De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

 Aanbeveling structurele opwaardering  Niveau van de organisatie van de stewardwerking  Het statuut van de ‘steward’  De voorwaarden verbonden aan.

Verwante presentaties


Presentatie over: " Aanbeveling structurele opwaardering  Niveau van de organisatie van de stewardwerking  Het statuut van de ‘steward’  De voorwaarden verbonden aan."— Transcript van de presentatie:

1

2  Aanbeveling structurele opwaardering  Niveau van de organisatie van de stewardwerking  Het statuut van de ‘steward’  De voorwaarden verbonden aan de stewardwerking  De taken en bevoegdheden van de stewards

3  De kernproblemen waarmee Belgische stewardwerking te kampen heeft, kwamen reeds enkele keren aan bod  Een herverdeling van de rollen bij de organisatie van de stewardwerking is opportuun. De organisatoren van de voetbalwedstrijden, de K.B.V.B. en de voetbalcel hebben hierbij elk hun verantwoordelijkheid

4  Het verdient de aanbeveling dat enkele belangrijke standaarden federaal geïmplementeerd worden; deze kunnen in combinatie met het noodzakelijk lokaal maatwerk een efficiënte stewardwerking per club bewerkstelligen.  waardoor op termijn een meer kwaliteitsvolle werking tot stand komt. In dit onderdeel worden deze structurele aanbevelingen nader omschreven.

5  Het implementeren van nationale standaarden in de organisatie van alle Belgische stewardwerkingen zorgt voor een eenvormige en transparante stewardwerking in België.  Standaardisatie komt de transparantie van de stewardwerking ten goede

6  Het bewustzijn van het nut van de stewardwerking bij de partners van het stewardsysteem permanent stimuleren en via een ketenbenadering de stewardwerking in het veiligheidsbeleid van een voetbalclub integreren  Alle partners, betrokken bij de stewardwerking, zouden de visie moeten delen dat een opwaardering van de stewardwerking fundamenteel bijdraagt aan de geïntegreerde organisatie van voetbalwedstrijden

7  Uit het onderzoek blijkt dat de stewards naar eigen zeggen vaak weinig waardering krijgen van het clubbestuur.  Het debat betreffende de professionalisering van de functie ‘steward’ kent vele voor - en tegenstanders.

8  Het herstructureren van de wervings - en selectieprocedures om meer en betere stewards te rekruteren.  De evaluatie en de heroriëntatie van de opleiding voor stewards zorgt voor meer kwaliteit in de stewardwerking.  De controle en evaluatie van de stewardwerking kan een transparante stewardwerking per club verzekeren.

9  Stadionverbod te identificeren.  Onregelmatigheden voorkomen.  Controle houden in het voetbalstadion.

10  Meeste problemen in hun relatie met de supporters, het clubbestuur en de stewardwerking  Communicatieproblemen  Clubesturen vormen voor vele stewards een bron van ergernis  Moeilijkheden steward en supporters


Download ppt " Aanbeveling structurele opwaardering  Niveau van de organisatie van de stewardwerking  Het statuut van de ‘steward’  De voorwaarden verbonden aan."

Verwante presentaties


Ads door Google