De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Prof. dr. Harry Martens voorzitter Raad Hoger Onderwijs

Verwante presentaties


Presentatie over: "Prof. dr. Harry Martens voorzitter Raad Hoger Onderwijs"— Transcript van de presentatie:

1 Prof. dr. Harry Martens voorzitter Raad Hoger Onderwijs
Toelichting bij de Vlor-adviezen over de invulling van het Aanmoedigingsfonds en de registratie van kansengroepen Prof. dr. Harry Martens voorzitter Raad Hoger Onderwijs

2 Wat is diversiteit? Diversiteit betekent verscheidenheid
Het verschil is geen belemmering voor gelijkwaardige maatschappelijke participatie Een goed diversiteitsbeleid komt de hele populatie ten goede Wegwerken van drempels

3 Aanmoedigingsfonds Financieringsdecreet: Aanmoedigingsfonds voor beleidsspeerpunten Advies van de RHO: Diversiteit is een opdracht voor elke instelling; Diversiteit moet structureel in de basisfinanciering van de instellingen opgenomen worden; Het fonds is te beperkt. Zinvolle invulling: het uitbouwen van een diversiteitsbeleid met het oog op het realiseren van inclusief hoger onderwijs

4 Een degelijk diversiteitsbeleid
Talenten van alle studenten maximaliseren Hogeronderwijsopleidingen moeten openstaan voor al wie hoger onderwijs wenst aan te vatten en hiervoor de intrinsieke capaciteiten heeft: studie (met inbegrip van opleidingsonderdelen, stage en internationale uitwisseling) studentenleven Specifieke ondersteuningsacties kunnen noodzakelijk zijn Instellingen, overheid en studenten moeten hun verantwoordelijkheid opnemen

5 Verantwoordelijkheid van de instelling (1)
Visie en een instellingsgebonden diversiteitsbeleid Toegankelijkheid verbreden Voorzieningen voor kansengroepen op verschillende niveaus: Instellingsbeleid Onderwijsgebeuren Dienstverlening

6 Verantwoordelijkheid van de overheid
Inclusief hoger onderwijs decretaal verankeren Antidiscriminatiewetgeving moet ook toepasbaar zijn op hoger onderwijs Een gecoördineerd diversiteitsbeleid: Studenten- en personeelsformatie moet de maatschappij reflecteren Ondersteunende acties Aandacht voor scharniermomenten (leerladders en bruggen)

7 Verantwoordelijkheid van de overheid (2)
Voldoende middelen voorzien; ook voor studiefinanciering Rationalisatie en toegankelijkheid Onderzoek coördineren en uitvoeren

8 Verantwoordelijkheid van de student
Zich kenbaar maken Zich houden aan de vooropgestelde procedures

9 Relatie instelling-overheid (1)
Beleidsovereenkomsten: Transparant Met de overheid doorgepraat Doelstellingen, prestaties, tijdspad, wijze van verantwoording, evaluatiecriteria, middelen Inclusief hoger onderwijs integreren Keuze voor een of meerdere kansengroepen expliciteren

10 Relatie instelling-overheid (2)
Resultaatsindicatoren: Eind juni 2008: timing moeilijk haalbaar, evaluatie is aangewezen Geen algemene resultaatsindicatoren, maar per beheersovereenkomst Resultaatsindicatoren moeten vastliggen vanaf de start van de overeenkomst

11 Relatie instelling-overheid (3)
Streefcijfers: M.b.t. in-, door-, uitstroom van kansengroepen Afgesproken met de overheid Minima die de overheid wil nastreven moeten vastliggen Stimuleren van instellingen om deze minima te overschrijden Afwijkende streefcijfers zijn mogelijk

12 Registratie Aanmoedigingsfonds: inzicht nodig in de beginsituatie en het resultaat van een instelling Gegevens over het rekruteringsgebied zijn noodzakelijk: Moeten door de overheid ter beschikking worden gesteld Gegevens over de populatie aan de instelling zijn noodzakelijk Als men inzicht wil in de tweede democratiseringsgolf, is registratie nodig

13 Wat is registreren? Betrouwbare info verzamelen met respect voor de privacy Voordelen voor de instellingen, overheid en studenten Inzicht in de populatie studenten hoger onderwijs

14 Principes voorgestelde registratie
Registratie op instellingsniveau bij de inschrijving Registratie opent geen recht op faciliteiten, maar kan wel een voorwaarde zijn om faciliteiten te verkrijgen Gegevens moeten op een geaggregeerd niveau ter beschikking worden gesteld Geen stigmatisering: Zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid Duidelijke communicatie tav de student

15 Uitgangspunten Minimale gemeenschappelijke registratie Eenvormig
Transparant

16 Groepen (1) Studenten met een functiebeperking; Allochtone studenten;
Nieuwkomers; Internationale studenten; Anderstalige studenten; Werkstudenten; Beursstudenten; Studenten uit een kortgeschoold milieu; Studenten met een niet-traditionele vooropleiding; Herintreders; Studenten met gezinslast.

17 Groepen (2) Elk van deze groepen heeft specifieke kenmerken en behoeftes die beleidsmatig een andere aanpak vragen Definities, indicatoren, vragen voor de vragenlijst in het advies Vragen: Duidelijke vragen Gesloten vragen Eén vragenlijst met voor alle studenten dezelfde vragen

18 Tot slot De raad vraagt de overheid om het voorgestelde systeem
Te implementeren; Uit te testen; Te evalueren.


Download ppt "Prof. dr. Harry Martens voorzitter Raad Hoger Onderwijs"

Verwante presentaties


Ads door Google