De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Tellen van het aantal personen uit de kansengroepen in het personeelsbestand vrijwillige registratie Kaat Matthys.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Tellen van het aantal personen uit de kansengroepen in het personeelsbestand vrijwillige registratie Kaat Matthys."— Transcript van de presentatie:

1 Tellen van het aantal personen uit de kansengroepen in het personeelsbestand vrijwillige registratie Kaat Matthys

2 A) Hoe het systeem van vrijwillige registratie toepassen B) De voor- en nadelen van vrijwillige registratie als methode en mogelijke alternatieven

3 Voordelen monitoring - evolutie naar de streefcijfers opvolgen - rol in evaluatie van het wervings- en personeelsbeleid, evt. bijsturen - specifieke voorzieningen voor personeel uit de doelgroepen - doelgerichte sensibilisering - testen aanpassen aan de realiteit - Vlaamse overheid geeft het voorbeeld met monitoringssysteem

4 A. Hoe het systeem van vrijwillige registratie toepassen

5 Monitoring: drie luiken - nulmeting - bij onthaal - bij sollicitaties

6 Nulmeting - in principe éénmalig - PMAH en ALL - e-mailbevragingstool Check Market: op maat - automatische herinnering: anoniem - bijkomend op papier

7 Nulmeting - bijkomende vragen: vb. diploma, werkgroep, … - □ ik wens niet te antwoorden… - privacygaranties

8 Nulmeting - formeel akkoord van de top van de administratie - voorleggen aan de vakorganisaties - kaderen in een breder project - draagvlak! Dus: de nulmeting is niet de eerste stap in een diversiteitsbeleid!

9 Verwerking nulmeting - Check Market eerste ruwe verwerking - Dienst EZ verdere verwerking resultaten - eigen personeeldienst: correct opnemen in personeelssysteem - gegevens op 31 december van elk jaar - Cognos/Vlimpers: tegen eind januari alles ingevoerd

10 Onthaal - noodzakelijke aanvulling bij nulmeting - standaardformulier vb. inlichtingenblad - antwoorden is niet verplicht - □ ik wens niet gecontacteerd te worden… - meestal grote respons

11 Sollicitanten -bij gelijkwaardigheid van kandidaten moet de kandidaat van de ondervertegenwoordigde groep geworven worden (VPS) - beleid verfijnen - strikt onderworpen aan privacyregels - altijd voorafgaand aan het sollicitatiegesprek - nooit onder druk zetten, nooit mondeling bevragen

12 Getuigenis Katia Verbeelen, BLOSO

13 Voorbeelddocumenten: www.vlaanderen.be/Emancipatiezaken → Wat doen wij? → Tellen van kansengroepen → Ondersteuning dienst Emancipatiezaken

14 B. De methode van vrijwillige registratie

15 De cijfers zijn niet correct? - definitie: ligt vast - methode: vrijwillige registratie - correctheid van de cijfers: gedeelde verantwoordelijkheid

16 Doelstellingen personen met een arbeidshandicap ↔ allochtonen tellen voor statistieken ↔ individueel contacteren

17 Vrijwillige registratie als methode probleem van onderregistratie: - entiteiten die geen nulmeting doen/niet registreren - niet correct invoeren in de personeelssystemen - (vooral) allochtonen hebben soms moeite met het ‘etiket’ - personen die een handicap verwerven als ze al in dienst zijn - mensen die zich nadien weer uitvinken → het engagement van velen → vertrouwen in de organisatie en het gebruik van de gegevens

18 Vrijwillige registratie als methode Heeft ook heel wat voordelen: - privacy - sensibilisering en actief engagement - koppeling aan andere variabelen - mensen kunnen contacteren - soms zeer hoge responsgraad: zeer goed resultaat

19 Bijsturing voor personen met een arbeidshandicap - personeelsleden die ondersteuning krijgen tellen mee - personeelsleden met hoogste diploma BuSo - □ ik wens niet gecontacteerd te worden… (ook voor allochtonen)

20 Alternatieven onderzoeken voor monitoring allochtonen - Naamherkenning – verschillende databases - Historiek nationaliteiten en geboorteplaats - Socio-economische monitoring - Alternatieve tellingssystemen

21 Contactpersoon  Vlaamse overheid/ dienst Emancipatiezaken: Kaat Matthys 02 553 48 03 Kaat.Matthys@bz.vlaanderen.be www.vlaanderen.be/emancipatiezaken


Download ppt "Tellen van het aantal personen uit de kansengroepen in het personeelsbestand vrijwillige registratie Kaat Matthys."

Verwante presentaties


Ads door Google