De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Convenant Fair Play Arnhem, Nijmegen, Maas en Waal

Verwante presentaties


Presentatie over: "Convenant Fair Play Arnhem, Nijmegen, Maas en Waal"— Transcript van de presentatie:

1 Convenant Fair Play Arnhem, Nijmegen, Maas en Waal

2 Doelstelling In nauwe samenwerking tussen de aangesloten clubs respectvol en sportief gedrag bevorderen Alle gedrag dat niet thuis hoort op en rondom de velden voorkomen en bestrijden Plezier in voetbal behouden Waar sprake is van negatieve beeldvorming deze ombuigen naar een positief imago door stimuleren van gewenst en positief gedrag en door ondersteunen van verenigingen

3 Inbedding De afspraken in de reeds bestaande convenanten van de afzonderlijke partners blijven onverkort van kracht Deze worden verbonden in een overstijgend convenant Waar clubs uit het ene convenant spelen tegen clubs uit het andere convenant gelden de regels en richtlijnen van het overstijgende convenant

4 Organisatie Er is een centrale commissie Fair Play bestaande uit 3 personen (elk convenantgebied wijst één persoon aan) De commissie is ook gesprekspartner voor de Fair Play commissie van de KNVB. De commissie komt minstens tweemaal per jaar bijeen (winterstop en einde seizoen)

5 Taak centrale commissie
Grijpt in wanneer de afhandeling van een melding niet adequaat verloopt (termijn van max 4 weken voor afhandeling van de zaak door clubs) Zoekt naar ondersteuning indien dat door een club gewenst wordt Trekt gezamenlijk op met de Fair Play commissie van de KNVB bij zich voordoende excessen of bij een ontoelaatbare herhaling van onsportief gedrag. Maakt jaarlijks de balans op, schrijft een evaluatie en doet aanbevelingen aan de convenantpartners. Zorgt voor uitwisseling materiaal en acties

6 Gedragsregels Gedraag je altijd en overal fatsoenlijk en sportief
Spreek elkaar aan op het gedrag Geef het goede voorbeeld Respecteer ieders eigendommen Afspraak is afspraak! Houd je aan de spel- én clubregels (ook van de club die je bezoekt) Accepteer beslissingen die genomen zijn door KNVB, club en scheidsrechter Respecteer jezelf, de ander en je omgeving.

7 Gedragscodes Er zijn gedragscodes uitgewerkt voor spelers, ouders, trainers/leiders, bestuurders, scheidsrechters, toeschouwers.

8 Melden incidenten/overtredingen
Elke club heeft meldpunt Er komt een gemeenschappelijke websitepagina Via een klik op het clubembleem is er rechtstreeks verbinding met het meldpunt van die club Via klik ook melden op het centrale meldpunt van het overstijgend convenant (later resultaat/actie)


Download ppt "Convenant Fair Play Arnhem, Nijmegen, Maas en Waal"

Verwante presentaties


Ads door Google