De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De modetermen voorbij Reflecties over een integraal veiligheidsbeleid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De modetermen voorbij Reflecties over een integraal veiligheidsbeleid."— Transcript van de presentatie:

1 De modetermen voorbij Reflecties over een integraal veiligheidsbeleid

2 Kadernota Integrale Veiligheid  Noodzakelijke waarde voor het goed functioneren van de samenleving en één van de belangrijkste toetsstenen voor de levenskwaliteit;  Modieuze term

3 Integraal veiligheidsbeleid 2 essentiële en constitutieve componenten:  Integratief en inclusief  De zorg voor veiligheid is niet langer exclusieve taak politie.

4 Integraliteit

5 Veiligheidsketen Bestaat uit 4 actiestrategieën Proactie Preventie Reactie Nazorg 1 Ondersteunende strategie : preparatie Bron: ‘wettelijk en organisatorisch kader’ werken voor veiligheid, http://documenten.werkenvoorveiligheid.nl/images/docume nten/pict1/2005000066.jpg, op 21december 2008 http://documenten.werkenvoorveiligheid.nl/images/docume nten/pict1/2005000066.jpg

6 preventiepiramide Vertrekt vanuit de basisspanningen tussen bestraffing en controle enerzijds, en algemeen welzijn anderzijds. De verschillende niveaus staan telkens in relatie tot een bredere maatschappelijke context. Bron: ‘visie van het project van verbondenheid’ KULeuven, http://www.law.kuleuven.be/PCW/images/schema.jpg, op 21 december 2008 http://www.law.kuleuven.be/PCW/images/schema.jpg

7 Samenwerking  Gecoördineerde samenwerking nodig tussen verschillende partners: scholen woningbouwverenigingen,…  Van alle participanten wordt een brede verantwoordelijkheid verwacht.  De vergelijking met een voetbalploeg wordt gemaakt ( daar is ook grote samenwerking nodig)  Soms hebben de partners tegengestelde belangen of doelstellingen  Regierol ligt meer en meer in de richting van het lokaal bestuur  Niet alle betrokken partijen organiseren zich op lokaal niveau.

8 Welzijn als onveiligheidsprobleem? Bron: ‘helpende zorg en welzijn’ schoolbib, http://www.schoolbib.nl, op 21 december 2008http://www.schoolbib.nl

9  Welzijnsproblematiek van kwetsbaren wordt vertaald als ‘onveiligheidsprobleem’.  De ‘have nots’ worden gezien als gevaarlijke klasse.  Stimuleert een verdere uitsluiting en dualisering in de maatschappij.  Essentie = potentiële marginalisering, stigmatisering, uitsluiting en criminalisering en uitsluiting van bepaalde groepen.

10 Managen van verwachtingen  Ambitie wordt niet enkel vertaald in de bevordering van veiligheid maar ook in de verbetering van de levenskwaliteit.  Zelfde ambitie weerklonk in de verkiezingen van 2004, en gemeenteraadsverkiezingen van 2006.

11 Uittekenen integraal veiligheidsbeleid  Samenwerking van de diverse partners hoeft zich niet noodzakelijk te richten op het verdedigen van één uniek gemeenschappelijk belang.  Continue zoektocht naar voorwaarden waarin verschillende belangen kunnen samengaan.  Vereist constructief omgaan met de aanwezige diversiteit en dissensus.  We moeten ook leren leven met de veiligheidsparadox.

12 Bron PLEYSIER,S. ‘de modetermen voorbij reflecties over een integraal veiligheidsbeleid’ in politiejournaal&politieofficier,nr.9, 2007


Download ppt "De modetermen voorbij Reflecties over een integraal veiligheidsbeleid."

Verwante presentaties


Ads door Google