De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Federatie Vaktherapeutische Beroepen FVB Presentatie beroepsverenigingen en de FVB.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Federatie Vaktherapeutische Beroepen FVB Presentatie beroepsverenigingen en de FVB."— Transcript van de presentatie:

1 Federatie Vaktherapeutische Beroepen FVB Presentatie beroepsverenigingen en de FVB

2 Federatie Vaktherapeutische Beroepen FVB verenigd in:

3 Inhoud 1.Beroepsverenigingen en de FVB 2.Wat doet de FVB voor de beroepsverenigingen? 3.Voordelen lidmaatschap beroepsvereniging 4.Waar komen vaktherapeuten terecht? 5.Profileringskansen vaktherapeuten 6.Afgestudeerd en dan? 7.Eigen praktijk

4 1. Beroepsverenigingen en de FVB

5 2. Wat doet de FVB? Doelstellingen: -Ondersteunt de lidverenigingen -Kwaliteitsbevordering vaktherapeuten -Externe profilering van vaktherapie (zorgverzekeraars, cliënten, werkgevers, etc.) - Goede positionering binnen de werkvelden.

6 2. Wat doet de FVB? A.Ondersteunt de lidverenigingen: •Ledenadministratie •Financiële administratie •Gezamenlijk secretariaat •Klachtenbehandeling •Medewerker PR & Communicatie •Beleidsmedewerker Belangenbehartiging & Kennisinnovatie

7 2. Wat doet de FVB? B.Kwaliteitsbevordering: •Beroepscode voor de vaktherapeut •Beroepsprofiel voor de vaktherapeut •Expliciteren van kennis –Commissie Product en Module ontwikkeling –Werkveldgroepen/werkveldnetwerken –Tijdschrift voor Vaktherapie •Contacten met opleidingen en lectoraten •Stimuleren onderzoek •Registratie van vaktherapeuten (SRVB)

8 2. Wat doet de FVB? C. Externe profilering: •Website •Informatieverstrekking •Contacten met werkgevers, cliënten, verwijzers, opleidingen, zorgverzekeraars etc.

9 2. Wat doet de FVB? D. Goede positie: •Beschermde beroepsbenaming (Wet BIG) •Lidmaatschap FBZ (CAO partij) •Participatie in ontwikkeling MDR’s en zorgprogramma’s •Participatie in certificatieprogramma’s •Ondersteunen zelfstandige vaktherapeuten (ZGVT)

10 2. Wat doet de FVB? Stichting Register Vaktherapeutische Beroepen (SRVB): •Waarom registreren? •Lidmaatschap beroepsvereniging vereist •Register en Senior-register (toekomst: kandidaat-register) •Vereisten: supervisie, intervisie, bijscholing etc. •Herregistratie

11 3. Lidmaatschap beroepsvereniging Het lidmaatschap biedt: •Op de hoogte blijven ontwikkelingen vakgebied •Uitwisseling met vakgenoten / toegang netwerken •Externe profilering van het vak •Juridisch advies •Tijdschrift voor vaktherapie •Toegang tot registratietraject SRVB •Korting studiedagen •Toegang tot vacatures

12 4. Waar komen vaktherapeuten terecht Basis brancheonderzoek FVB 2010 Werkveld VTMTDTBT GGZ (incl. PAAZ, verslaving, TBS)37243241 Jeugdzorg (incl.. Kinder- en jeugdpsychiatrie)15101615 Verstandelijke gehandicaptenzorg102476 Speciaal onderwijs (incl.. MKD, rugzakjes etc)4285 Verpleeghuiszorg (incl.. psychogeriatrie)21011 Overig (asielzoekers, palliatieve zorg, docent, onderzoek) 32303632

13 4. Waar komen vaktherapeuten terecht Basis brancheonderzoek FVB 2010 Doelgroep VTMTDTBT Kinderen 63810 Jeugd 22203518 Volwassenen 51374650 Ouderen 21401122

14 4. Waar komen vaktherapeuten terecht Basis brancheonderzoek FVB 2010 Functies (hoofd) VTMTDTBT vaktherapeut 70696362 activiteitenbegeleider 2234 leraar/docent 4654 groepsleider 2253 kunstenaar 1104 anders 21202423

15 4. Waar komen vaktherapeuten terecht Basis brancheonderzoek FVB 2010 Dienstverband VTMTDTBT Loondienst 72 6869 Zelfstandig 15201619 beide 1381612

16 4. Waar komen vaktherapeuten terecht Basis brancheonderzoek FVB 2010 Uren werkzaam als vaktherapeutVT % 0 – 4 uur2 5 – 8 uur3 9 – 16 uur12 17 – 24 uur33 25 – 32 uur33 > 32 uur17

17 4. Waar komen vaktherapeuten terecht Basis brancheonderzoek FVB 2010 Jaren werkervaring VTMTDTBT 1 - 3 jaar 28313732 4 - 10 jaar 31293230 11 – 15 jaar 16141615 > 15 jaar 25261523

18 5. Profileringskansen Vaktherapeuten Profileringsgebieden 1.Beroep 2.Onderwijs 3.Onderzoek

19 5. Profileringskansen Vaktherapeuten 1.Beroep •Gezamenlijke belangenbehartiging onder de noemer vaktherapie/vaktherapeut

20 5. Profileringskansen Vaktherapeuten 2. Onderwijs •Verheldering onderwijsstructuur vaktherapie opleidingen •Ontwikkelen goed pakket bij- en nascholing

21 5. Profileringskansen Vaktherapeuten 3. Onderzoek •In kaart brengen onderzoek (gedaan en lopend) •Inventarisatie onderzoeksbehoefte

22 6. Afgestudeerd en dan? Verder studeren (erkende opleidingen): -Masteropleidingen Windesheim, Master PMT Zwolle KenVaK, Master of Arts Therapies Heerlen Master Dance Therapy, Codarts dansacademie Rotterdam -Buitenlandse opleidingen: www.ecarte.com http://www.european-dance-movementtherapy.eu/

23 7. Eigen praktijk Commissie ZGVT, Zelfstandig Gevestigd Vaktherapeuten:  Elkaar informeren, adviseren, meedenken Portefeuilles ZGVT: - Nieuwsbrief - Studiedagen (1x per jaar) - Starters (info en advies over tarieven, BTW, verzekering, contact verwijzers etc.) - Vergoedingen (zorgverzekeraars, PGB etc.) - Tevredenheidonderzoek (profilering, aantonen behoefte vaktherapie) - Visitatie commissie

24 Lid worden en informatie? - www.beeldendetherapie.org - www.nvdat.nl - www.nvdramatherapie.nl - www.nvvmt.nl - www.nvpmt.nl - www.vaktherapie.nl


Download ppt "Federatie Vaktherapeutische Beroepen FVB Presentatie beroepsverenigingen en de FVB."

Verwante presentaties


Ads door Google