De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

07-11-2013 Het implementeren van een verwijs- en cliëntrapportage methodiek Fenna Verdenius.

Verwante presentaties


Presentatie over: "07-11-2013 Het implementeren van een verwijs- en cliëntrapportage methodiek Fenna Verdenius."— Transcript van de presentatie:

1 Het implementeren van een verwijs- en cliëntrapportage methodiek Fenna Verdenius

2  R. Grol en M. Wensing ◦ Implementatie; Effectieve verbetering van de patiëntenzorg Fenna Verdenius

3 7 stappen: ◦ ontwikkeling voorstel voor verandering ◦ analyse feitelijke zorg, concrete doelen voor verbetering ◦ probleemanalyse doelgroep en setting ◦ ontwikkeling en selectie van interventies / strategieën ◦ ontwikkeling, testen en uitvoering van implementatieplan ◦ integratie in routines ◦ (continue) evaluatie en (indien nodig) bijstelling plan Fenna Verdenius

4  Toename 65+-ers van 16% (2010) naar 25% (2030).  jarigen:1 op de 5 meer dan 1 chronische ziekte.  75+: 1 op de 3 meer dan 1 chronische ziekte.  Verschuiving specialistische zorg.  Mensen wonen langer thuis.  Veranderende zorgvraag Fenna Verdenius

5 Op welke manier kan de multidisciplinaire samenwerking tussen de geriaters van het ASZ en de geriatrie fysiotherapeut van Fysiotherapie ‘De Lus/Eemzon’ verbeterd worden, waarbij er gebruik wordt gemaakt van overzichtelijke en toepasbare verwijs- en cliëntrapportage protocollen Fenna Verdenius

6  Waar moet deze samenwerking minimaal aan voldoen om een goede kwaliteit van de zorg rondom de geriatrische cliënt te kunnen leveren?  Wat vinden de geriaters belangrijk om terug te horen van een geriatrie fysiotherapeut?  Welke informatie heeft een geriatrie fysiotherapeut nodig van een geriater om een gedegen onderzoek en behandeling op te kunnen zetten? Fenna Verdenius

7 ◦ ontwikkeling voorstel voor verandering ◦ analyse feitelijke zorg, concrete doelen voor verbetering ◦ probleemanalyse doelgroep en setting ◦ ontwikkeling en selectie van interventies / strategieën ◦ ontwikkeling, testen en uitvoering van implementatieplan ◦ integratie in routines ◦ (continue) evaluatie en (indien nodig) bijstelling plan Fenna Verdenius

8 Comorbiditeit ‘elderly’ AND ‘comorbidity’ [Mesh] AND ‘community dwelling’ AND ‘physical therapy’ OR ‘physiotherapy’ Ketenzorg ‘aged’ OR ‘elderly’ OR ‘frail elderly’ AND ‘chronic care model’ OR ‘stepped care model’ OR ‘collaborative care’ OR ‘integrated care’ OR ‘continuity of care’ OR ‘coordinated care’ OR ‘chain of care’ OR ‘guided care’ AND ‘usual care’ AND ‘community dwelling ’ Meetinstrumenten Fenna Verdenius

9 Fenna Verdenius

10 -musculoskeletale problematiek -hartfalen -COPD -DM -cognitieve stoornissen -orthostatische hypotensie -ondervoeding -depressie / sociale problematiek Fenna Verdenius

11 Fenna Verdenius

12  Verminderen fragmentatie  Verbeteren continuïteit en de coördinatie van de zorg.  Positief effect op:  ziekenhuisgebruik  kwaliteit van leven  functionele gezondheid  patiënttevredenheid  procesuitkomsten (naleven van richtlijnen en medicatie-inname) Fenna Verdenius

13    Criteria: ◦ Uitvoerbaar in 1 e lijn en in thuissituatie ◦ Weinig tot geen materiaal nodig ◦ Weinig tijd ◦ Betrekking hebbend op balans, spierkracht benen, mate van frailty, loopsnelheid, gangpatroon en ervaren beperkingen in activiteiten en participatie Fenna Verdenius

14 Fenna Verdenius

15  Inventarisatie van meningen m.b.t. samenwerking t.a.v. een goede kwaliteit van zorg rondom de geriatrische cliënt;  5 geriaters van het ASZ  20 geregistreerde geriatrie fysiotherapeuten ◦ werkzaam in eerste lijn ◦ praktijken in gebied: Rotterdam, Gorinchem, Breda en Roosendaal Fenna Verdenius

16 Figuur 1: Bevorderende factoren voor samenwerking tussen geriaters en geriatrie fysiotherapeuten Fenna Verdenius

17 Figuur 2: Wensen van de geriatrie fysiotherapeuten ten aanzien van een brief van de geriaters Fenna Verdenius

18 Figuur 3: Wensen van de geriaters ten aanzien van een brief van de geriatrie fysiotherapeut Fenna Verdenius

19 ◦ ontwikkeling voorstel voor verandering ◦ analyse feitelijke zorg, concrete doelen voor verbetering ◦ probleemanalyse doelgroep en setting ◦ ontwikkeling en selectie van interventies / strategieën ◦ ontwikkeling, testen en uitvoering van implementatieplan ◦ integratie in routines ◦ (continue) evaluatie en (indien nodig) bijstelling plan Fenna Verdenius

20 Fenna Verdenius

21 Fenna Verdenius

22  Opstellen checklist.  Opstellen structuur-, proces- en uitkomst indicatoren Fenna Verdenius

23 ◦ ontwikkeling voorstel voor verandering ◦ analyse feitelijke zorg, concrete doelen voor verbetering ◦ probleemanalyse doelgroep en setting ◦ ontwikkeling en selectie van interventies / strategieën ◦ ontwikkeling, testen en uitvoering van implementatieplan ◦ integratie in routines ◦ (continue) evaluatie en (indien nodig) bijstelling plan Fenna Verdenius

24  Nieuwe verwijs- en cliëntrapportage methodiek ◦ verwijsformulier; ◦ afsprakenkaartje; ◦ informatiefolder van de fysiotherapie praktijk; ◦ informatie over geriatrie fysiotherapie en behandelend ft; ◦ verslagleggingsprocedure; ◦ correspondentieprocedure.  2 juli 2012 tot en met 14 oktober Fenna Verdenius

25 Fenna Verdenius

26  Aanpassing onderzoek fysiotherapeut: ◦ SPPB ◦ Ganganalyse van Nijmegen ◦ Staplengte-schaal ◦ Spierkracht ◦ PSK Fenna Verdenius

27  Efficiënt plan van aanpak;  Intensieve samenwerking tussen geriaters en geriatrie fysiotherapeut;  Sterke toename in het aantal verwijzingen naar de eerstelijns fysiotherapiepraktijk;  Zorg is transparanter, doelmatiger en effectiever;  De betrokkenen zijn positief over de samenwerking Fenna Verdenius

28  Gebruik buitenlandse studies.  Studies niet altijd specifiek voor 1 e lijn.  Methodologische kwaliteit meetinstrumenten.  Beperkt literatuuronderzoek meetinstrumenten.  Open vragen in enquêtes.  Tevredenheid cliënten niet onderzocht Fenna Verdenius

29  Regelmatig overleg.  Contacten leggen met andere disciplines.  Regio dekking.  Participeren in een regionaal of landelijk netwerk.  Ervaringen van geriatrische cliënt en mantelzorgers onderzoeken Fenna Verdenius

30  Lokaal netwerk opzetten  GENERO  Huisartsen  Jeannette Tros (counsellor) Planning:  SWOZ  Thuiszorg  Zichtbare schakel Fenna Verdenius

31  Fysiotherapeuten: ◦ Leny de Ligny ◦ Sylke Vermunt ◦ Fenna Verdenius ◦ Nienke van Daalen ◦ Judith Gijsbertsen  Ergotherapeuten: ◦ Marleen Verveer  Diëtiste: ◦ Ingrid Brouwer Fenna Verdenius

32 Fenna Verdenius

33 een optimale samenwerking tussen verschillende disciplines, zodat een kwestbare cliënt vroegtijdig herkend en geholpen kan worden Fenna Verdenius

34  7 stappen ◦ Ontwikkeling voorstel voor verandering ◦ Analyse feitelijke zorg, concrete doelen voor verbetering ◦ Probleemanalyse doelgroep en setting ◦ Ontwikkeling en selectie van interventies / strategieën ◦ Ontwikkeling, testen en uitvoering van implementatieplan ◦ Integratie in routines ◦ (Continue) evaluatie en (indien nodig) bijstelling plan Fenna Verdenius

35 Fenna Verdenius


Download ppt "07-11-2013 Het implementeren van een verwijs- en cliëntrapportage methodiek Fenna Verdenius."

Verwante presentaties


Ads door Google