De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SURFfoundation eigenaarschap van data hoe gaan we dit regelen?

Verwante presentaties


Presentatie over: "SURFfoundation eigenaarschap van data hoe gaan we dit regelen?"— Transcript van de presentatie:

1 SURFfoundation eigenaarschap van data hoe gaan we dit regelen?

2 SURFacademy 24 januari 20121 Bestuurders Onderzoekers VerzamelenOpslaanArchiveren Waar sla je op? Organisatie Aanbevelingen voor instellingen Wat mag je hergebruiken? Juridische status van ruwe data Wegwijzer voor hergebruik Wat sla je op? Collectioneren van Data (DANS, 3TU/e, UL en IISH) Welke data hergebruiken? Kwaliteit van Onderzoeksdata Podium Plus, Mogelijkheden tot landelijke samenwerking bij opslag van onderzoeksdata Proces naar duurzame opslag van onderzoeksdata voor blijvende toegankelijkheid Data librarians Publiekprivaat onderzoek Over organisatie en juridische aspecten Flyer en films Verrijkte Publicaties Flyer en films Open Access Praktische toepassingen Hoe hergebruik je privaat onderzoek? Wie slaat op? Wat willen we met de data? What researchers want Literatuurstudie Hoe ondersteun je onderzoekers? CARDS project Hoe archief inrichten? Waardevolle data en diensten Aanbevelingen voor de inrichting van een datacentrum Witboek Dataprofessionals in NL Welke deskundigheid nodig?

3 activiteiten 2012 Haalbaarheidsstudie naar mogelijkheid van een Onderzoeksdata Commons in Nederland Startdocument met verschillende onderdelen: -beleid en richtlijnen -eigenaarschap -rollen en verantwoordelijkheden -gedragscode -infrastructuur -ondersteuners SURFacademy 24 januari 20122

4 eigenaarschap Discussienotitie opgesteld door Coördinatiegroep Onderzoeksdata Forum Overleg tussen diverse betrokken partijen: -vertegenwoordiger juristenoverleg -NWO -KNAW Besproken in Beleidsgroep Innovatie Kennisinfrastructuur (BIK) van SURF Aan orde gesteld in juristenoverleg universiteiten Nu ter bespreking bij wg Kennisvalorisatie VSNU SURFacademy 24 januari 20123

5 wie betaalt bepaalt Document voor het presenteren van een AANPAK Dat verhaalt van een MISSIE om het delen van onderzoeksgegevens te faciliteren Op basis van een gezamenlijk AFSPRAAK Welk voortkomt uit een VISIE dat het delen van data grondbeginsel is dat het ultieme belang van onderzoekers van betere en eerdere toegang tot onderzoeksdata dient SURFacademy 24 januari 20124

6 standpunt Gezamenlijke afspraak over basisprincipes -indien bescherming door databankenrecht producent bepaalt of en hoe onderzoeksdata toegankelijk worden gemaakt -indien bescherming door auteursrecht partijen verschaffen duidelijkheid OF kennisinstelling waar onderzoeker werkzaam is als eigenaar data wordt aangemerkt -bij verschillende geldstromen overleg tussen partijen waar eigendom komt te berusten en gebruiksrechten andere (betrokken) partijen SURFacademy 24 januari 20125

7 standpunt partijen NWO -toegankelijkheid van met subsidie tot stand gekomen publicaties -zo snel mogelijk via OA regeling -data behoren aan NWO en kennisinstelling KNAW -zoveel mogelijk delen van onderzoeksdata -data OA toegankelijk tenzij het echt niet anders kan -geen uitspraak over eigenaarschap SURF -data blijvend toegankelijk met mogelijkheid (her)gebruik SURFacademy 24 januari 20126

8 aanpak Zoeken naar juiste draagvlak betrokken partijen Uitvoering vanuit beleidsmatige en psychologische optiek Basisprincipe eigendomsstatus en grondbeginsel vaststellen door betrokken partijen algemeen bestuur SURF informeren partijen/beleidsmakers hierover Benaderen via persoonlijke lijn Overleg Knowledge Exchange Nederlandse aanpak SURFacademy 24 januari 20127

9 uitkomsten Bouwsteen Nederlandse Onderzoeksdata Commons Hindernis verdwenen voor delen onderzoeksdata Duidelijkheid voor onderzoekers die dan minder tijd moeten besteden aan het oplossen van organisatorische/juridische problemen en meer tijd hebben om te excelleren in hun onderzoek SURFacademy 24 januari 20128

10 uitvoering Onderzoeksdata Forum -Coordinatie Groep -3 werkgroepen juridisch, infrastructuur, data stewardship -regelmatige bijeenkomsten Doel is hergebruik van onderzoeksdata Ondersteuning van onderzoekers bij beheer onderzoeksdata voor kortere/middellange termijn met focus op preservering SURFacademy 24 januari 20129

11 Wilma Mossink mossink@surf.nl www.surf.nl 10


Download ppt "SURFfoundation eigenaarschap van data hoe gaan we dit regelen?"

Verwante presentaties


Ads door Google