De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werken met Nurse practitioners: “effecten van functie differentiatie op de grens van care en cure".

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werken met Nurse practitioners: “effecten van functie differentiatie op de grens van care en cure"."— Transcript van de presentatie:

1 Werken met Nurse practitioners: “effecten van functie differentiatie op de grens van care en cure".

2 Opbouw -Inleiding -Onderzoeksmodel -Onderzoeksmethode -Resultaten -Conclusie

3 Redenen aanstelling functie NP -Bijdrage aan het realiseren van continuïteit -Behouden verpleegkundige kennis en carrière mogelijkheden -(Dreigend) artsen tekort

4 “ Een NP is een “specialistische verpleegkundige”, verantwoordelijk voor de directe zorgverlening aan een geselecteerde groep patiënten met als aandachtgebied het lichamelijk, psychische en sociaal welbevinden, met als invalshoek de (dreigende) gevolgen van de ziekte en de ziekte zelf, integratie van medisch en verpleegkundige kennis en verantwoordelijk voor de continuïteit van de zorgverlening” (Bureau Verpleegkundige Zaken, UMCG, 1997).

5 Advanced Practice Nurses Nurse Practitioners Een professionele kwalificatie Een functie - voor expert verpleegkundigen - waarvoor een APN kwalificatie nodig is - die na minimaal 2 jaar werkervaring - gericht op het combineren van cure en care - een tweejarige opleiding hebben gevolgd - voor een specifieke, beperkte omschreven patiëntengroep - tot Master in Advanced Practice Nursing Practice

6 1997: start opleiding en aanstelling NP-ers 2003: 150 NP-ers getraind in Nederland, waarvan 60 werkzaam in het UMCG

7 locaties disciplines/ functies fasen

8

9 Centrale vraagstelling : “In hoeverre kan met de functie van NP beter tegemoet worden gekomen aan de behoefte aan continuïteit in de structurering van zorgprocessen en welke gevolgen heeft dit voor de effectiviteit van deze zorgprocessen?”

10 Algemeen onderzoeksmodel Structuur van de werkeenheid Proces binnen de werkeenheid Prestatie van de werkeenheid Karakteristieken van de werkzaamheden

11 Onderzoeksmodel Kenmerken functies - breedte taken -diepte taken -mix skill -mate van autonomie Effectiviteit zorgproces Structuur van de zorg Proces Karakteristieken van de zorg (patiëntenstroom) Cure en care taken

12 Polikliniek chirurgie Patiënten plastische chirurgie Patiënten oncologische chirurgie A. Werkeenheid als analyse niveau

13 Polikliniek LaboratoriumPolikliniekVerpleegeenheidChirurgie B. Patiëntenstroom als analyse niveau

14 Karakteristieken van de zorg (patiëntenstroom) Cure en care taken Routinematig versus non-routinematig: - Moeilijkheidsgraad o Analyseerbaarheid o Voorspelbaarheid - Variatie

15 Structuur van de zorg Taakverdelingsstructuur -Horizontale differentiatie - Verticale differentie - Uitwisselbaarheid taken - Mate van autonomie

16 Proces Coördinatiemechanismen: -standaardisatie - mondeling overleg - coördinator - patiëntendossiers - overdracht zorgverlening

17 Kenmerken functies breedte taken diepte taken mix skill mate van autonomie

18 Effectiviteit -Bejegeningskwaliteit -Organisatorische kwaliteit -Efficiëntie van de zorgverlening -Indirecte effecten op de performance

19 Gehanteerde methode Toegepast onderzoek met case studie design In vier zorgprocessen is een vergelijking gemaakt tussen een werkorganisatie zonder en met de functie NP

20 Gehanteerde methode data analyse -Documentatie analyse -Interviews -Observaties -Kwantitatieve gegevens Ziekenhuis Informatie Systeem

21 Documentatie analyse -Verpleegkundig dossier -Medische dossier -Andere dossiers -Medische correspondentie -Overdracht zorgverlening

22 Interviews -Medewerkers -Medische discipline -Verpleegkundige discipline -Anders, bijvoorbeeld medische maatschappelijk werk, administratie enz -Patiënten

23 Reumatologie -Zorginhoud -Cure taken: routinematig -Care taken: non-routinematig -Taakverdeling -Simpel -Arts-assistent of specialist: cure taken -Verpleegkundig en verp. specialist: care taken -Afstemming -Cure taken: standaardisatie -Care taken: overleg

24 Reumatologie -Taakverdeling -Cure en de care taken geïntegreerd in de functie van NP -Effectiviteit -Bejegeningskwaliteit -Organisatorische kwaliteit -Toegankelijkheid verhoogd -Efficiëntie -Meer zorg op maat -Indirecte performance

25 Neurochirurgie -Zorginhoud -Cure taken: non-routinematig -Care taken: non-routinematig -Taakverdeling -Veel specialisten van verschillende afdelingen betrokken bij de medische behandeling -Verpleegkundig en MMW: care taken -Afstemming -Cure taken: formeel overleg, medische dossiers -Care taken: formeel overleg

26 Conclusie De effectiviteit van de functie NP in - afhankelijk van het type zorginhoud - de veranderingen in taakverdeling

27 Aspecten van de zorg -Medische behandeling -Lichamelijke verzorging -Psychosociale begeleiding -Informatieverstrekking

28 Aspecten van de zorg Cure taken -Medische behandeling Care taken -Lichamelijke verzorging -Psychosociale begeleiding -Informatieverstrekking


Download ppt "Werken met Nurse practitioners: “effecten van functie differentiatie op de grens van care en cure"."

Verwante presentaties


Ads door Google