De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het zorgpad stervensfase

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het zorgpad stervensfase"— Transcript van de presentatie:

1 Het zorgpad stervensfase
5 maart 2014 Alie van ‘t Ende Heily Splinter en Alina Pieterman

2 Zorgpad stervensfase…weer iets nieuws…
Zorgpad, meer dan een checklist Volledig patiëntendossier, een checklist én een evaluatie- instrument in één Een instrument om de kwaliteit van de zorg in de stervensfase te verbeteren

3 Mw van dalen Zorgpad in ziekenhuis
Mw van Dalen…de casus van Lia van Zuylen Zorgpad binnen hospice Lotus

4 Ervaringen binnen hospice Lotus
Het zorgpad bestaat uit 3 delen: Beoordeling van de patiënt aan het begin van de stervensfase Beoordeling van patiëntgebonden problemen, registratie van symptoomlast en interventies Overlijden en zorg na overlijden.

5 Casus en deel 1 zorgpad Meerdere ziektebeelden en forse onrust
Fixatie in ziekenhuis CAD DM Ongeruste, zeer betrokken familie Na een week lijkt de stervensfase aangebroken Dhr is verminderd bewust, drinkt alleen nog kleine slokjes en is niet meer in staat orale medicatie in te nemen

6

7

8 Vervolg casus en deel 2 zorgpad
Beoordeling van patientgebonden problemen, a elke 4 uur Doel bereikt? Of A van anders? Interventies en evaluatie Bij dhr D uit de casus bleek al snel sprake van: pijn, droge mond, ongeruste naasten en onrust bij dhr Interventie door arts; medicatie Familie en naasten betrekken Snel overleg na symptoom controles Actieve communicatie van team met naasten

9

10 Vervolg casus Na een aantal dagen bleek dat het sederen van dhr niet meer voldoende was. In eerste instantie zorgde dit ervoor dat dhr overdag contact kon hebben met zijn naasten Familie gesprek met arts en verpleegkundige Afgebakend moment van continue sedatie Binnen continue sedatie familie betrokken bij zorg, met behulp van uitleg van verpleegkundige; wisselligging, mondzorg, reutelen

11 Casus en deel 3 zorgpad Met het overlijden is deel 2 afgesloten
Zorg na overlijden Uitgeleide Informeren Evalueren Nagesprek familie

12 Meerwaarde zorgpad Instrument om stervensfase te markeren
Bewustzijn rondom sterven wordt verbeterd en communicatie met gast en naasten wordt verbeterd Minder (onnodige) diagnostische interventies Symptoomcontrole én interventies worden vastgelegd Alle dimenties palliatieve zorg komen samen Waar mogelijk uitleg aan naasten en hen betrekken bij zorgmomenten Multidisciplinair

13 implementatie Breed draagvlak onontbeerlijk Scholing Digitale versie

14 Zorgpad Stervensfase Isala Resultaten nul- en nameting pilot afdeling 18 dossiers
Onderwerp nul-meting nameting dossiers dossiers Rescue medicatie voorgeschreven 8 14 Levensbeschouwelijke behoeften bepaald 5 16 Op de hoogte brengen patiënt en naasten 11 18 van naderend overlijden Huisarts op de hoogte van naderend overlijden 3 9 Zorgplan besproken met patiënt Informatie verstrekt over rouwverwerking 1 12

15 Nulmeting /nameting pilotafdeling. Patiëntgebonden symptomen
Nulmeting /nameting pilotafdeling Patiëntgebonden symptomen 18 dossiers Patiëntgebonden symptomen nulmeting nameting dossiers dossiers Pijn Rusteloosheid Slijm Misselijkheid / braken Mondzorg Mictie Defaecatie Dyspnoe Begeleiding patiënt Begeleiding naasten

16 Verbeter- en knelpunten Isala evaluaties
Verbeterpunten Markering geeft duidelijkheid aan patiënt, naasten, artsen en verpleegkundigen. Patiënt en familie bewust bezig met stervensfase / afronding leven. Verbeterde documentatie van gegevens / geeft verpleegkundigen zelfvertrouwen. Meer inzage in symptomen behandeling. Beknopte verslaglegging / minder lezen; Bevordert multidisciplinaire communicatie. Knelpunten Wennen aan het afkruisen van doelen; Uitgebreide verslaglegging wordt soms gemist; Markering: niet tijdig herkennen van de stervensfase door artsen en verpleegkundigen; Tijd: argument invullen deel 1 kost veel tijd; Onzekerheid: gesprek m.b.t. de stervensfase wordt soms als lastig ervaren; Misvatting: Zorgpad Stervensfase = palliatieve sedatie

17 Zorgpad in de thuiszorg

18 Wat is het zorgpad? Liverpool Care Pathway for the dying Patient
Erasmus universiteit en IKNL 3 versies: ziekenhuisversie, thuiszorgversie en verpleeghuisversie. Meerwaarde omdat het: -Bijdraagt aan kwaliteit van zorg -De symptoomlast in de laatste dagen vermindert -De communicatie met zowel gast als naasten verbetert -Bijdraagt aan de multidisciplinaire samenwerking

19


Download ppt "Het zorgpad stervensfase"

Verwante presentaties


Ads door Google