De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Pilot-studie KRW conceptuele modellen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Pilot-studie KRW conceptuele modellen"— Transcript van de presentatie:

1 Pilot-studie KRW conceptuele modellen
Grondwaterlichaam Zand-Maas 3 Maart 2010

2 Inhoud Aanleiding Doel
Een Conceptueel model (CM) grondwaterlichaam Zand-Maas 3 Maart 2010

3 5 april 2017 1. Aanleiding RIVM werkt aan nadere uitwerking van CM voor Landelijke Werkgroep grondwater RIVM rapport (Spijker et al., 2009) : Inventarisatie hoe refereren ‘CIS guidance documents’ naar CM? Welke CM zijn beschikbaar in NL? Hoe willen we met CM omgaan irt KRW/GWR?  aanbeveling: voer een pilot-studie uit voor een GWL Deltares is eind 2009 gevraagd om een stuk uitvoering te doen Concrete pilot voor een CM opgezet op niveau van GWL met focus op de grondwaterkwantiteit Geen eenduidige omschrijving van CM In nl worden diverse CM gebruikt maar weinig struktuur in gebruik ervan in relatie tot de KRW 3 Maart 2010

4 5 april 2017 2. Doel van pilot-studie Realiseren van een CM voor GWL Zand-Maas in dialoog met de regionale waterbeheerders Uitbreidbaar naar meerdere onderwerpen (o.a Chemische toestand) Uitbreidbaar naar lager niveau (lokale CM) Leveren van een bijdrage aan de discussie ‘hoe te komen tot een consistent gebruik van CM in relatie tot de KRW’ Hoe zit het eruit? (schematisatie/vormgeving => communicatie tool) Hoe verbind je monitoring, doelstelling, maatregelen/ model, watersysteemkennis? Hoeveel informatie/kennis moet weergegeven worden? Op/tot welk niveau moet het uitgewerkt zijn (GWL, lokaal)? Hoeveel detail is wenselijk? Welke mate van betrokkenheid van belanghebbende is wenselijk? (gezamenlijk product/ aanpasbaar) Realiseren van een CM voor GWL Zand-Maas in dialoog met de regionale waterbeheerders Leveren van een bijdrage aan de discussie over hoe we tot een consistente gebruik van CM in relatie tot de KRW kunnen komen Is het voorgestelde CM een gewenste benadering voor het in beeld brengen van de kwantitatieve toestand van GWL Zand-Maas? 3 Maart 2010

5 3. Wat in conceptueel model?
5 april 2017 3. Wat in conceptueel model? Conceptueel model Maatregelen (PoM) Modellen Doel KRW Schaalniveau: GWL niveau Lokaal niveau (meetpunt of beschermd gebied) Watersysteem (karakterisering) Op wel niveau moet je nadenken voor krw. PoM; Program of Measures Monitoring / Meetsystemen 3 Maart 2010

6 Wat in conceptueel model?
5 april 2017 Wat in conceptueel model? Schaalniveau Delen van grondwaterlichaam Individueel OWL Individueel gebied Waterbalans toets = Lange termijn GW onttrekking kleiner dan beschikbare grondwatervoorraad Beschikbare gw voorraad = Welk debit is nodig om voor bijbehorende beschermde ecosystemen aan maaiveld de doelstellingen van ecologische kwaliteit te bereiken KRW definitie goede kwantitatieve toestand GW-lichaam •De grondwaterstand in het grondwaterlichaam is van dien aard dat de gemiddelde jaarlijkse onttrekking op lange termijn de beschikbare grondwatervoorraad(*) niet overschrijdt. (*) Het jaargemiddelde op lange termijn van de totale aanvulling van het grondwaterlichaam, verminderd met het jaargemiddelde op lange termijn van het debiet dat nodig is om voor bijbehorende oppervlaktewateren de doelstellingen van ecologische kwaliteit van art. 4 te bereiken, teneinde een significante verslechtering van de ecologische toestand van die wateren alsmede significante schade aan de bijbehorende terrestrische ecosystemen te voorkomen. Grondwaterlichaam 3 Maart 2010

7 Een Conceptueel model voor GWL Zand-Maas
Keuzes: Uitwerking voor hele GWL + 15 detail schetsen voor specifieke interacties Focus op kwantitatieve toestand Elementen in CM: Receptoren: Oppervlaktewaterlichamen Grondwaterafhankelijke terrestrische ecosystemen Drinkwaterwinningen Fysische eigenschappen en de functies aan oppervlakte Fysische eigenschappen van de ondergrond Belangrijkste kwantitatieve processen Bronnen: Karakterisering van het grondwater in het stroomgebieddistrict Maas Karakterisering Nederlands maasstroomgebied Wateratlas Noord-Brabant 3 Maart 2010

8 Het conceptueel model; detail
5 april 2017 Concept Het conceptueel model; detail Diep Zand Maas Opzet: 3-d figuur; 3 blokken Hydrogeologische ondergrond Regionale/lokale grondwaterstromingen Zoet/zout grensvlak 15 detailschetsen voor lokale processen 3 Maart 2010

9 3 Maart 2010

10 Het conceptueel model Plaatje 3 Maart 2010

11 3 Maart 2010

12 3 Maart 2010

13 Het conceptueel model; detail
5 april 2017 Concept Het conceptueel model; detail Diep Zand Maas Opzet: 3-d figuur; 3 blokken Hydrogeologische ondergrond Regionale/lokale grondwaterstromingen Zoet/zout grensvlak 15 detailschetsen voor lokale processen 3 Maart 2010


Download ppt "Pilot-studie KRW conceptuele modellen"

Verwante presentaties


Ads door Google