De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

(Kwaliteit op bedrijventerreinen) 3 Een 3 sporenaanpak van revitalisering, beheer en collectieve services Presentatie tijdens Raadscommissie Parkstad Limburg.

Verwante presentaties


Presentatie over: "(Kwaliteit op bedrijventerreinen) 3 Een 3 sporenaanpak van revitalisering, beheer en collectieve services Presentatie tijdens Raadscommissie Parkstad Limburg."— Transcript van de presentatie:

1 (Kwaliteit op bedrijventerreinen) 3 Een 3 sporenaanpak van revitalisering, beheer en collectieve services Presentatie tijdens Raadscommissie Parkstad Limburg van de gemeente Kerkrade Donderdag 15 maart Eric Schreuders

2 Bedrijventerreinmanagement Parkstad Limburg, 36 bedrijventerreinen in de Regio Parkstad Limburg In totaal ruim 1400 bedrijven. Actief op het vlak van: 1.Revitalisering (kwaliteitsimpuls) 2.beheer (kwaliteitbehoud) 3.collectieve services (financiële - en duurzaamheidsvoordelen) Bedrijventerreinmanagement Parkstad Limburg richt zich op het verbeteren en in stand houden van de bedrijfsomgeving op bedrijventerreinen

3 Bedrijventerreinmanagement Parkstad Limburg, BTM is een uitvoeringsorganisatie van Parkstad Limburg en de regionale ondernemers Uitvoering door: NV Industriebank LIOF LWV Meacon Group / Parkconsult

4 Spoor 1: Revitalisering van bedrijventerreinen Spoor 2: Beheer op de bedrijventerreinen Spoor 3: Aanbieden van collectieve services De 3 sporen aanpak (Kwaliteit op bedrijventerreinen) 3 Een 3 sporenaanpak van revitalisering, beheer en collectieve services

5 Samen met gemeenten en ondernemers zijn in 2005 voor de verouderde terreinen revitaliseringsplannen opgesteld inventarisatie van problemen van ondernemers en gemeenten opstellen van maatregelen op hoofdlijnen Kostencalculatie op hoofdlijnen Gemeentelijke besluitvorming (2006)(inspanningsverklaring) Na beschikbaar stellen middelen plannen gezamenlijk nader uitwerken Verouderde terreinen zijn de “oranje” en “rode” terreinen Spoor 1: Revitalisering

6

7

8

9 Revitalisering Parkstad Fase 1

10 Doel:Het op peil houden van de kwaliteit van bedrijventerreinen. Aanpak van groene, oranje en rode terreinen. Groen: Op niveau houden Oranje: Voorkomen verder afglijden Rood: Eerst revitalisering dan kwaliteit vast houden Kostbare revitaliseringsoperatie voorkomen Uitvoering door middel van beheerschouwen Spoor 2: Beheer

11

12

13

14 Resultaat van de schouw Kwaliteit van het terrein in kaart gebracht Indien nodig maatregel benoemd in drie categoriën: 1.direct meenemen in lopend beheer 2.aanvullende financiering en besluitvorming nodig 3.meenemen in kader van revitalisering Afspraken over uitvoeringstermijn van maatregelen Afspraken over melding en afhandeling van klachten en calamiteiten

15 Beheerschouwen op de bedrijventerreinen

16 Bedrijventerreinmanagement Parkstad Limburg voert ook projecten uit die financieel voordeel voor deelnemende bedrijven opleveren. Naast het financiële voordeel is de aanpak ook gericht op: Versterking van de onderlinge samenwerking Bevorderen van een duurzame ontwikkeling van het terrein of de bedrijven. Spoor 3: Collectieve services

17 Collectieve Services Collectieve raamcontracten en collectieve projecten: Een combinatie van duurzame én financiële voordelen door schaalgrootte -Afvalscans 25 % reductie bij 18 bedrijven) -Energiescans € 6000 - € 7000 kostenreductie per bedrijf per jaar (27 in eerste ronde) mogelijk -Raamcontract Gas Elektra (kleinverbruikers) Besparingen mogelijk van gemiddeld +/- € 3000,- per jaar -Afvalinzameling 20 – 50 % reductie van het prijspeil -Raamcontract Veiligheidscursussen -Raamcontract website-ontwikkeling -Beveiliging / Camerabewaking -Inkoop portal ODJZ

18 Verdubbeling van de energiekosten voor de industrie tussen 2000 en 2006 Voor 2006 tot 2012 wederom een verdubbeling

19

20

21 Tot slot: wat levert BTM op: Meer kwaliteit op bedrijventerreinen Verbetering van o.a. ontsluiting, parkeren en groen door revitalisering en beheer Meer draagvlak Bij ondernemers Bij gemeenten Meer georganiseerde ondernemers Streven: op alle terreinen een vereniging Meer leden per vereniging Voordelen in de bedrijfsvoering van ondernemer Financiële voordelen bij raamcontracten Imago door duurzame aanpak

22 Meer aandacht bij gemeente voor bedrijventerreinen Actievere opstelling Meer regionale samenwerking Meer kans op draagvlak en ondersteuning bij Provincie en Rijk voor financiële bijdragen Financiële resultaten voor de regio na 3 jaar (excl voordelen per bedrijf) Revitalisering: € 2,3 investering € 1,2 mln investering door gemeente € 1,1 mln investering door provincie Veiligheid: Camerabewaking € 235.000 gemeente Heerlen € 225.000 min EZ


Download ppt "(Kwaliteit op bedrijventerreinen) 3 Een 3 sporenaanpak van revitalisering, beheer en collectieve services Presentatie tijdens Raadscommissie Parkstad Limburg."

Verwante presentaties


Ads door Google