De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

‘De buurt stuurt…. ?’. Waarom is Riemst succesvol? Overheid met visie en luisterbereidheid… Begon kleinschalig… Vertrekt van (kleine) successen… Maken.

Verwante presentaties


Presentatie over: "‘De buurt stuurt…. ?’. Waarom is Riemst succesvol? Overheid met visie en luisterbereidheid… Begon kleinschalig… Vertrekt van (kleine) successen… Maken."— Transcript van de presentatie:

1 ‘De buurt stuurt…. ?’

2 Waarom is Riemst succesvol? Overheid met visie en luisterbereidheid… Begon kleinschalig… Vertrekt van (kleine) successen… Maken gebruik van ‘de kleren van de keizer’… Professionals met daadkracht … Samenwerkingsbereidheid bij de partners… Het project ‘genereert energie’…

3 Stelling 1: Indien de buurt wil sturen moet ze ook participeren ! Wat betekent voor u: – Participeren? – Geïntegreerde werking? – Integrale aanpak? – Ketenbenadering? Kan je dit alleen? Wie zijn dan de ketenpartners?

4 Stelling 2: Als we resultaten willen halen, zullen we moeten samenwerken! Wie wil er samenwerken? Wie wil hiervoor luisteren naar wat anderen over rondhanggedrag te zeggen hebben? Wie wil hiermee rekening houden? Wie wil hiervoor zijn eigen visie en werking aanpassen? Wat zijn de meest gehoorde ideeënkillers?

5 We kunnen het ook zonder Dat plannen we wel in de toekomst Dat is niet logisch We houden het in beraad Te lastig om te beheren Dit lukt toch niet Daar zijn onze partners nog niet rijp voor Dit is een te grote verandering Er is geen budget voor Dit is niet mijn verantwoordelijkheid Te duur ! Laten we realistisch blijven Er is meer onderzoek nodig We mogen geen fouten maken ! Dit bestaat al!

6 Stelling 3: Het verschil wordt gemaakt door de mensen! Wat zijn de basisvoorwaarden? – Bereikbaarheid – Luisterbereidheid Wat zijn de risico’s? – Harde roepers… – Belofte maakt schuld… – Continuïteit van de samenwerkers (professionelen, burgers, overheden, jongeren, …) Hoe ga je er mee om?

7 - Burgers ernstig nemen en naar hen luisteren - Het ene onveiligheidsgevoel is het andere niet - Ongelijke geografische spreiding vraag om een aanpak op maat - Onveiligheid: ieders zaak, ieders taak - Veiligheid: maatschappelijk verschijnsel en fundamenteel recht voor ieder een Luisteren naar mensen, so what? - 34 luisterprocessen - honderd projecten aangediend na oproep - 9 rondetafelgesprekken

8 Voor zover nodig… in vijftien vragen naar de gewenste participatiegraad 1.Wat ligt aan de grondslag voor het opstarten van het participatief beleid? 2.Wat is het thema voor het beleid: fysieke veiligheid, sociale leefomstandigheden… Gaat het om een structurele aanpak of een probleemaanpak? 3.Is voor iedereen de definitie helder? 4.Welke stijl is gewenst of aangeezen? (gesloten, informatief, consultatief, adviserend, delegerend, samenwerkend of faciliterend) 5.Wie gaat de regie voeren? 6.Welke partners worden hierbij betrokken? 7.Welke inbreng wil, kan en mag elke partner doen? 8.Zijn de verschilpunten tussen de partners duidelijk? 9.Wat zijn de kritieke succesfactoren? Zijn alle actoren overtuigd van HUN winst? 10.Wat zijn de risico’s? Wat gaat u doen als deze risico’s zich openbaren? 11.Wat zijn de doelstellingen van het beleid? 12.Welke technieken zullen worden aangewend? 13.Welke middelen zijn nodig en zijn deze gegarandeerd? 14.Wat moet er worden geformaliseerd? 15.Hoe ga je successen vieren?

9 Aanbevelingen voor professionals Een professional die het initiatief overneemt is een amateur! Professionals zijn er voor en door de burgers. Kom uit je hokjesdenken Kom uit uw kantoor Creëer overeenstemming tussen het terreinwerk enhet politiek discours Bewoners betrekken in het proces is één zaak, zij verwachten vooral dat je hen serieus neemt Het verbeteren van de samenleving vraagt om leiderschap met een lange termijnvisie Voorkom dat het samenwerken op een bureaucratische wijze wordt geregeld.

10 Wil je meer weten… Gratis congres ‘Burgers en veiligheid’: 19 mei 2009 in de Lamotsite te Mechelen surf naar www.vvsg.be en schrijf u in !www.vvsg.be Vraag uw boekje : ‘Burgers en veiligheid: samen de leefbaarheid in de buurt verhogen – Gids voor lokale partners’ Surf naar www.eestermans.be en kies in het menu voor ‘participatiebeleid’.www.eestermans.be Stuur gerust een mailtje naar leo.eestermans@telenet.be


Download ppt "‘De buurt stuurt…. ?’. Waarom is Riemst succesvol? Overheid met visie en luisterbereidheid… Begon kleinschalig… Vertrekt van (kleine) successen… Maken."

Verwante presentaties


Ads door Google