De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Handicap + studie nieuwe stijl Congres OCW Studeren met een functiebeperking Utrecht, 24 november 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Handicap + studie nieuwe stijl Congres OCW Studeren met een functiebeperking Utrecht, 24 november 2011."— Transcript van de presentatie:

1 handicap + studie nieuwe stijl Congres OCW Studeren met een functiebeperking Utrecht, 24 november 2011

2 Doelstelling h+s Stimuleren dat jongeren met een functiebeperking succesvol kunnen studeren in de opleiding van hun (weloverwogen) keuze in het hoger onderwijs

3 Tot voor kort Dienstverlening aan individuele student ‘Luis in de pels’ van de HO-instellingen Lobbyist naar overheid, politiek en bedrijfsleven.

4 Vanaf 2011 Kennismakelaar ter ondersteuning en facilitering van HO-instellingen in hun beleid en deskundigheidsbevordering

5 Waarom deze koerswijziging? Nieuw accreditatiekader: onderwijsinstellingen zijn voortaan zelf als eerste verantwoordelijk voor het studiesucces van hun studenten met een functiebeperking; Er bestaat behoefte aan een landelijk expertisecentrum

6 Nieuwe rol handicap + studie wil zich positioneren als het kennis- en innovatieplatform voor hogescholen en universiteiten op het gebied van studeren met een functiebeperking.

7 Reorganisatie in 2011 Focus op vraaggerichte en innovatieve dienstverlening Tweesporenbeleid afgeschaft: geen belangenbehartiger voor individuele studenten meer

8 Vraaggericht: hoe? Via opdrachten uit het hoger onderwijs Via pilots en projecten i.s.m. front runners Via adviesraad en studentenforum Via belangenorganisaties uit HO en zorg Netwerk staat centraal

9 Vraaggericht: wat? training (docenten, studentendecanen, …) bezinning (workshops, congressen, internationele vergelijking,…) beleidsadvisering beleidsevaluatie beeldvorming

10 Kennis Dubbele focus als kennismakelaar: Kennis over inrichting onderwijs, vraag van professionals, organisatie onderwijsinstellingen Kennis van functiebeperkingen, belemmeringen, oplossingen en vindplaatsen van expertise

11 Producten en diensten Informatiefunctie en kennismakelaar Bijvoorbeeld: website, netwerkbijeenkomsten, trainingen Procesgerichte begeleiding Bijvoorbeeld: advies over digitale toegankelijkheid of deskundigheidsbevordering Strategische advisering Bijvoorbeeld: advies over accreditatie en beleid voor studenten met een functiebeperking Ontwikkeling Onderzoek

12 Vernieuwde bekostiging Basisfinanciering Infolijn, website, netwerk, deskundigheidsbevordering, …. Projecten op maat voor HO Trainingen, beleidsadvisering, evaluatie en onderzoek op maat Projecten met en voor HO ‘Digitale expertise module’ (autisme), stageprojecten, ervaringsfilmpjes, ‘de werkvloer op’ (financiering via fondsen)

13 Activiteiten in 2011 Opening infolijn voor hoger onderwijs Geen helpdesk voor studenten meer (wel informatie via website beschikbaar) Aanvraag en start projecten: digitale expertise module, de werkvloer op Pilot proefaudit Hogeschool Windesheim Trainingen voor professionals: autisme + ADHD Training en advies op maat voor Open Universiteit over digitale toegankelijkheid en didactiek Orientatie op samenwerkingspartners

14 67 jaar handicap + studie Van Nederlands Studenten Sanatorium via Luis in de pels van het HO naar Partner in het Hoger Onderwijs


Download ppt "Handicap + studie nieuwe stijl Congres OCW Studeren met een functiebeperking Utrecht, 24 november 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google