De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jeugdplan v.v. Poolster 2013 Presentatie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jeugdplan v.v. Poolster 2013 Presentatie"— Transcript van de presentatie:

1

2 Jeugdplan v.v. Poolster 2013 Presentatie

3 Situatie voorheen Ieder ging zijn eigen weg
Er was geen structuur in de zin van een opleiding Er waren geen duidelijke richtlijnen voetbal opvatting Overleg structuur ontbrak tussen trainers onderling Geen gehele overzicht over kwaliteit trainingen Prestatie belang soms boven de opleiding Geen doelstelling voor de jeugdopleiding

4 Wat is de doelstelling Spelen op een plezierige en sportieve manier
Elke speler krijgt evenveel speeltijd, spelers die minder begaafd zijn krijgen niet minder speeltijd dan anderen Vanaf de C-jeugd speelt de prestatie een steeds belangrijker rol en wordt ernaar gestreefd om op een zo hoog mogelijk niveau te voetballen zonder de beide bovenstaande uitgangspunten geweld aan te doen

5 De organisatie van de jeugdafdeling
Samenstelling jeugdcommissie: namens bestuur (jeugdvoorzitter) secretaris jeugd (secretaris) hoofdjeugdtrainer afgevaardigden namens de jeugdleiders coördinator zaterdag (gastvrouw, activiteiten, materialen, formulieren)

6 Overlegstructuur icm jeugdcommissie
4 x per seizoen jeugdtrainers 3 x per seizoen jeugdleiders en trainers Taken van ieder staan in het jeugdplan uitgewerkt. Dit zorgt voor duidelijkheid over de takenverantwoordelijkheden

7 Spelconcept jeugdafdeling
Uitgangspunt is de Zeistervisie Wat zijn de belangrijkste punten: 1. Voetbaleigen bedoelingen: doelpunten maken en voorkomen, doelgerichtheid, spelen om te winnen terwijl winnen voor de trainer niet het belangrijkste is. 2. Veel herhalingen: veel beurten, geen lange wachttijden, goede organisatie, voldoende materialen, oefenstof in lijn met het beleidsplan 3. Rekening houden met de groep qua leeftijd, vaardigheid en beleving. Goede arbeid rustverhouding. 4. Juiste coaching: de trainer beïnvloedt spelers door situatieve en begeleidende coaching, het vraag-en-antwoordspel, en door het juiste voorbeeld te (laten) geven. De spelers moeten gestimuleerd worden om zo veel mogelijk thuis te oefenen de E/F pupillen (simpele opdrachten, passend bij leeftijd) Filmpje:

8 Spelconcept vervolg Het spelconcept van de vv Poolster voor de jeugd is gebaseerd op het model. Voor dit model is gekozen om de volgende redenen. Het is gemakkelijk uit te leggen aan beginnende voetballertjes. Het is herkenbaar voor een ieder in het veld. Het accent ligt op aanvallend voetbal. Het aantal taken voor een voetballer in het veld is beperkt, daardoor uitvoerbaar Het model sluit aan bij het model dat bij zeventallen wordt gehanteerd

9 Begeleiden jeugdteam (1)
Algemene uitgangspunten: Voor de begeleiding bij wedstrijden wordt gestreefd naar twee leiders per elftal. Verlang prestaties, maar eis geen resultaat. Probeer te winnen uitgaande van positieve voetbalideeën, spelopvatting en de individuele mogelijkheden In het jeugdvoetbal mag het wedstrijdresultaat nooit op de eerste plaats staan. Ongeacht kwaliteit verdienen alle spelers evenveel aandacht en respect. Zorg altijd voor bewijs naar ouders en bestuur toe, door zaken als reserves, wedstrijdgegevens, etc. vrij precies bij te houden. Straal zelf enthousiasme uit.

10 Begeleiden jeugdteam (2)
1. Begin van het seizoen. Maak vooraf (schriftelijke) afspraken met de spelers en ouders over: tijdstip waarop men aanwezig moet zijn; wisselbeleid. 2. Voor de wedstrijd. Laat gezamenlijk omkleden. Alléén bij de jongste jeugd mogen ouders in de kleedkamer. Probeer (bij de jongste jeugd) bij het omkleden en gedrag in de kleedkamer de zelfstandigheid te bevorderen. Maak opstelling en manier van spelen bekend en conform jeugdplan

11 Begeleiden jeugdteam (3)
3. De warming-up. Ga gezamenlijk het veld op en laat de spelers samen een warming-up doen. Doe deze warming-up bij de E’ers en F’ers met bal. 4. De wedstrijd. Kijk eerst hoe het gaat en of de spelers zich min of meer aan de afspraken houden. Laat het spel gaan en probeer niet alles mondeling te begeleiden. Blijf als leider/coach buiten de lijnen. Probeer positief te coachen. Leer de spelers positief gedrag aan Ga ervan uit dat iedere speler fouten mag maken.

12 Begeleiden jeugdteam (4)
5. De rust. Gun de spelers eerst hun ranja of thee, een echte rust dus. Analyseer van tevoren wat je wilt gaan zeggen. Pak er een aantal dingen uit en breng dat op een rustige manier. Wat individueel gecorrigeerd kan worden, corrigeer dat ook individueel Kom terug op de afspraken die voor de wedstrijd zijn gemaakt 6. Na afloop. Leer spelers de tegenstander(s) een hand te geven of te feliciteren. Ga samen naar de kleedkamer en zie toe op correct gedrag in de kleedkamer Wees respectvol richting tegenstanders, scheidsrechter, supporters en spelers. Maak zo nodig een analyse van de wedstrijd; de trainer kan deze analyse benutten voor de training. Zorg dat de kleedkamer netjes wordt achtergelaten.

13 En de grote vraag is??? Wat vinden we er van? Zet je vraag of vragen op papier en lever ze in bij Henk


Download ppt "Jeugdplan v.v. Poolster 2013 Presentatie"

Verwante presentaties


Ads door Google