De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het implementeren van een verwijs- en cliëntrapportage methodiek

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het implementeren van een verwijs- en cliëntrapportage methodiek"— Transcript van de presentatie:

1 Het implementeren van een verwijs- en cliëntrapportage methodiek
Het optimaliseren van de samenwerking tussen geriaters en geriatrie fysiotherapeut Het implementeren van een verwijs- en cliëntrapportage methodiek Fenna Verdenius

2 Implementatie methode
R. Grol en M. Wensing Implementatie; Effectieve verbetering van de patiëntenzorg Fenna Verdenius

3 Implementatie methode
7 stappen: ontwikkeling voorstel voor verandering analyse feitelijke zorg, concrete doelen voor verbetering probleemanalyse doelgroep en setting ontwikkeling en selectie van interventies / strategieën ontwikkeling, testen en uitvoering van implementatieplan integratie in routines (continue) evaluatie en (indien nodig) bijstelling plan. Fenna Verdenius

4 Achtergrond informatie
Toename 65+-ers van 16% (2010) naar 25% (2030). 65-74 jarigen:1 op de 5 meer dan 1 chronische ziekte. 75+: 1 op de 3 meer dan 1 chronische ziekte. Verschuiving specialistische zorg. Mensen wonen langer thuis. Veranderende zorgvraag. Fenna Verdenius

5 Vraagstelling Op welke manier kan de multidisciplinaire samenwerking tussen de geriaters van het ASZ en de geriatrie fysiotherapeut van Fysiotherapie ‘De Lus/Eemzon’ verbeterd worden, waarbij er gebruik wordt gemaakt van overzichtelijke en toepasbare verwijs- en cliëntrapportage protocollen. Fenna Verdenius

6 Subvragen Waar moet deze samenwerking minimaal aan voldoen om een goede kwaliteit van de zorg rondom de geriatrische cliënt te kunnen leveren? Wat vinden de geriaters belangrijk om terug te horen van een geriatrie fysiotherapeut? Welke informatie heeft een geriatrie fysiotherapeut nodig van een geriater om een gedegen onderzoek en behandeling op te kunnen zetten? Fenna Verdenius

7 Implementatie methode
ontwikkeling voorstel voor verandering analyse feitelijke zorg, concrete doelen voor verbetering probleemanalyse doelgroep en setting ontwikkeling en selectie van interventies / strategieën ontwikkeling, testen en uitvoering van implementatieplan integratie in routines (continue) evaluatie en (indien nodig) bijstelling plan. Fenna Verdenius

8 Literatuurstudie Comorbiditeit
‘elderly’ AND ‘comorbidity’ [Mesh] AND ‘community dwelling’ AND ‘physical therapy’ OR ‘physiotherapy’ Ketenzorg ‘aged’ OR ‘elderly’ OR ‘frail elderly’ AND ‘chronic care model’ OR ‘stepped care model’ OR ‘collaborative care’ OR ‘integrated care’ OR ‘continuity of care’ OR ‘coordinated care’ OR ‘chain of care’ OR ‘guided care’ AND ‘usual care’ AND ‘community dwelling’ Meetinstrumenten Fenna Verdenius

9 Literatuurstudie comorbiditeit
Fenna Verdenius

10 Resultaten musculoskeletale problematiek hartfalen COPD DM
cognitieve stoornissen orthostatische hypotensie ondervoeding depressie / sociale problematiek. Fenna Verdenius

11 Literatuurstudie ketenzorg
Fenna Verdenius

12 Resultaten Verminderen fragmentatie
Verbeteren continuïteit en de coördinatie van de zorg. Positief effect op: ziekenhuisgebruik kwaliteit van leven functionele gezondheid patiënttevredenheid procesuitkomsten (naleven van richtlijnen en medicatie-inname) Fenna Verdenius

13 Literatuurstudie meetinstrumenten
Criteria: Uitvoerbaar in 1e lijn en in thuissituatie Weinig tot geen materiaal nodig Weinig tijd Betrekking hebbend op balans, spierkracht benen, mate van frailty, loopsnelheid, gangpatroon en ervaren beperkingen in activiteiten en participatie. Fenna Verdenius

14 Resultaten Fenna Verdenius

15 Enquête Inventarisatie van meningen m.b.t. samenwerking t.a.v. een goede kwaliteit van zorg rondom de geriatrische cliënt; 5 geriaters van het ASZ 20 geregistreerde geriatrie fysiotherapeuten werkzaam in eerste lijn praktijken in gebied: Rotterdam, Gorinchem, Breda en Roosendaal. Fenna Verdenius

16 Resultaten enquête Figuur 1: Bevorderende factoren voor samenwerking tussen geriaters en geriatrie fysiotherapeuten Fenna Verdenius

17 Gewenst in brief van geriater
Figuur 2: Wensen van de geriatrie fysiotherapeuten ten aanzien van een brief van de geriaters Fenna Verdenius

18 Gewenst in brief van fysiotherapeut
Figuur 3: Wensen van de geriaters ten aanzien van een brief van de geriatrie fysiotherapeut Fenna Verdenius

19 Implementatie methode
ontwikkeling voorstel voor verandering analyse feitelijke zorg, concrete doelen voor verbetering probleemanalyse doelgroep en setting ontwikkeling en selectie van interventies / strategieën ontwikkeling, testen en uitvoering van implementatieplan integratie in routines (continue) evaluatie en (indien nodig) bijstelling plan. Fenna Verdenius

20 Fenna Verdenius

21 Fenna Verdenius

22 Checklist en indicatoren
Opstellen checklist. Opstellen structuur-, proces- en uitkomst indicatoren. Fenna Verdenius

23 Implementatie methode
ontwikkeling voorstel voor verandering analyse feitelijke zorg, concrete doelen voor verbetering probleemanalyse doelgroep en setting ontwikkeling en selectie van interventies / strategieën ontwikkeling, testen en uitvoering van implementatieplan integratie in routines (continue) evaluatie en (indien nodig) bijstelling plan. Fenna Verdenius

24 Pilot Nieuwe verwijs- en cliëntrapportage methodiek
verwijsformulier; afsprakenkaartje; informatiefolder van de fysiotherapie praktijk; informatie over geriatrie fysiotherapie en behandelend ft; verslagleggingsprocedure; correspondentieprocedure. 2 juli 2012 tot en met 14 oktober 2012 Fenna Verdenius

25 Evaluatie verwijsformulier
Fenna Verdenius

26 Verbeterpunten diagnostiek
Aanpassing onderzoek fysiotherapeut: SPPB Ganganalyse van Nijmegen Staplengte-schaal Spierkracht PSK Fenna Verdenius

27 Evaluatie samenwerking
Efficiënt plan van aanpak; Intensieve samenwerking tussen geriaters en geriatrie fysiotherapeut; Sterke toename in het aantal verwijzingen naar de eerstelijns fysiotherapiepraktijk; Zorg is transparanter, doelmatiger en effectiever; De betrokkenen zijn positief over de samenwerking. Fenna Verdenius

28 Discussiepunten Gebruik buitenlandse studies.
Studies niet altijd specifiek voor 1e lijn. Methodologische kwaliteit meetinstrumenten. Beperkt literatuuronderzoek meetinstrumenten. Open vragen in enquêtes. Tevredenheid cliënten niet onderzocht. Fenna Verdenius

29 Aanbevelingen Regelmatig overleg.
Contacten leggen met andere disciplines. Regio dekking. Participeren in een regionaal of landelijk netwerk. Ervaringen van geriatrische cliënt en mantelzorgers onderzoeken. Fenna Verdenius

30 Samenwerking verder ontwikkelen
Lokaal netwerk opzetten GENERO Huisartsen Jeannette Tros (counsellor) Planning: SWOZ Thuiszorg Zichtbare schakel Fenna Verdenius

31 Netwerk Drechtsteden Fysiotherapeuten: Ergotherapeuten: Diëtiste:
Leny de Ligny Sylke Vermunt Fenna Verdenius Nienke van Daalen Judith Gijsbertsen Ergotherapeuten: Marleen Verveer Diëtiste: Ingrid Brouwer Fenna Verdenius

32 Regio Fenna Verdenius

33 Beoogd doel een optimale samenwerking tussen verschillende disciplines, zodat een kwestbare cliënt vroegtijdig herkend en geholpen kan worden. Fenna Verdenius

34 Samenvatting 7 stappen Ontwikkeling voorstel voor verandering
Analyse feitelijke zorg, concrete doelen voor verbetering Probleemanalyse doelgroep en setting Ontwikkeling en selectie van interventies / strategieën Ontwikkeling, testen en uitvoering van implementatieplan Integratie in routines (Continue) evaluatie en (indien nodig) bijstelling plan Fenna Verdenius

35 Fenna Verdenius


Download ppt "Het implementeren van een verwijs- en cliëntrapportage methodiek"

Verwante presentaties


Ads door Google