De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Crisisdeeltijd Almere Voorbeeld van een geïntegreerd project

Verwante presentaties


Presentatie over: "Crisisdeeltijd Almere Voorbeeld van een geïntegreerd project"— Transcript van de presentatie:

1 Crisisdeeltijd Almere Voorbeeld van een geïntegreerd project
De Bongerd & Fornhese Cluster 4 onderwijs kinder- en jeugdpsychiatrie Peter Peters Sengers 1

2 Fornhese in Almere 3 functies:
Algemene kinder- en jeugdpsychiatrie: Ambulante diagnostiek en kortdurende behandeling Intensieve kinder – en jeugdpsychiatrie: intensieve behandeling en speciaal onderwijs (cl4) Residentiële kinder- en jeugdpsychiatrie in samenwerking met jeugdzorg en speciaal onderwijs Het gaat over ad.2 : crisisdeeltijd voor kinderen die geschorst worden in het (speciaal) basisonderwijs 2

3 Speciaal onderwijs in Almere
Weer samen naar school (SGA ): Kind in groep Speciale groep in school Beperkte speciale scholen Passend onderwijs (werkmodel leerbaarheid) (2008) Herstructurering speciaal onderwijs Meer aandacht voor Cluster 4 in Almere Bongerd (1998): Cluster 4 Start 24 leerlingen (1998), nu 60 2011: Bongerd VO – 32 leerlingen SGA: expertisecentrum experiment in het kader van wet leergebonden financiëring (2003) 3

4 Crisisdeeltijd t.b.v. geschorste kinderen in basisonderwijs
Gestart in 2008 met minimale voorbereiding: 6 plaatsen onderwijs èn deeltijd kinderpsychiatrie Geen wachtlijst Kind gaat na afloop in principe terug naar eigen school, blijft ingeschreven op stamschool Centrale agenda en alle behandelafspraken op gereserveerde tijden In schoolvakanties school en deeltijdgroep gesloten, poliklinische afspraken gaan door Module wordt in de praktijk in samenwerking ontwikkeld 4

5 Aanmelden crisisdeeltijd
Kind uit Almere tussen de 6-12 jaar = Vraag naar kinderpsychiatrische diagnostiek (Dreigende) schorsing op school 1. Overleg met ouders, Bongerd en Fornhese 2. jeugdarts verwijst naar voor Fornhese 3. Schooldirectie meldt aan bij Bongerd

6 Doelen opname Kind zo snel mogelijk weer naar school
Stagnerende ontwikkeling op gang brengen Optimaliseren samenwerking ouders – leerkrachten - behandelaars Integrale diagnostiek: 3 milieu’s o.l.v. kinderpsychiater Integraal advies formuleren t.a.v. behandeling en onderwijs: 1 kind 1 plan

7 Zorgpad crisisdeeltijd
weken Integrale / kinderpsychiatrische diagnostiek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Start Tussentijdse evaluatie Adviesgesprek (behandel- en schooladvies) Einde crisisdeeltijd, overdracht behandeling naar poli twee wekelijkse ouderbegeleiding

8 Programma Crisisdeeltijd
= Investering in samenwerken Schoolprogramma van de Bongerd 8.30 – uur Dagelijkse overdracht ouders - leerkracht Van – uur deeltijdprogramma (maandag, dinsdag, donderdag) 17.00 uur overdracht sociotherapeuten – ouders Dagelijkse afstemming leerkrachten – sociotherapeuten Wekelijkse afstemming leerkrachten en behandelaars o.l.v. kinder- en jeugdpsychiater De medische invalshoek gaat uit van ziektebeelden: goed afgegrensd, eenduidige etiologie en specifieke behandeling. Kinder- en jeugdpsychiatrie is een specialisme binnen de geneeskunde, dat zich bezighoudt met het diagnosticeren en behandeling van psychiatrische stoornissen bij kinderen en adolescenten. 8

9 Ervaringen (1): t.a.v. de gedragsproblemen bij 17 kinderen:
Problemen spelen bij alle kinderen al meer dan 2 jaar Bij alle verwijzingen sprake vermoeden van (meerdere) kinderpsychiatrische stoornissen De psychiatrische stoornissen zijn bij 65% van de kinderen niet eerder herkend Bij 60% van de kinderen is sprake van een niet eerder herkend dysharmonisch intelligentieprofiel 9

10 Ervaringen (2): t.a.v. de samenwerking tussen ouders, zorg en onderwijs: In alle gevallen was bij aanmelding sprake van conflicten tussen ouders en leerkrachten en was sprake van procescoördinatie (top zorgpiramide) Bij de dreigende schorsing was geen betrokkenheid van de kinderpsychiatrie Bij alle kinderen bleef de oorspronkelijke school bij de diagnostiek en het formuleren van het advies betrokken Geen van de kinderen ging terug naar de oorspronkelijke school Directies van scholen zijn vanaf de ontwikkeling (visie, doelen en beleid) betrokken Eerste evaluatie: alle directies van scholen zijn positief over de crisisdeeltijd 10

11 Ervaringen (3): t.a.v. de intersectorale logistiek:
Centrale planning: Alle afspraken met ouders, leerkrachten en behandelaars staan volgens programma gepland. No-show = bijna 0 Indicatieorganen en aanmeldingsprocedures vertragen in- en uitstroom van de crisisdeeltijd Ortho-pedagogische en kinderpsychiatrische expertise t.b.v. onderwijs is niet (op tijd) beschikbaar bij escalerende problematiek in het basisonderwijs Bekostigingsproblemen: Op 2 scholen ingeschreven Deelname Fornhese in ZAT niet bekostigd 11

12 Discussie na de volgende presentatie
Tot zover speciaal onderwijs en intensieve KJP Discussie na de volgende presentatie


Download ppt "Crisisdeeltijd Almere Voorbeeld van een geïntegreerd project"

Verwante presentaties


Ads door Google