De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Reflecties over een integraal veiligheidsbeleid

Verwante presentaties


Presentatie over: "Reflecties over een integraal veiligheidsbeleid"— Transcript van de presentatie:

1 Reflecties over een integraal veiligheidsbeleid
De modetermen voorbij Reflecties over een integraal veiligheidsbeleid

2 Kadernota Integrale Veiligheid
Noodzakelijke waarde voor het goed functioneren van de samenleving en één van de belangrijkste toetsstenen voor de levenskwaliteit; Modieuze term

3 Integraal veiligheidsbeleid
2 essentiële en constitutieve componenten: Integratief en inclusief De zorg voor veiligheid is niet langer exclusieve taak politie.

4 Integraliteit

5 Veiligheidsketen Bestaat uit 4 actiestrategieën Proactie Preventie
Reactie Nazorg Ondersteunende strategie : preparatie Bron: ‘wettelijk en organisatorisch kader’ werken voor veiligheid, op 21december 2008

6 preventiepiramide Vertrekt vanuit de basisspanningen tussen bestraffing en controle enerzijds, en algemeen welzijn anderzijds. De verschillende niveaus staan telkens in relatie tot een bredere maatschappelijke context. Bron: ‘visie van het project van verbondenheid’ KULeuven, op 21 december 2008

7 Samenwerking Gecoördineerde samenwerking nodig tussen verschillende partners: scholen woningbouwverenigingen,… Van alle participanten wordt een brede verantwoordelijkheid verwacht. De vergelijking met een voetbalploeg wordt gemaakt ( daar is ook grote samenwerking nodig) Soms hebben de partners tegengestelde belangen of doelstellingen Regierol ligt meer en meer in de richting van het lokaal bestuur Niet alle betrokken partijen organiseren zich op lokaal niveau.

8 Welzijn als onveiligheidsprobleem?
Bron: ‘helpende zorg en welzijn’ schoolbib, op 21 december 2008

9 De ‘have nots’ worden gezien als gevaarlijke klasse.
Welzijnsproblematiek van kwetsbaren wordt vertaald als ‘onveiligheidsprobleem’. De ‘have nots’ worden gezien als gevaarlijke klasse. Stimuleert een verdere uitsluiting en dualisering in de maatschappij. Essentie = potentiële marginalisering, stigmatisering, uitsluiting en criminalisering en uitsluiting van bepaalde groepen.

10 Managen van verwachtingen
Ambitie wordt niet enkel vertaald in de bevordering van veiligheid maar ook in de verbetering van de levenskwaliteit. Zelfde ambitie weerklonk in de verkiezingen van 2004, en gemeenteraadsverkiezingen van 2006.

11 Uittekenen integraal veiligheidsbeleid
Samenwerking van de diverse partners hoeft zich niet noodzakelijk te richten op het verdedigen van één uniek gemeenschappelijk belang. Continue zoektocht naar voorwaarden waarin verschillende belangen kunnen samengaan. Vereist constructief omgaan met de aanwezige diversiteit en dissensus. We moeten ook leren leven met de veiligheidsparadox.

12 Bron PLEYSIER,S. ‘de modetermen voorbij reflecties over een integraal veiligheidsbeleid’ in politiejournaal&politieofficier ,nr.9, 2007


Download ppt "Reflecties over een integraal veiligheidsbeleid"

Verwante presentaties


Ads door Google