De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

6 november 2009 Introductie basisafvoer in beeksystemen Remco van Ek - Wat moeten en kunnen we er mee in.

Verwante presentaties


Presentatie over: "6 november 2009 Introductie basisafvoer in beeksystemen Remco van Ek - Wat moeten en kunnen we er mee in."— Transcript van de presentatie:

1 6 november 2009 Introductie basisafvoer in beeksystemen Remco van Ek - remco.vanek@deltares.nlremco.vanek@deltares.nl Wat moeten en kunnen we er mee in relatie tot de KRW?

2 June 20 2008 Inhoud 1.Achtergrond 2.Methoden 3.Doel van de workshop

3 June 20 2008 1. Achtergrond KRW definitie goede kwantitatieve toestand GW-lichaam De grondwaterstand in het grondwaterlichaam is van dien aard dat de gemiddelde jaarlijkse onttrekking op lange termijn de beschikbare grondwatervoorraad(*) niet overschrijdt. (*) Het jaargemiddelde op lange termijn van de totale aanvulling van het grondwaterlichaam, verminderd met het jaargemiddelde op lange termijn van het debiet dat nodig is om voor bijbehorende oppervlaktewateren de doelstellingen van ecologische kwaliteit van art. 4 te bereiken, teneinde een significante verslechtering van de ecologische toestand van die wateren alsmede significante schade aan de bijbehorende terrestrische ecosystemen te voorkomen. Toestand grondwaterlichamen

4 June 20 2008 1. Achtergrond Nadere uitwerking KRW grondwaterkwantiteit (2007) OWL in goede toestand? Geen nader onderzoek OWL in slechte toestand? Nader onderzoek Is GWL mede oorzaak? Bepaald minimaal grondwaterregime nodig voor het opheffen van de beperking voor het niet behalen goede toestand oppervlaktewaterlichamen. Toestand grondwaterlichamen

5 June 20 2008 1. Achtergrond Toestand grondwaterlichamen

6 June 20 2008 1. Achtergrond Surface water test ! !

7 June 20 2008 1. Achtergrond Moet NL hier iets mee? Ja! In NL hebben we een neerslagoverschot; veel OWL draineren het grondwaterlichaam KRW verplichting (nadere karakterisering, toestandsbepaling) In 1 ste SGBP belooft NL aan EU dit kennishiaat op te pakken! Maatregelen: missen we geen kansen bij het bereiken c.q. behouden goede toestand OWL?

8 June 20 2008 1. Achtergrond Moet NL hier iets mee? Ja! Basisafvoer van belang voor goede toestand oppervlaktewater, met name in perioden met weinig neerslag Meer aandacht nodig voor EFN in verband met verwachte klimaatverandering (droge zomers, hogere verdamping)!!! De O uit GGOR (NBW) [mm] Zie bijvoorbeeld Alterra rapport 1752 Zie bijvoorbeeld Alterra rapport 1752

9 June 20 2008 1. Achtergrond Waar dan relevant? OWL (beken, sloten) met regionale kwel OWL met een duidelijke ecologische doelstelling OWL waar basisafvoer niet grotendeels wordt bepaald door RWZI effluent Bron: Klijn, 1989 (LKN-GWR)

10 June 20 2008 2. Methoden Welke vragen beantwoorden, welke methoden beschikbaar? Wat is milieudoel OWL? Hoe hangt deze samen met basisafvoer? Hoe kun je basisafvoer bepalen? Wat is de minimaal vereiste basisafvoer? Welke criteria hanteren? In hoeverre is de basisafvoer te beïnvloeden met maatregelen? Wat zijn juiste en haalbare maatregelen?

11 June 20 2008 2. Methoden Wat is milieudoel OWL? Hoe hangt deze samen met basisafvoer?

12 June 20 2008 Hoe basisafvoer bepalen? Zie o.a. BRIDGE Vol II, SEPA, SNIFFER WFD82, IUCN Flow, e.a. Fysische methoden Neerslagafvoermodel: baseflow separation Numeriek grondwatermodel (gw-ow) Hydrochemische methoden Eenvoudige mengmethode; concentratie gw, ow, afvoer Temperatuurmetingen Tracers (isotopen) Hydrograafscheiding o.b.v. waterkwaliteitsmetingen (combi aan anorg. Waterkwaliteitsmetingen, tracers, stroming gw, ow) 2. Methoden hydrograph analysis

13 June 20 2008 3. Doel Doelstelling workshop Presentatie van een methode voor één OWL Presentatie impact onttrekkingen heel Noord-Brabant Presentatie vanuit waterschap Dialoog met de waterbeheerder Probleemperceptie: Hoe kijkt deze aan tegen EFN? Wat gebeurt er in de praktijk? Wat acht men wenselijk? Wat is haalbaar? Mogelijkheden voor vervolgtraject?

14 Dank voor jullie aandacht!


Download ppt "6 november 2009 Introductie basisafvoer in beeksystemen Remco van Ek - Wat moeten en kunnen we er mee in."

Verwante presentaties


Ads door Google