De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Introductie basisafvoer in beeksystemen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Introductie basisafvoer in beeksystemen"— Transcript van de presentatie:

1 Introductie basisafvoer in beeksystemen
Wat moeten en kunnen we er mee in relatie tot de KRW? Remco van Ek - 6 november 2009

2 Inhoud Achtergrond Methoden Doel van de workshop June

3 1. Achtergrond KRW definitie goede kwantitatieve toestand GW-lichaam
Toestand grondwaterlichamen KRW definitie goede kwantitatieve toestand GW-lichaam De grondwaterstand in het grondwaterlichaam is van dien aard dat de gemiddelde jaarlijkse onttrekking op lange termijn de beschikbare grondwatervoorraad(*) niet overschrijdt. (*) Het jaargemiddelde op lange termijn van de totale aanvulling van het grondwaterlichaam, verminderd met het jaargemiddelde op lange termijn van het debiet dat nodig is om voor bijbehorende oppervlaktewateren de doelstellingen van ecologische kwaliteit van art. 4 te bereiken, teneinde een significante verslechtering van de ecologische toestand van die wateren alsmede significante schade aan de bijbehorende terrestrische ecosystemen te voorkomen. June

4 1. Achtergrond Nadere uitwerking KRW grondwaterkwantiteit (2007)
Toestand grondwaterlichamen Nadere uitwerking KRW grondwaterkwantiteit (2007) OWL in goede toestand? Geen nader onderzoek OWL in slechte toestand? Nader onderzoek Is GWL mede oorzaak? Bepaald minimaal grondwaterregime nodig voor het opheffen van de beperking voor het niet behalen goede toestand oppervlaktewaterlichamen. June

5 1. Achtergrond Toestand grondwaterlichamen June

6 1. Achtergrond Surface water test ! ! June

7 1. Achtergrond Moet NL hier iets mee? Ja!
In NL hebben we een neerslagoverschot; veel OWL draineren het grondwaterlichaam KRW verplichting (nadere karakterisering, toestandsbepaling) In 1ste SGBP belooft NL aan EU dit kennishiaat op te pakken! Maatregelen: missen we geen kansen bij het bereiken c.q. behouden goede toestand OWL? June

8 1. Achtergrond Moet NL hier iets mee? Ja!
Basisafvoer van belang voor goede toestand oppervlaktewater, met name in perioden met weinig neerslag Meer aandacht nodig voor EFN in verband met verwachte klimaatverandering (droge zomers, hogere verdamping)!!! De O uit GGOR (NBW) Zie bijvoorbeeld Alterra rapport 1752 [mm] June

9 1. Achtergrond Waar dan relevant? OWL (beken, sloten) met
regionale kwel OWL met een duidelijke ecologische doelstelling OWL waar basisafvoer niet grotendeels wordt bepaald door RWZI effluent Bron: Klijn, 1989 (LKN-GWR) June

10 2. Methoden Welke vragen beantwoorden, welke methoden beschikbaar?
Wat is milieudoel OWL? Hoe hangt deze samen met basisafvoer? Hoe kun je basisafvoer bepalen? Wat is de minimaal vereiste basisafvoer? Welke criteria hanteren? In hoeverre is de basisafvoer te beïnvloeden met maatregelen? Wat zijn juiste en haalbare maatregelen? June

11 2. Methoden Wat is milieudoel OWL? Hoe hangt deze samen met basisafvoer? June

12 2. Methoden Hoe basisafvoer bepalen?
Zie o.a. BRIDGE Vol II, SEPA, SNIFFER WFD82, IUCN Flow, e.a. Fysische methoden Neerslagafvoermodel: baseflow separation Numeriek grondwatermodel (gw-ow) Hydrochemische methoden Eenvoudige mengmethode; concentratie gw, ow, afvoer Temperatuurmetingen Tracers (isotopen) Hydrograafscheiding o.b.v. waterkwaliteitsmetingen (combi aan anorg. Waterkwaliteitsmetingen, tracers, stroming gw, ow) hydrograph analysis June

13 3. Doel Doelstelling workshop Presentatie van een methode voor één OWL
Presentatie impact onttrekkingen heel Noord-Brabant Presentatie vanuit waterschap Dialoog met de waterbeheerder Probleemperceptie: Hoe kijkt deze aan tegen EFN? Wat gebeurt er in de praktijk? Wat acht men wenselijk? Wat is haalbaar? Mogelijkheden voor vervolgtraject? June

14 Dank voor jullie aandacht!


Download ppt "Introductie basisafvoer in beeksystemen"

Verwante presentaties


Ads door Google