De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Organisatie & Beleid van gezondheidszorg Avans Hogeschool Niels de Beer Breda, 17-02-2014 Minor Active Ageing.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Organisatie & Beleid van gezondheidszorg Avans Hogeschool Niels de Beer Breda, 17-02-2014 Minor Active Ageing."— Transcript van de presentatie:

1 Organisatie & Beleid van gezondheidszorg Avans Hogeschool Niels de Beer Breda, 17-02-2014 Minor Active Ageing

2 Inhoud Vragen / ervaringen n.a.v. eerste 3 weken Organisatie gezondheidszorg De spelers in het veld van zorg  overheid  zorgverleners  zorgverzekeraars  zorgvragers Afsluiting

3 Organisatie gezondheidszorg “In vogelvlucht”

4 Organisatie gezondheidszorg 19e eeuw  ziekenhuiszorg richt zich op de verzorging van de ‘armen’  de ‘beter gesitueerden’ krijgen zorg thuis  start van kruisverenigingen  overheid heeft weinig bemoeienis

5 Organisatie gezondheidszorg tot 1945  start opleidingen (o.a. verpleegkundigen)  ziekenhuizen meer behandelen dan verzorgen  opkomst specialisten  kruisverenigingen: volksziekten en preventie  invoering samenhangend systeem van ziekenfondsen

6 Organisatie gezondheidszorg 1945-1970  periode van wederopbouw na de oorlog  expansieve groei voorzieningen (na 1960)  invoering AWBZ (1967)  lappendeken aan voorzieningen

7 Organisatie gezondheidszorg 1970-1985  zorgsector is een probleemsector  geen samenhang in voorzieningen  kosten rijzen de pan uit  structuurnota 1974

8 Organisatie gezondheidszorg 1985-2000  commissie Structuur en Financiering Gezondheidszorg (commissie Dekker): ‘Bereidheid tot veranderen’  ontstaan van relaties tussen overheid – zorgverzekeraars – zorgverleners – zorgvragers

9 Organisatie gezondheidszorg 2000-heden  zorgverzekeringswet (vanaf 2006)  directe toegankelijkheid  ‘vrije’ tarieven  markten in de gezondheidszorg!!!

10 Zorgvragers Zorgverzekeraars Zorgverleners A: zorginkoopmarkt = overeenkomstenstelsel B: zorgverzekeringsmarkt = verzekeringsstelsel C: zorgverleningsmarkt = kwaliteitsstelsel A C B overheid Organisatie gezondheidszorg Bedrijfsleven

11 Ordening gezondheidszorg  preventie  handhaving en bevordering gezondheid  cure  herstellen van gezondheid  care  ‘draaglijk maken’ en ‘draaglijk houden’ van gezondheid

12  ziektepreventie  primair: voorkomen van ziekte  secundair: vroegtijdige opsporing  tertiair: tegengaan verergering ziekte  gezondheidsbevordering  gezondheidsbescherming Preventie

13  GGD’en  Arbeids- en bedrijfsgezondheidszorg  Huisartsen, geestelijke gezondheidszorg, fysiotherapeuten, enz. Preventie

14 Cure  huisarts: poortwachter  veranderingen organisatie huisartsenzorg  van solistisch naar duo- of groepspraktijken (HOED)  huisartsenposten voor zorg buiten kantooruren  medisch-specialistische zorg (ziekenhuis)  paramedische zorg

15 Cure  medisch-specialistische zorg (ziekenhuis)  soorten ziekenhuizen  algemeen  categoraal  academisch  vormen van zorg  poliklinisch  dagbehandeling  klinische opnames

16  thuiszorg  verpleeghuizen  steeds meer transmuraal én extramuraal (dagopvang en dagbehandeling)  verzorgingshuizen  ook diensten aan ouderen in de wijk  uitgebreid pakket i.s.m. verpleeghuizen  verpleegunits in verzorgingshuizen Care

17 Zomaar even… http://www.youtube.com/watch?v=kicf3zzMbHo

18 Inhoud van zorg  aanbod Structuur & planning van zorg  ordening Financiering van zorg  kosten Kwaliteit van zorg  eisen Beleid gezondheidszorg

19 Rol van de partijen; algemeen  Zorgverzekeraars sturen op doelmatige inrichting van het zorglandschap, waarbij veiligheid, kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid de uitgangspunten zijn.  Zorgaanbieders zijn verantwoordelijk voor het leveren van doelmatige en gepaste zorg en zullen hierover transparant zijn richting patiënten, zorgverzekeraars en overheid.  Overheid verantwoordelijk voor betaalbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit en schept randvoorwaarden zodat aanbieders en zorgverzekeraars als private partijen hun rol in het zorgstelsel kunnen spelen.

20  ‘de politiek’  verantwoordelijk voor toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van zorg  kaderstellend voor de overige partijen  bepalen / vaststellen wetgeving  steeds meer een terugtrekkende rol i.h.k.v. vrije marktwerking Overheid (I)

21  als zorgaanbieder: uitvoerder van collectieve zorg (preventie, protectie en promotie)  beantwoordt gezondheidsvraag van de bevolking als geheel  deel van de zorg wordt betaald uit belastinggelden; naast aanbieder dus ook financier van zorg Overheid (II)

22  taken als aanbieder én financier  verwerven van inzicht in de gezondheidssituatie bevolking  uitvoeren van jeugdgezondheidszorg  bevorderen van de hygiëne  bijdragen aan opzet, uitvoering en afstemming preventieprogramma's (o.a. gezondheidsvoorlichting)  relatie beroepsgroep fysiotherapie Overheid (III)

23

24 http://www.youtube.com/watch?v=w6X4tIdlj4EZorgverlener

25  verantwoordelijk voor kwalitatief goed zorgaanbod  doelmatigheid van zorg  vernieuwen/ontwikkelen van zorgaanbod  prestatiegericht werken (indicatoren)  onderlinge afstemming zorgaanbod (ketenzorg)  concurrentie; aanzet tot betere kwaliteit?! Zorgverlener

26 Zorgverzekeraar http://www.youtube.com/watch?v=psVMoWGD9fE

27  onderhandelen met zorgaanbieders over prijs, inhoud én organisatie van zorg  eisen stellen aan zorgverlener  zorgplicht; verzekeraars moeten iedereen accepteren (basisverzekering)  concurrentie om de gunst van de verzekerde  vrije keuze aanvullende verzekering (basispakket wordt vastgesteld door overheid) Zorgverzekeraar

28 http://www.youtube.com/watch?v=HDRnic05o20Zorgvrager

29  de patiënt cliënt, consument  streven naar gezond leven  kritische houding naar overheid, zorgverzekeraar en zorgverlener  toegenomen keuzevrijheid  zorgvraag wordt beïnvloed door demografische, economische, politieke, culturele ontwikkelingen Zorgvrager

30 Afsluiting Vragen, onduidelijkheden?


Download ppt "Organisatie & Beleid van gezondheidszorg Avans Hogeschool Niels de Beer Breda, 17-02-2014 Minor Active Ageing."

Verwante presentaties


Ads door Google