De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verbeteren van de zorg aan het levenseinde met behulp van de Zorgleidraad Laatste Levensdagen Rebecca Verhofstede Een studie op geriatrie in Vlaanderen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verbeteren van de zorg aan het levenseinde met behulp van de Zorgleidraad Laatste Levensdagen Rebecca Verhofstede Een studie op geriatrie in Vlaanderen."— Transcript van de presentatie:

1 Verbeteren van de zorg aan het levenseinde met behulp van de Zorgleidraad Laatste Levensdagen Rebecca Verhofstede Een studie op geriatrie in Vlaanderen

2 “The Liverpool Care Pathway is only as good or bad as its user”

3  Nood aan betere levenseindezorg op geriatrie  Ontwikkeling en (beperkte) evaluatie van zorgpaden  Toelichting van de studie  Design van de studie  De Zorgleidraad Laatste Levensdagen Inhoud

4  Vergrijzing in Vlaanderen  80plussers X 3!!!  212.816 (2000) → 685.297 (2050)  Toename chronische aandoeningen = Meer en meer ouderen sterven na langdurige periode van chronische ziekte Nood aan betere levenseindezorg op geriatrie

5  Goede levenseindezorg bij deze oudere = essentieel  levensverlenging niet steeds meest nastrevenswaardig  optimaliseren levenskwaliteit kan belangrijker zijn dan kwantiteit  In elke setting! Nood aan betere levenseindezorg op geriatrie

6  Aanzienlijk deel ouderen sterft in ziekenhuis  70-79 jaar: 60.2%  80-89 jaar: 50.9%  MAAR levenseindezorg in ZH voor oudere patiënt = suboptimaal  symptoomlast laatste week hoger dan jongere patiënten  verderzetten ingrijpende behandelingen Nood aan betere levenseindezorg op geriatrie

7  Engeland 1997: naar aanleiding suboptimale zorg aan het levenseinde = ontwikkeling van de Liverpool Care Pathway (LCP)  LCP is instrument voor het leveren van goede zorg aan het levenseinde  transfer van best practice zorg uit hospice naar andere settings Ontwikkeling zorgpaden

8  Gebruik in minstens 20 landen  Al veel onderzoek naar effect van LCP  UK, Duitsland, Italië, Nederland  Positieve resultaten voor  Patiënt  Naaste  Zorgverlener  MAAR onvoldoende evidentie Ontwikkeling zorgpaden

9  Nood aan betere levenseindezorg op geriatrie  Beperkte evaluatie LCP 1. LCP vertalen voor geriatrie en België = Zorgleidraad Laatste Levensdagen 2. Testen van de LCP op geriatrie UZ Gent 3. Evalueren met cluster RCT Toelichting van de studie

10  Evalueren van de zorgleidraad op geriatrie volgens het MRC Framework Design van de studie Fase I Ontwikkelen van de zorgleidraad + implementatieplan Fase II Testen van de zorgleidraad + implementatieplan op geriatrie UZ Gent Fase III Evalueren effect zorgleidraad met een cluster RCT

11  Fase III = cluster RCT  10 ziekenhuizen – 18 geriatrische afdelingen  at random controle- of interventiegroep  interventie versus standaard zorg  interventiegroep:  implementatie Zorgleidraad Laatste Levensdagen  met behulp van 8-stappenplan  6 maanden Design van de studie

12 Zorg zoals gewoonlijk Gebruik zorgleidraad

13  Het 8-stappenplan  Hulp om zorgleidraad te implementeren  6 maanden  8 stappen  stap 0: voorbereiding  Oprichting werkgroep met 2 projectleiders per afdeling Design van de studie

14  Stap 1: intensieve training projectleiders Design van de studie

15  Stap 2: materiaal in orde brengen  Stap 3: dossieranalyse  Stap 4: training geriatrisch team  Stap 5: intensieve ondersteuning  Stap 6: semi-intensieve ondersteuning  Stap 7: evaluatie  Stap 8: bijsturing en onderhoud Design van de studie

16  Term zorgleidraad ≠ pathway  Overzichtelijke weergave van de standaard voor  Zorg  Begeleiding  symptoomverlichting  Gebaseerd op multidisciplinair overeengekomen richtlijnen  Vervangt medisch en verpleegkundig dossier Zorgleidraad Laatste Levensdagen

17  Start wanneer patiënt stervende is  Checklist en patiëntendossier in één  Goede zorg voor stervenden omschreven in de vorm van aandachtspunten Zorgleidraad Laatste Levensdagen

18  Bestaat uit 3 delen:  deel 1: beoordeling van de patiënt bij aanvang van de stervensfase  deel 2: continue registratie van patiëntgebonden problemen  deel 3: zorg na het overlijden  Elk deel bevat aandachtspunten  Bij elk aandachtspunt ‘ja’ of ‘nee’ aankruisen  Indien nee: rapporteren op afzonderlijk blad Zorgleidraad Laatste Levensdagen

19 Deel I: beoordeling patiënt bij aanvang stervensfase Zorgleidraad Laatste Levensdagen

20 Deel I: beoordeling patiënt bij aanvang stervensfase Zorgleidraad Laatste Levensdagen

21 Deel II: continue registratie patiëntgebonden problemen Zorgleidraad Laatste Levensdagen

22 Deel II: continue registratie patiëntgebonden problemen Zorgleidraad Laatste Levensdagen

23 Deel III: zorg na overlijden Zorgleidraad Laatste Levensdagen

24  Ervaringen UZ Gent zeer belangrijk voor aanpassingen stappenplan en zorgleidraad  Quote: belang van een goede gebruiker  Resultaten cluster RCT tegen 2015 Tot slot…


Download ppt "Verbeteren van de zorg aan het levenseinde met behulp van de Zorgleidraad Laatste Levensdagen Rebecca Verhofstede Een studie op geriatrie in Vlaanderen."

Verwante presentaties


Ads door Google