De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wet verbetering Poortwachter. Hoe werkt uitvoering van, en controle bij re- integratie?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wet verbetering Poortwachter. Hoe werkt uitvoering van, en controle bij re- integratie?"— Transcript van de presentatie:

1 Wet verbetering Poortwachter

2 Hoe werkt uitvoering van, en controle bij re- integratie?

3 Wet verbetering Poortwachter3 Onderwerpen Poortwachter -re-integratieverslag -sanctiebeleid Rollen -Artsen -Arbeiddeskundige Ter lering en vermaak

4 Wet verbetering Poortwachter4 Stappen in re-integratie Is de werknemer geschikt voor het eigen werk? Zo neen, is het eigen werk passend te maken? Zo neen, is er ander passend werk bij de eigen werkgever? Zo neen, dan inzet spoor twee! Zodra noodzaak zich voordoet … Geen mogelijkheden eigen werkgever bij eerstejaarsevaluatie Spoor één loopt door … Start spoor 2 <6 weken na onderkenning

5 Wet verbetering Poortwachter5 Verplichtingen werkgever Art 7:658a BW: Verplicht om maatregelen te nemen opdat de medewerker eigen of andere passende arbeid kan verrichten (behoud, herstel, bevordering) - Arbodienst of re-integratiebedrijf - Inrichting werk - Inschakeling bij andere werkgever (spoor twee) Werknemer kan verplichtingen vorderen.

6 Wet verbetering Poortwachter6 Verplichtingen werknemer Art. 7:660a BW: meewerken aan voorstellen gericht op re- integratie - Aanvaarden redelijk aanbod - Aanpassing aan functie - Meewerken aan re-integratiebevorderende activiteiten Mogelijkheid tot stopzetting loon of ontslag.

7 Wet verbetering Poortwachter7 Beoordeling “Inhoud” RIV Uitgangspunten Redelijkheid Resultaat Kansen gemist Beoordeling op: Voorschriften van WvP en Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar Medische aspecten Arbeidsdeskundige aspecten

8 Wet verbetering Poortwachter8 Loonsanctie en reparatie Als re-integratie-inspanningen onvoldoende: (niets/onvoldoende gedaan; te laat iets gedaan; het verkeerde gedaan) Deugdelijke gronden (kunnen uw argumenten ‘de toets der kritiek’ doorstaan?) Benoeming activiteiten en bevredigend resultaat verslag van uw herstelactiviteiten UWV geeft < 3 weken oordeel over de herstelactiviteiten Indien akkoord, dan sanctie 6 weken na deze beslissing opgeheven en WIA-claimbeoordeling in behandeling genomen

9 Wet verbetering Poortwachter9 Relatie duurzaam geen arbeidsmogelijkheden en loonsactie GDM Tijdelijk geen mogelijkheden gedurende wachttijd Tijdelijk geen mogelijkheden moment van beoordeling: richtsnoer 3 maanden Rol van de verzekeringsarts plausibiliteit Rol van de arbeiddeskundige; kansen gemist Marginale mogelijkheden

10 Wet verbetering Poortwachter10 Richtlijnen werkwijzers en protocollen Sociaal / medische richtlijnen, werkwijzers en protocollen Nieuwe Werkwijzer Arbeidsconflicten Gemotiveerd afwijken Urenbeperking Deugdelijke grond

11 Wet verbetering Poortwachter11 Rol Verzekeringsarts Uitgangspunten Aard en ernst van de klachten Herstelgedrag Belemmeringen Werkhervatting Wat zijn de functionele mogelijkheden Is verder herstel te verwachten Overleg met derden

12 Wet verbetering Poortwachter12 Rol Arbo arts Deskundige op gebied van werkadvies Strikt medische informatie Begeleiding en advisering Wat als is uw arbo arts en de huisarts verschillen van mening?

13 Wet verbetering Poortwachter13 Verzekeringsarts versus bedrijfarts Referentie kader Afstand tot de klant Advisering en begeleiding Oordelen

14 Wet verbetering Poortwachter14 Spanningsveld? GBM Urenbeperking Marginale mogelijkheden Mogelijkheden

15 Wet verbetering Poortwachter15 Rol Arbeidsdeskundige F ocus op werk Passendheid van het werk Kansen gemist? Is er sprake van een arbeidsconflict Is er sprake van belastbaarheid Welke functies komen voor in de organisatie. Kunnen functies worden aangepast Loonwaarde Belastbaar en werkt niet? Hoe ziet spoor 2 eruit

16 Wet verbetering Poortwachter16 Tijdlijn WIA 86 e week, attendering AGU 104 e week, einde wachttijd 1 e ziektedag 42 e week, ziekmelding Besliss.VWT 44 e week, alertering evaluatie & re-integratie 68 78 Aanvr.VWT SMO 102 e week RDG (beschikking) RDG Beslistermijn 10 weken Re-integreren +/- 90e week, ontvangen aanvraag, evt. RIV Controleren Aanvraag/RIV Afkortingen AGU= Adittionele Gegevensuitvraag BT = Beslistermijn EWT = Einde wachttijd RDG = Recht, duur en grondslag RIV = Re-integratieverslag SMO = Sociaal Medisch Oordeel VWT = verkorte wachttijd

17 Wet verbetering Poortwachter17 Opbouw re-integratieverslag Week 6: Probleemanalyse Week 8: Plan van Aanpak Minimaal een keer per zes weken: evaluatie (bijstelling)? Rond week 52: Eerste jaarsevaluatie Week 86-90: Actueel oordeel/ eind evaluatie/ mening werknemer Week 86-90: Indienen aanvraag WIA met re-integratieverslag bij UWV

18 18Wet verbetering Poortwachter

19 19

20 Wet verbetering Poortwachter20

21 Wet verbetering Poortwachter21 Informatie UWV www.uwv.nl www.werk.nl UWV telefoon werkgevers 0900 – 92 95 UWV telefoon werknemers 0900 – 92 94


Download ppt "Wet verbetering Poortwachter. Hoe werkt uitvoering van, en controle bij re- integratie?"

Verwante presentaties


Ads door Google