De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

E-portfolio NL Een Leven Lang Leren René Schreurs & Yvonne Kremers

Verwante presentaties


Presentatie over: "E-portfolio NL Een Leven Lang Leren René Schreurs & Yvonne Kremers"— Transcript van de presentatie:

1 E-portfolio NL Een Leven Lang Leren René Schreurs & Yvonne Kremers
24 maart 2009 1

2 Doelstelling E-portfolio VIER
Het ontwikkelen van een E-portfolio voor jonggehandicapten met gedragsstoornissen en sociaal emotionele problematiek, waardoor deze jongeren beter begeleid kunnen worden naar opleiding en werk. Niet kijken naar problematiek maar naar mogelijkheden E-portfolio: Een leven lang leren januari 2007

3 Waarom afspraak E-Portfolio NL?
Om uitwisselingen mogelijk te maken tussen instellingen. E-portfolio: Een leven lang leren januari 2007

4 Wie is gebruiker van het e-portfolio?
Het aantal gebruikers neemt sterk toe. Het gebruiken van een e-portfolio wordt dan ook op steeds meer plekken gestimuleerd. >>Maar waarom??? E-portfolio: Een leven lang leren januari 2007

5 Leeromgeving voor loopbaanleren
Loopbaangerichte begeleiding Loopbaangerichte leeromgeving Opleidingsgerichte programmaorganisatie Loopbaangerichte programmaorganisatie Traditionele leeromgeving Opleidingsgerichte begeleiding Het aantal gebruikers neemt sterk toe. Het gebruiken van een e-portfolio wordt dan ook op steeds meer plekken gestimuleerd. >>Maar waarom??? E-portfolio: Een leven lang leren januari 2007

6 Principes Een individu is eigenaar van zijn of haar e-portfolio
Een e-portfolio moet gebruik in meerdere domeinen ondersteunen Een e-portfolio moet kunnen verwijzen naar bronnen buiten zichzelf (is een virtueel dossier) E-portfolio’s zijn exporteerbaar en importeerbaar Een ketenpartner moet alle door het individu aangeboden informatie van het e-portfolio opslaan en beschikbaar houden voor verder transport of deling op aangeven van dat individu Door deze principes toe te passen ontstaat er duidelijkheid voor zowel instelling als leerling/student wat de verschillen zijn tussen het e-portfolio en andere dossiers zoals het ELD.>>> E-portfolio: Een leven lang leren januari 2007

7 Bewijsstukken in het portfolio
E-portfolio: Een leven lang leren januari 2007

8 E-portfolio versus ELD
Elektronisch Leerdossier is van de school E-portfolio is van de leerling E-portfolio: Een leven lang leren januari 2007

9 Test Applicatie in Pilot
E-Portfolio pilot in Risse Bedrijven Weert Waar Speciaal onderwijs, beroepsonderwijs en sociale werkvoorziening samenwerken bij het toe leiden van risicojongeren naar werk. E-portfolio: Een leven lang leren januari 2007

10 Conclusie test fase Deelnemers en begeleiders zijn tevreden over gebruiksgemak en taalgebruik. Begeleiders benoemen noodzaak voor afstemming van handelingsplanning en e-portfolio. Begeleiders en management zien e-portfolio- ontwikkeling nu als onderdeel van het curriculum. Partner benoemen noodzaak van aanpassing POP en PAP binnen het e-portfolio voor de doelgroep. E-portfolio: Een leven lang leren januari 2007

11 Implementeren E-portfolio vier
Voorwaarden Opnemen in het beleid van de school Creëren van een draagvlak bij team/ouders/verzorgers en ketenpartners Faciliteren van de medewerkers Het aanpassen van de applicatie aan de eigen wensen E-portfolio: Een leven lang leren januari 2007

12 Implementeren E-portfolio vier
Onderwijsprogramma dient van standaardaanbod te verschuiven naar het aanbieden van mogelijkheden van keuzes in werkvormen en betekenisgeving Er dient coaching plaats te vinden door docenten en het moet gaan om de integratie van praktijkgericht, vraaggericht en begeleiding E-portfolio: Een leven lang leren januari 2007

13 Tot slot Competentie om loopbaan te plannen leidt tot betere beroeps en levenskeuzes Bij E-Portfolio VIER is sprake van een dialogische leeromgeving om reflectieve leerprocessen op gang te brengen Met E-Portfolio VIER komen leerlingen van dobbelen naar schaken E-portfolio: Een leven lang leren januari 2007

14 E-Portfolio VIER Speciaal voor Cluster 4

15 Wat kan E-Portfolio VIER?
Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik leren? Hoe ga ik dit leren? Zelfreflectie / Evaluatie

16

17 Waarom E-Portfolio VIER?
Een portfolio aangepast op Cluster 4: Aantrekkelijk én rustig Logische opbouw Begrijpelijke taal Stap-voor-stap instructie

18 E-Portfolio een succes?
Hoe maken we E-Portfolio VIER een succes? Intensieve begeleiding Lesprogramma Ondersteuningsaanbod Handleidingen Training Helpdesk

19 E-Portfolio en Privacy
Het E-Portfolio is eigendom van de leerling Privacy Eigen verantwoordelijkheid Meekijken Monitoring


Download ppt "E-portfolio NL Een Leven Lang Leren René Schreurs & Yvonne Kremers"

Verwante presentaties


Ads door Google