De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

UU - 26 oktober 2010 Wat is en doet de NVO? De NVO-registraties.

Verwante presentaties


Presentatie over: "UU - 26 oktober 2010 Wat is en doet de NVO? De NVO-registraties."— Transcript van de presentatie:

1 UU - 26 oktober 2010 Wat is en doet de NVO? De NVO-registraties

2 UU - 26 oktober 2010 De NVO Beroepsvereniging van pedagogen en onderwijskundigen: ongeveer 5000 leden werkvelden: - Jeugdzorg - Onderwijs - Gehandicaptenzorg - Geestelijke Gezondheidszorg

3 UU - 26 oktober 2010 Wat doet de NVO? Netwerken en informatievoorziening Belangenbehartiging Kwaliteitsbevordering en - bewaking

4 UU - 26 oktober 2010 Netwerken en informatievoorziening Ledenblad (NVO-Bulletin) www.nvo.nl (studentenpagina) Netwerken (studenten), (mini)congressen “Blik op het Werkveld” Praktijkavond (Ortho)pedagogiek i.s.m. PAP 15 november

5 UU - 26 oktober 2010 Wat doet de NVO? Netwerken en informatievoorziening Belangenbehartiging Kwaliteitsbevordering en - bewaking

6 UU - 26 oktober 2010 Leden houden zich aan NVO beroepscode Het belang: Kwaliteitswaarborg voor cliënt. Cliënt weet aan welke professionele regels pedagoog zich houdt.

7 UU - 26 oktober 2010 Wat staat er in de beroepscode? Regels over: - Deskundigheid - Zorgvuldigheid - Vertrouwelijkheid - Rapportage - Dossiervorming

8 UU - 26 oktober 2010 De NVO-registraties NVO Basis-Orthopedagoog (+ NVO Basisaantekening diagnostiek) NVO Orthopedagoog- Generalist NVO Orthopedagoog-Specialist i.o (algemeen registratiesysteem)

9 UU - 26 oktober 2010 De universitaire opleiding is door de NVO geaccrediteerd Met een verklaring van de examencommissie NVO Basis-Orthopedagoog (+ NVO Basisaantekening diagnostiek)

10 UU - 26 oktober 2010 NVO Basisaantekening diagnostiek 3 casus volgens richtlijnen Erkend supervisor Verklaring van de universiteit (of na afstuderen)

11 UU - 26 oktober 2010 Erkenning NVO Basis-Orthopedagoog · Door de NVO erkend startniveau · Aantoonbare klinische basisvaardigheden · Combinatie met basisaantekening diagnostiek inzet voor senior–junior structuur

12 UU - 26 oktober 2010 NVO Orthopedagoog-Generalist Minimaal 2 jaar……………. Maximaal 6 jaar

13 UU - 26 oktober 2010 Generalist 480 uur postacademisch onderwijs 240 uur literatuurstudie & praktijkopdrachten 2790 uur postdoctorale werkervaring 90 uur supervisie

14 UU - 26 oktober 2010 Eindtermen postacademisch onderwijs Diagnostiek: 232 uur (Indicatiestelling) Behandeling: 200 uur Overige taken: 48 uur

15 UU - 26 oktober 2010 Werkervaring: Orthopedagogische werkzaamheden (minimaal 12 uur per week) Minimaal 3 van de volgende 5 taakgebieden: diagnostiek, behandeling, onderwijs, beleid, onderzoek

16 UU - 26 oktober 2010 Supervisie: Minimaal 90 uur 2 supervisoren (door NVO erkend) Casuïstiek

17 UU - 26 oktober 2010 Generalist 480 uur postacademisch onderwijs 240 uur literatuurstudie & praktijkopdrachten 2790 uur postdoctorale werkervaring 90 uur supervisie

18 UU - 26 oktober 2010 Erkenning NVO Orthopedagoog-Generalist · In het onderwijs · In de jeugdzorg en gesloten jeugdzorg · Ontwikkelingen in andere werkvelden: bv. CJG, gehandicaptenzorg · Aanbod postacademische opleidingen · Zorgverzekeraars

19 UU - 26 oktober 2010 Stappen 1. lid worden van de NVO kosten: €209,00: €125,00: €25,00 per jaar NVO Basis-Orthopedagoog + aantekening 2.verklaring aanvragen bij examencommissie + stagecoördinator 3.aanvraagformulieren indienen kosten: eenmalig €78,00 4.na goedkeuring volgt opname in het register met certificaat

20 UU - 26 oktober 2010 NVO Orthopedagoog-Generalist 5. aanmelden met studieplan voor aanvang van het traject kosten: eenmalig €157,00 6. het traject afronden volgens het goedgekeurde studieplan 7. na afronding van het traject de definitieve aanvraag indienen 8. na goedkeuring volgt opname in het register met certificaat 9. in de toekomst voldoen aan de herregistratie 10. opname in de registers is altijd gekoppeld aan het lidmaatschap van de NVO

21 UU - 26 oktober 2010 Meer informatie over de NVO?  030 - 232 24 07 keuze 2, keuze 1 Lisette de Jong (dinsdag en vrijdag van 9 tot 12uur)

22 UU - 26 oktober 2010 Actuele workshop van het netwerk Studenten en Starters “Echtscheiding” door drs. Liesbeth Groenhuijsen op 7 november van 19.00-21.30uur te Utrecht ► Welke gevolgen kan een echtscheiding op het leven van een kind hebben? (wat is de invloed van een echtscheiding op verschillende ontwikkelingsdomeinen, wat zijn risico- en protectieve factoren?) ► Hoe kunnen ouders de negatieve gevolgen van een echtscheiding voor hun kind beperken? ► Waar moet je als orthopedagoog alert op zijn bij het werken met (een kind van) gescheiden ouders en/of het werken met stiefgezinnen? ► Wat zijn rechten en plichten van ouders en kinderen? ► Welke begeleidings- en behandelmethoden voor ouder(s) en/of kind kunnen er ingezet worden en wat is daarvan het effect? Meer informatie: www.nvo.nl !


Download ppt "UU - 26 oktober 2010 Wat is en doet de NVO? De NVO-registraties."

Verwante presentaties


Ads door Google