De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

THEMANAMIDDAG DUURZAAM ONDERNEMEN WERKT! ‘MILIEUCHARTER-PROJECTEN STIMULEREN PREVENTIE’ 11 mei 2006 ir. Laetitia Lemahieu VOKA - Kamer van Koophandel Kempen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "THEMANAMIDDAG DUURZAAM ONDERNEMEN WERKT! ‘MILIEUCHARTER-PROJECTEN STIMULEREN PREVENTIE’ 11 mei 2006 ir. Laetitia Lemahieu VOKA - Kamer van Koophandel Kempen."— Transcript van de presentatie:

1 THEMANAMIDDAG DUURZAAM ONDERNEMEN WERKT! ‘MILIEUCHARTER-PROJECTEN STIMULEREN PREVENTIE’ 11 mei 2006 ir. Laetitia Lemahieu VOKA - Kamer van Koophandel Kempen en Mechelen

2 Voka model 2 2 Betrokken partijen • Provinciebestuur van Antwerpen financiële steun • Voka - Kamers van Koophandel Kempen en Mechelen organisatie project in provincie Antwerpen en ondersteuning deelnemende bedrijven • Evaluatiecommissie toezicht op gevolgde procedures en uitspraak eindoordeel • Bedrijven voeren milieuacties uit en stellen zich wettelijk in orde

3 Voka model 2 3 Aanpak Audit 1 Actieplan Uitvoering Ervarings- uitwisseling Audit 2 Certificaat Evaluatie-commissie

4 Voka model 2 4 Samenstelling evaluatiecommissie Overheid: • Vl. Gemeenschap, afdeling milieuvergunningen • OVAM • VMM • VLAO • Prov. Antwerpen, dienst milieu & natuurbehoud Werkgevers: • Voka - Kamer van Koophandel Mechelen • Voka - Kamer van Koophandel Kempen

5 Voka model 2 5 Timing • 18 maanden Resultaten • Beter inzicht in de milieuprestaties van het bedrijf • Beperking van de milieubelasting • Economische voordelen door preventie • Verbeterde milieucommunicatie met overheid, werknemers en omgeving • … Milieucharterprojecten sporen aan tot milieuzorg!

6 Voka model 2 6 Wat is milieuzorg? = = geheel van organisatorische en technische voorzieningen die in een bedrijf worden getroffen ter voorkoming en beperking van milieuverontreinigingen Streven naar integratie van milieuzorg in de bestaande bedrijfsvoering (weg met achterstallig onderhoud!) Continuïteit van de onderneming is belangrijk (duurzaam ondernemen!)

7 Voka model 2 7 Duurzaam Ondernemen: Ecologische pijler Voorbeelden van milieucharteracties: • Preventie van solventemissies: overschakeling van solventhoudende verven naar watergedragen verven • Rationeel energiegebruik: re-lighting/plaatsen van lichtsensoren • Preventie van afval: FIFO-systeem (vervallen producten) • Beperken van uitlaatgassen: efficiënt gebruik camionetten van en naar de werven (optimale ploegensamenstelling)

8 Voka model 2 8 Duurzaam Ondernemen: Economische pijler Voorbeelden van milieucharteracties: • Opsporen persluchtlekken: 1 mm² kost 325 EUR/jaar! • Relighting (plaatsen lichtsensoren/bewegingsmelders): kosten 250 EURO éénmalig – baten 1.250 EURO/jaar • Meten is weten: waterverbruik met 80% gereduceerd

9 Voka model 2 9 Duurzaam Ondernemen: Sociale pijler • Bijkomende werkuren/arbeidsplaatsen: aanstellen containerparkverantwoordelijke, inschakelen van stagestudenten, netwerking met Hogescholen, … • Motivatie werknemers wordt verhoogd (brengen ideeën aan, stimuleren elkaar) • Managers dragen gedachtegoed “duurzaam ondernemen” uit naar andere vestigingen • Verbeterde milieucommunicatie (aanwezigheid van overheid geeft positief signaal)

10 Voka model 2 10 Duurzaam Ondernemen: streven naar continue verbetering Enkele cijfers voor het Milieucharter provincie Antwerpen: • Op vijf jaar tijd 73 laureaten waarvan: • 8 bedrijven tweemaal deelnamen • 2 bedrijven driemaal deelnamen • 2 bedrijven viermaal deelnamen • 2 bedrijven vijfmaal deelnamen • Nieuwe cyclus start met 25 deelnemers waarvan 14 ex- laureaten

11 CONCLUSIE MILIEUCHARTER-PROJECTEN DUURZAAM ONDERNEMEN WERKT AANSTEKELIJK!


Download ppt "THEMANAMIDDAG DUURZAAM ONDERNEMEN WERKT! ‘MILIEUCHARTER-PROJECTEN STIMULEREN PREVENTIE’ 11 mei 2006 ir. Laetitia Lemahieu VOKA - Kamer van Koophandel Kempen."

Verwante presentaties


Ads door Google