De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Digitale Studiemaatjes

Verwante presentaties


Presentatie over: "Digitale Studiemaatjes"— Transcript van de presentatie:

1 Digitale Studiemaatjes
Een pilot i.h.k.v. ESF-EQUAL project ‘Kijk zo kan ‘t wel!’ Jacqueline van Lieshout Windesheim Europese Unie Europees Sociaal Fonds Kijk zo kan ’t wel! ESF-EQUAL-project ter voorkoming van vroegtijdige studie-uitval van studenten met een handicap

2 Digitale Studiemaatjes
1. Inleiding en achtergronden 2. Aanpak van de pilot 3. Resultaten 4. Evaluatie 5. Conclusies Europese Unie Europees Sociaal Fonds Kijk zo kan ’t wel! ESF-EQUAL-project ter voorkoming van vroegtijdige studie-uitval van studenten met een handicap

3 ESF-EQUAL Kijk zo kan ‘t wel!
Studenten met een handicap ruim twee maal grotere kans op uitval Partners: handicap + studie, Saxion, INHOLLAND, Windesheim en Fontys Doel: voorkomen studie-uitval bij studenten met een handicap Een onderzoek en vijf pilots o.a. Digitale Studiemaatjes Europese Unie Europees Sociaal Fonds Kijk zo kan ’t wel! ESF-EQUAL-project ter voorkoming van vroegtijdige studie-uitval van studenten met een handicap

4 1. Inleiding en achtergronden
Maatjesprojecten bestaand fenomeen: voorzien in behoefte, maar gebruik is laag Drempel? Zo ja, hoe verlagen? Digitaal d.w.z. maatje en maatjeszoeker hebben digitaal contact via website Europese Unie Europees Sociaal Fonds Kijk zo kan ’t wel! ESF-EQUAL-project ter voorkoming van vroegtijdige studie-uitval van studenten met een handicap

5 2. Aanpak van het project Primaire doelgroep:
aankomende en beginnende studenten (met een functiebeperking) Europese Unie Europees Sociaal Fonds Kijk zo kan ’t wel! ESF-EQUAL-project ter voorkoming van vroegtijdige studie-uitval van studenten met een handicap

6 2. Aanpak van het project Profiel van de maatjes:
- oorspronkelijk: ouderjaars studenten met handicap - later: ouderejaars met en zonder handicap Europese Unie Europees Sociaal Fonds Kijk zo kan ’t wel! ESF-EQUAL-project ter voorkoming van vroegtijdige studie-uitval van studenten met een handicap

7 2. Aanpak van het project Het werven van maatjes en maatjeszoekers
op alle vier de partnerinstellingen digitaal en d.m.v. posters/flyers meest succesvol: persoonlijke Europese Unie Europees Sociaal Fonds Kijk zo kan ’t wel! ESF-EQUAL-project ter voorkoming van vroegtijdige studie-uitval van studenten met een handicap

8 2. Aanpak van het project Training van de maatjes
informatie over studeren met handicap organisatie binnen eigen instelling oefenen met casussen Europese Unie Europees Sociaal Fonds Kijk zo kan ’t wel! ESF-EQUAL-project ter voorkoming van vroegtijdige studie-uitval van studenten met een handicap

9 2. Aanpak: systeem + werking
Europese Unie Europees Sociaal Fonds Kijk zo kan ’t wel! ESF-EQUAL-project ter voorkoming van vroegtijdige studie-uitval van studenten met een handicap

10 2. Aanpak: systeem + werking
Europese Unie Europees Sociaal Fonds Kijk zo kan ’t wel! ESF-EQUAL-project ter voorkoming van vroegtijdige studie-uitval van studenten met een handicap

11 2. Aanpak: systeem + werking
Europese Unie Europees Sociaal Fonds Kijk zo kan ’t wel! ESF-EQUAL-project ter voorkoming van vroegtijdige studie-uitval van studenten met een handicap

12 3. Resultaten Alle getrainde maatjes in database
Alle aangemelde maatjeszoekers geattendeerd op online gaan Randvoorwaarden i.v.m. privacy en toezicht kunnen houden Europese Unie Europees Sociaal Fonds Kijk zo kan ’t wel! ESF-EQUAL-project ter voorkoming van vroegtijdige studie-uitval van studenten met een handicap

13 3. Resultaten September 2006 online
12 maatjeszoekers aangemeld op het systeem 3 hebben daadwerkelijk vragen gesteld Europese Unie Europees Sociaal Fonds Kijk zo kan ’t wel! ESF-EQUAL-project ter voorkoming van vroegtijdige studie-uitval van studenten met een handicap

14 4. Evaluatie onder maatjes
Meesten geen vraag ontvangen Positief over training: meer inzicht in smf en in staat vragen te beantwoorden Vragen in lijn met doel van Digitale Studiemaatjes Positief over website en organisatie eromheen Onvoldoende werking van het project Bereidheid inzet voor student met handicap blijft Europese Unie Europees Sociaal Fonds Kijk zo kan ’t wel! ESF-EQUAL-project ter voorkoming van vroegtijdige studie-uitval van studenten met een handicap

15 5. Conclusies Digitaal werkt niet drempelverlagend
Project heeft vooral bijgedragen aan beeldvorming rondom smf bij studenten zonder functiebeperking Wijze van benaderen van belang Europese Unie Europees Sociaal Fonds Kijk zo kan ’t wel! ESF-EQUAL-project ter voorkoming van vroegtijdige studie-uitval van studenten met een handicap

16 Vragen voor slotdiscussie?
Verantwoordelijkheid voor aanpassingen en voorzieningen t.b.v. studenten met een functiebeperking ligt bij de onderwijsinstelling? Maatjes kunnen bijdragen (bijv. helpen bevorderen dat de studenten hun functie-beperking bekend maken)? Europese Unie Europees Sociaal Fonds Kijk zo kan ’t wel! ESF-EQUAL-project ter voorkoming van vroegtijdige studie-uitval van studenten met een handicap


Download ppt "Digitale Studiemaatjes"

Verwante presentaties


Ads door Google