De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

KWALITEITSREGISTRATIE VOOR VERPLEEGKUNDIGEN, HOE EN WAAROM? J. (John) Blok, MANP Verpleegkundig specialist intensieve zorg, cardiologie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "KWALITEITSREGISTRATIE VOOR VERPLEEGKUNDIGEN, HOE EN WAAROM? J. (John) Blok, MANP Verpleegkundig specialist intensieve zorg, cardiologie."— Transcript van de presentatie:

1 KWALITEITSREGISTRATIE VOOR VERPLEEGKUNDIGEN, HOE EN WAAROM? J. (John) Blok, MANP Verpleegkundig specialist intensieve zorg, cardiologie

2 Even voorstellen John Blok, MANP Verpleegkundig specialist intensieve zorg bij somatische aandoeningen Geregistreerd in BIG-register artikel 14 in het specialisten register Daarmee uitgeschreven uit het verpleegkundige register artikel 3

3 Kwaliteit hoog in het vaandel Ziekenhuis top 100 Het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht is het beste ziekenhuis van het land. Het hospitaal staat op de eerste plaats van de AD Ziekenhuis Top 100. Het Albert Schweitzer presteert op veel gebieden bovengemiddeld goed, zoals ingrepen bij hart- en vaataandoeningen en kankeroperaties. © AD.In het algemeen is de ziekenhuiszorg in het afgelopen jaar opnieuw verbeterd, concludeert de krant. Complexe operaties worden vaker door ervaren medische teams uitgevoerd en patiënten hoefden minder vaak een tweede keer onder het mes vanwege een complicatie.

4 Kwaliteitsdocumentatie van groot belang  Meer inzicht in wat we doen  Meer inzicht in hoe we het regelen  Meer inzicht in waarom het zo gaat  Meer inzicht in……..  Meer controle op wat we doen  Meer controle op hoe we het regelen  Meer controle op waarom het zo gaat  Meer controle op ………

5 De zorgvraag van de patiënt staat centraal

6 Zorgplan

7 De zorgvraag van de patiënt staat centraal Zorgplan Protocol

8 De zorgvraag van de patiënt staat centraal Zorgplan Protocol Richtlijn

9 De zorgvraag van de patiënt staat centraal Zorgplan Protocol Richtlijn Checklist

10 De zorgvraag van de patiënt staat centraal Zorgplan Protocol Richtlijn Checklist Evaluatie

11 De zorgvraag van de patiënt staat centraal Zorgplan Protocol Richtlijn Checklist Evaluatie Supervisie

12 De zorgvraag van de patiënt staat centraal Zorgplan Protocol Richtlijn Checklist Evaluatie Supervisie

13 Registratie BIG register  Verpleegkundigen BIG register art. 3  Per 5 jaar herregistratie (twee criteria)  Werkervaringseis  Scholingseis

14 Werkervaringseis  2080 uur werken per 5 jaar (8 uur per week)  Ziekte en officiële feestdagen mag je meetellen!  Geen onderscheid betaald of vrijwilligerswerk  Moet wel aan vakinhoudelijke eisen voldoen: 1) De werkzaamheden liggen op het gebied van de individuele gezondheidszorg, 2) De werkzaamheden vallen binnen het deskundigheidsgebied waarvoor herregistratie wordt aangevraagd, 3) De werkzaamheden worden tenminste op hetzelfde niveau uitgevoerd van de opleiding van het beroep waarvoor herregistratie wordt aangevraagd. 4) Uitzonderingen voor werken in buitenland en bijvoorbeeld docenten

15 Scholingseis  Als niet aan de werkervaringseis wordt voldaan dan moet voor het einde van de herregistratieperiode scholing worden gevolgd om toch voor herregistratie in aanmerking te komen.  Hierbij moeten de kerncompetenties worden getoetst door een daarvoor gerechtigde opleidingsinstantie.  Periodiek registratiecertificaat (PRC)

16 Herregistratie in specialistenregister  Minimaal 4160 uur per 5 jaar (16 uur per week)  Werkgeversverklaring verplicht  40 uur geaccrediteerde bij/nascholing per jaar  8 uur intercollegiale toetsing per jaar  Overige deskundigheidsbevorderende activiteiten:  Publiceren  Onderzoek  Scholing geven of begeleiding op werkvloer  Deelnemen in besturen en commissies

17 Kwaliteitsregister V&V  Voor registratie in BIG register is inschrijving in het kwaliteitsregister niet nodig.  Inschrijving in het kwaliteitsregister is niet verplicht  Lidmaatschap V&VN niet nodig voor inschrijving in het kwaliteitsregister  Je kunt jezelf inschrijven  Soms collectief geregeld via de instelling waar je werkzaam bent

18 Kwaliteitsregister V&V  45 deskundigheidsgebieden waar je kunt inschrijven  Toelatingseisen voor deskundigheidsgebieden  Voor de IC een LRVV of CZO erkend diploma  intensive care verpleegkundige  intensive care kinderverpleegkundige  Intensive care neonatologieverpleegkundige

19 Doel van het Kwaliteitsregister V&V  Online registratie systeem voor het bijhouden deskundigheidsbevorderende activiteiten  Op basis van “professionele standaard” opgesteld door beroepsgroepen zelf i.s.m. werkgevers, zorgverzekeraars, opleiders en patiëntenorganisaties  Accreditatie is van belang, daarmee is goede kwaliteit van de scholingen geborgd  Je vak bijhouden op verschillende gebieden verdeeld over de 7 CanMEDS competenties

20 CanMEDS competenties © 2001 – 2005 The Royal College of Physicians and Surgeons of Canada

21 Beter goed gejat dan slecht bedacht

22 Kwaliteitsregister V&V Het Kwaliteitsregister biedt voordelen voor alle betrokkenen Verpleegkundigen en verzorgenden  krijgen beter inzicht in hun bevoegdheden en bekwaamheden;  kunnen aan cliënten, collega’s en werkgevers laten zien dat ze deskundig zijn en dat ze die deskundigheid op peil houden;  kunnen hun leidinggevende beter uitleggen welke bijscholing zij nodig hebben om cliënten beter te kunnen behandelen;  besparen tijd bij het zoeken naar geaccrediteerde cursussen en opleidingen. Aanbieders deskundigheid  staan op de juiste plek met hun aanbod om de doelgroep te bereiken;  besparen kosten voor promotie.

23 Kwaliteitsregister V&V Zorginstellingen  hebben op elk moment zicht op de deskundigheid van hun medewerkers;  weten daardoor of zij voldoen aan de eisen uit de Kwaliteitswet Zorginstellingen;  het Kwaliteitsregister is relatief goedkoop door de grote aantallen deelnemers;  daarmee hebben zij een eenvoudig en relatief goedkoop instrument in handen om goede zorg te kunnen leveren. Patiënten/cliënten  weten dat geregistreerde verpleegkundigen en verzorgenden hun vak bijhouden.

24 Als u alles netjes bijhoud ……

25 Als u alles netjes bijhoudt ……

26


Download ppt "KWALITEITSREGISTRATIE VOOR VERPLEEGKUNDIGEN, HOE EN WAAROM? J. (John) Blok, MANP Verpleegkundig specialist intensieve zorg, cardiologie."

Verwante presentaties


Ads door Google