De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

CZO opleidingen CZO opleidingen leiden op tot specifieke cruciale zorgfuncties met een eigen professionaliteit op het basisniveau van beginnende beroepsbeoefenaar.

Verwante presentaties


Presentatie over: "CZO opleidingen CZO opleidingen leiden op tot specifieke cruciale zorgfuncties met een eigen professionaliteit op het basisniveau van beginnende beroepsbeoefenaar."— Transcript van de presentatie:

1 CZO opleidingen CZO opleidingen leiden op tot specifieke cruciale zorgfuncties met een eigen professionaliteit op het basisniveau van beginnende beroepsbeoefenaar. Vervolg- & initiële opleidingen Een initiële opleiding is de eerste beroepsvorming waarin een toekomstige beroepsuitoefenaar de basis leert. Een vervolgopleiding bouwt voort op een initiële opleiding.

2 Tijdslijn organisatie 2001 2003 2005 2007- 2009 2010 Tijdslijn organisatie

3 CZO opleidingen VVO Verpleegkundig Vervolg MOO Medisch Ondersteunend 1.Cardiac Care verpleegkundige 2.Dialyse verpleegkundige 3.Intensive Care verpleegkundige 4.Intensive Care Kinderverpleegkundige 5.Intensive Care Neonatologie verpleegkundige 6.Kinderverpleegkundige 7.Obstetrie verpleegkundige 8.Oncologie verpleegkundige 9.Spoedeisende Hulp verpleegkundige Vervolgopleidingen: 10.Gipsverbandmeester 11.Klinisch Perfusionist 12.Ziekenhuishygiënist Initieel: 13.Anesthesiemedewerker 14.Operatieassistent 15.Radiodiagnostisch laborant 16.Radiotherapeutisch laborant In ontwikkeling a.Geriatrie verpleegkundige b.Medium Care verpleegkundige c.Neurologie verpleegkundige d.Recovery verpleegkundige e.Ambulance verpleegkundige

4 Erkenningssytematiek Erkenningssystematiek Inhoud van de opleiding Deskundigheidsgebieden Eindtermen Specifieke bepalingen Praktijkleerplaats - Format 3 Systeem van erkennen Erkenningsaanvraag Beoordelingskader Reglementen

5 Ontstaan D&E LRVV D&E NVZ / CZO Regelingen per opleiding Raad BRL Examenreglement en aanvullende regelingen Regeling CZO ziekenhuisopleidingen deskundigheidsgebieden en eindtermen D&E per opleiding Functiespecifiek en –overstijgend Geharmoniseerde opbouw CanMeds Miller Delphi rondes

6 D&E CanMeds Functie specifiek 1.Vakinhoudelijk handelen 2.Communicatie 3.Samenwerking Functie overstijgend 4.Kennis en wetenschap 5.Maatschappelijk handelen 6.Organisatielidmaatschap 7.Professionaliteit Eindtermen in principe op ‘ doet ’ niveau 100% verantwoording eindtermen voor erkenning Basisniveau van beginnende beroepsbeoefenaar

7 Actualiseren ONTWIKKELINGEN IN ZORG Landelijk, Politiek, Patiënten, Technologie Hoe organiseren zorginstellingen zich? Wat betekent dit voor de zorgfuncties? Wat betekent dit voor de opleidingen die opleiden voor deze zorgfuncties? Actualiseren Deskundigheidsgebieden & Eindtermen

8 Herziening systematiek Onderzoekrapport ‘Doorstroming?’ Internetdiscussie

9 Onderwerpen A1 Totale aanvraag tot erkenning A2 Het algemene gedeelte van de aanvraag A3 De verantwoording van de eindtermen, toetsing en het opleidingsreglement A4 Kwantitatieve gegevens van de praktijkleerplaats A5 Vragen over de kwaliteit van de praktijkleerplaats Internetdiscussie De gegeven meningen in de internetdiscussie 1 sept. t/m 23 sept. 2011

10 Erkennen 1.Per zorginstelling het algemene deel van een aanvraag los van de opleidingsspecifieke delen erkennen 2.Samenhang tussen opleidingsinstituut en zorginstelling 3.Er moet een relatie zijn tussen kwaliteit en kwantiteit Eindtermen / curriculum 1.Eindtermen zijn te globaal beschreven daardoor niet genoeg vakspecifiek 2.Curriculum niet uit elkaar halen ten behoeve van de formats 3.Curriculum en leerplaats apart van elkaar beoordelen, de verbinding tussen beide moet wel worden aangetoond Gegeven meningen uit internetdiscussie (1)

11 Normering / beoordelen 1.Ontbreken van (beoordelings-) criteria en minimum eisen praktijkleerplaats 2.Eenduidige en betrouwbare gegevens in format 3 3.Visitatie van de praktijkleerplaats Overig 1.In het huidige systeem onvoldoende ruimte om vernieuwingen / ontwikkelingen te beschrijven 2.Externe stages misschien regionaal op te lossen Gegeven meningen uit internetdiscussie (2)

12 Model Samenhang theorie, praktijk en leerplaats Op basis van meningen vanuit de internetdiscussie Hoe wordt de samenhang binnen het systeem geborgd?

13 Stand van zaken (1) A. Inhoud van de erkenningssystematiek 1.Scheiden van opleiding van opleidingsinstituut en praktijkleerplaats. 2.Invoeren van een ontwikkel- of verbeteringsgericht element. 3.Onderscheid tussen initiële en vervolgopleidingen. 4.Kritische beschouwing van de duur van de opleidingen in uren. B. Proces van de erkenningssystematiek 1.Opleiding van opleidingsinstituut en praktijkleerplaats scheiden voor beoordeling. 2.Evalueren en verder ontwikkelen van normen en criteria voor kwalitatieve gegevens. 3.Ontwikkelen van normen, criteria en indicatoren voor kwantitatieve gegevens. 4.Introductie van steekproefsgewijze praktijkbezoeken. 5.Clustervorming van opleidingen. 6.Aanvragen van nieuwe opleidingen.

14 Stand van zaken (2) C. Aan de systematiek gerelateerde aspecten 1.Overstappen naar een doorlopende erkenning. 2.Aanleveren van aanvragen. 3.Continue monitoren en regelmatige evaluatie van de actualiteit van de erkenningssystematiek en het verwerkingsproces van de aanvragen. 4.Verkorten van de doorlooptijd door spreiding van het aantal aanvragen. 5.Toelatingsbeleid voor nieuwe opleidingen. 6.Communicatie en PR. 7.Ontwikkelingen in de zorg. 8.Onderzoek naar inzet sociale media.


Download ppt "CZO opleidingen CZO opleidingen leiden op tot specifieke cruciale zorgfuncties met een eigen professionaliteit op het basisniveau van beginnende beroepsbeoefenaar."

Verwante presentaties


Ads door Google