De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Groene ICT en Duurzame Ontwikkeling in het HO 25 november 2010Amandus Lundqvist, voorzitter SURF.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Groene ICT en Duurzame Ontwikkeling in het HO 25 november 2010Amandus Lundqvist, voorzitter SURF."— Transcript van de presentatie:

1 Groene ICT en Duurzame Ontwikkeling in het HO 25 november 2010Amandus Lundqvist, voorzitter SURF

2 2 SURF – ICT innovatie voor hoger onderwijs en onderzoek ICT en duurzaamheid •Wereldwijd is ICT verantwoordelijk voor: −2% van de CO2 uitstoot; meer dan in de luchtvaartsector −10% van het energiegebruik •Laatste jaren steeg het ICT-gerelateerde energieverbruik tweemaal zo snel als het totale energieverbruik. •In het hoger onderwijs zijn er schattingen dat het ICT- aandeel gemiddeld 20% is •Universiteiten en hogescholen hebben zich via de Meerjarenafspraak Energiebesparing (MJA) gecommitteerd om tot 2020 jaarlijks 2% energie te besparen •ICT kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren •Belangrijke rol HO bij kennisontwikkeling duurzaamheid-ICT

3 3 SURF – ICT innovatie voor hoger onderwijs en onderzoek SURF: ICT-innovatie van en voor het hoger onderwijs en onderzoek In SURF werken universiteiten, hogescholen en onderzoeksinstellingen samen aan •verbetering van de kwaliteit van onderzoek en onderwijs, door: •grensverleggende ICT-innovaties Al meer dan twintig jaar leidt de samenwerking in SURF tot diensten en producten die de instellingen ieder voor zich niet kunnen realiseren

4 4 SURF – ICT innovatie voor hoger onderwijs en onderzoek SURF is een samenwerkingsorganisatie Van alle instellingen voor hoger onderzoek & onderwijs in Nederland 41 Hogescholen TNO UMC’s 14 Universiteiten Koninklijke Bibliotheek Kleinere instellingen voor hoger onderwijs NWO KNAW Commerciële R&D instellingen Samenwerking = Succesfactor!

5 5 SURF – ICT innovatie voor hoger onderwijs en onderzoek Grensverleggend netwerk Aanjager van ICT-innovatie Dé licentieorganisatie

6 6 SURF – ICT innovatie voor hoger onderwijs en onderzoek Meerjarenplan 2011-2014 •‘Samen Excelleren‘: 7 e Meerjarenplan van SURF op rij •Onderschreven door de meer dan 60 leden •beschrijft de ontwikkelingen in ICT voor het Nederlandse hoger onderwijs in de periode 2011-2014 •Schetst prioritaire thema’s en terreinen •Een van de prioriteiten: bevorderen van duurzaamheid met behulp van ICT

7 7 SURF – ICT innovatie voor hoger onderwijs en onderzoek Pilot projecten en activiteiten 2010 Voorbereidende activiteiten met DHO en Agentschap NL: •ICT scan bij 9 instellingen •Audit bij 6 opleidingen: inbedding duurzaamheid in curricula en competentieprofielen •Opbouwen contacten en netwerken; nationaal en internationaal (o.a. met JISC) •Resultaten gepresenteerd op symposium van vandaag SURFdiensten: •nieuw onderkomen volgens visie van ‘Het Nieuwe Werken’ •Ontwikkelen duurzaamheidscriteria bij aanbestedingen SURFnet: •Audit energiegebruik SURFnet-netwerk door TNO •Whitepaper duurzaamheid ICT en campusinfrastructuur

8 8 SURF – ICT innovatie voor hoger onderwijs en onderzoek Plannen voor 2011 en verder •Doelstellingen: −stimuleren en bevorderen van duurzaamheid van en door ICT −Verminderen van ICT-gerelateerd energieverbruik (kostenreductie) 1.Vergroening van ICT 2.Vergroening door ICT in onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering 3.Duurzaamheid bevorderen in ICT-gerelateerde curricula 4.Verzamelen en delen van informatie en kennis 5.Ontwikkelen van een meerjarenprogramma

9 9 SURF – ICT innovatie voor hoger onderwijs en onderzoek Plannen voor 2011 en verder 1.Vergroenen van ICT •Verbreden: ICT-scans bij universiteiten en hogescholen •Verdiepen: ontwikkelen en implementeren van projecten en Good Practices als vervolg op resultaten ICT-scans (o.a. via Innovatieregeling SURFnet) •Vervolg op scan van het SURFnet-netwerk en white paper inzake duurzame campus-infrastructuur •Verder ontwikkelen en implementeren van een duurzaam ICT-inkoopbeleid

10 10 SURF – ICT innovatie voor hoger onderwijs en onderzoek Plannen voor 2011 en verder 2.Vergroenen door ICT •Vervolg geven aan verkennende studie naar de ‘enabling’ rol van ICT op het terrein van duurzaamheid in onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering •Plukken van laaghangend fruit en uitwerken good practices •Stimuleren grassroot projecten •Uitwisselen van ideeen, good practices met andere (inter)nationale organisaties (zoals JISC)

11 11 SURF – ICT innovatie voor hoger onderwijs en onderzoek Plannen voor 2011 en verder 3.Duurzame ontwikkeling in ICT-gerelateerde curricula •Vervolg geven aan resultaten van de audits in 6 instellingen •Stimuleren van andere instellingen en opleidingen om een audit uit te voeren •Opzetten van een Special Interest Group om informatie, kennis en ervaring uit te wisselen •Samen met de ICT-branchevereniging het belang van en de behoefte aan kennis en competenties bij afgestudeerden op het terrein van duurzaamheid aangeven (bijeenkomsten; korte video-clips op Youtube)

12 12 SURF – ICT innovatie voor hoger onderwijs en onderzoek Plannen voor 2011 en verder 4.Stimuleren van het verzamelen en delen van informatie en kennis •Opzetten van een informatie- en communicatiestructuur (website bij SURF; SURFspace; LinkedIn groep) •Faciliteren van een Special Interest Group; een kennisgemeenschap met betrokkenen uit het HO •Professionaliseren van medewerkers in het HO via het SURFacademy programma (zomerschool, expertiseseminar, masterclasses) •Organiseren en faciliteren van overige bijeenkomsten

13 13 SURF – ICT innovatie voor hoger onderwijs en onderzoek Plannen voor 2011 en verder 5.Ontwikkelen van een meerjarenprogramma Groene ICT en Duurzame Ontwikkeling in het Hoger Onderwijs •Oprichten van een taskforce om een raamwerk voor een strategisch plan en roadmap uit te werken •Captains’ Dinner; bestuurlijke bijeenkomst met CEO’s van ICT bedrijven leden van CvB’s van universiteiten en HBO’s •Identificeren van additionele financieringsmogelijkheden •Resultaten van dit symposium als bouwstenen gebruiken

14 14 SURF – ICT innovatie voor hoger onderwijs en onderzoek Amandus Lundqvist Lundqvist@surf.nl www.surf.nl Dank voor uw aandacht


Download ppt "Groene ICT en Duurzame Ontwikkeling in het HO 25 november 2010Amandus Lundqvist, voorzitter SURF."

Verwante presentaties


Ads door Google