De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De nieuwe voorschrijvers

Verwante presentaties


Presentatie over: "De nieuwe voorschrijvers"— Transcript van de presentatie:

1 De nieuwe voorschrijvers
mr Diederik van Meersbergen, KNMG Lustrumcongres HU 15 januari 2009

2 Onderwerpen Terugblik Twee ontwikkelingen en de visie van de KNMG
Samenwerking arts - nieuwe voorschrijvers

3 Terugblik VERPLEEGKUNDIGEN MOGEN ZELFSTANDIG MEDICIJNEN VOORSCHRIJVEN (KNMG ledenpanel (2003)
15% 24% 61%

4 Terugblik Verpleegkundigen op eigen gezag vbh verrichten KNMG ledenpanel (2003)
15% 22% 63%

5 Terugblik taakherschikking
Evaluatie Wet BIG (2002) In totaal 72 aanbevelingen Relevant voor taakherschikking: * permanent orgaan voor de beroepen * flexibilisering Wet BIG door o.a. experimenteerbepaling

6 Reactie KNMG op evaluatie Wet BIG (2002)
KNMG steunt het voorstel om de Wet BIG te flexibiliseren door experimenteerartikel Echter: te vergaande taakherschikking moet worden voorkomen. Het op eigen gezag uitvoeren van voorbehouden handelingen en voorschrijven moet gereserveerd blijven voor artsen.

7 Terugblik taakherschikking
“Taakherschikking is het structureel herverdelen van taken tussen beroepen. Wie wat doet in de gezondheidszorg, en waarom, is namelijk historisch bepaald. Opvattingen over wie deskundig is en wie wat hoort te doen, varieert echter naar tijd en plaats. Daarom moeten de takenpakketten regelmatig herzien worden.” RVZ: verschoven taken herschikken aanpassen van wet- en regelgeving

8 Terugblik taakherschikking
Standpunt taakherschikking KNMG Taakherschikking binnen bepaalde grenzen nodig en ook wenselijk. Het op eigen gezag uitvoeren van voorbehouden handelingen moet echter gereserveerd blijven voor artsen, tandartsen en verloskundigen, ook voorschrijven.

9 De nieuwe voorschrijvers Twee belangrijke ontwikkelingen:
1. Groepen verpleegkundigen gaan voorschrijven (artikel 36 lid 14 Wet BIG) 2. Nieuwe beroepen (zoals verpleegkundig specialist en PA) gaan voorschrijven (experimenteerartikel)

10 Nieuwe voorschrijver: verpleegkundigen
verpleegkundigen bevoegd UR-geneesmiddelen voor te schrijven indien: * zij behoren tot aangewezen categorie * diagnose bij de patiënt al is gesteld * volgens medische standaarden * inachtnemen eventuele beperkingen t.a.v. reikwijdte bevoegdheid

11 KNMG en voorschrijven door verpleegkundigen
Geen voorstander van de bepaling. Wel via bijvoorbeeld experimenteerbepaling (NP of PA) Brief aan ministerie 17 december jl. Diabetes-, long-, oncologieverpleegkundigen mogen onder voorwaarden voorschrijven: nader omschreven opleiding met farmaco erin en afbakening van de bevoegdheid. Afbakening van de medicatie via protocollen en standaarden Contouren voor regeling voor raadplegen van een arts. Inschrijving in (openbare) een kwaliteitsregisters. Bovendien kwalitatieve herregistratie

12 Tweede ontwikkeling: NP/PA voorschrijven experimenteerartikel
KNMG: Niet alle voorbehouden handelingen Bovendien alleen als: handelingen tot het deskundigheidsgebied behoren het om routinematige handelingen gaat het veelvoorkomende handelingen zijn duidelijk is bij welke patiënten(populatie) duidelijke opleidingseisen zijn gesteld er tijdens de opleiding supervisie is van arts met de arts wordt samengewerkt er zijn eisen gesteld aan registratie en herregistratie

13 Samenwerking tussen arts en de nieuwe voorschrijvers
Juridisch wordt het mogelijk maar hoe naar de praktijk vertalen? Uitgangspunt voor KNMG: verantwoorde zorg Samenwerking tussen arts en nieuwe voorschrijvers van belang Vaak onvoldoende op de hoogte van elkaars vaardigheden, bevoegdheden en bekwaamheden Protocollering/ werkafspraken kan daarbij uitkomst bieden (GR, dec. 2008) KNMG bezig met normen voor samenwerkingsafspraken

14 Conclusie De KNMG constateert grote veranderingen in zeer korte tijd
Onder voorwaarden is taakherschikking mogelijk Kwaliteit van zorg moet daarbij leidend zijn: opleiding, registratie, herregistratie van nieuwe voorschrijvers belangrijk Samenwerkingsafspraken en protocollen (en evaluatie hiervan) noodzakelijk


Download ppt "De nieuwe voorschrijvers"

Verwante presentaties


Ads door Google