De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inventarisatie mogelijke onderwerpen:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inventarisatie mogelijke onderwerpen:"— Transcript van de presentatie:

1 Werkgroep: Water John Emery (VMM, CIW secretariaat) Michel Boucneau (VMM, planningsgroep)

2 Inventarisatie mogelijke onderwerpen:
Fenomenen: verzilting, overstromingen, overstorten, etc. Effect op ecosystemen, en dus ook op visserij, landbouwgewassen .. Ruimteverdeling: open  urbansatie minder ruimte  grotere ruimtevraag Welke gebruikers hebben hoeveel water nodig en van welke kwaliteit ? Wie eerst ?

3 Inventarisatie mogelijke onderwerpen:
Conflict dan wel win-win: lokaal maatwerk  bovenlokaal kader ? Water = een systeem; oplossingen vergen goede analyse, samenwerking en integraal denken goede oplossingen kunnen/zullen meerdere doelstellingen dienen

4 Ruimte voor water Er is te weinig ruimte, en bufferen voor water is daarbij belangrijk probleem. => functies combineren ! Integrale waterbedrijven zijn goed geplaatst voor dergelijke oplossingen: waterbuffer, waterwinning, energie-winning (warmte, elektriciteit) en natuur Water moet fundamentele rol krijgen in BVR Aangepaste bouwwijzes in overstromingsgebied moeten mogelijk zijn, maar risico’s en kosten zijn nog deels onbekend

5 Welke hoeveelheid water van welke kwaliteit en voor wie
Actuele situatie DWM: geen productieprobleem, geen distributieprobleem meer Productnormering water (welk water voor welk gebruik) is nog onaf Stedelijk gebied: mogelijkheden hergebruik, incl. win-win met energie (groene warmte) Onduidelijkheid en conflicten i.v.m. het recht om water te onttrekken uit OW Geothermie en hergebruik: risico’s (incl. lange termijn) moeten nog onderzocht worden

6 Onderwerp Samenwerking en organisatie
Er is zowel behoefte aan lokaal flexibel maatwerk als een duidelijk bovenlokaal kader Uitwerking adaptatiebeleid moet zowel top-down als bottom-up gebeuren Er is een veelheid aan partners, rollen en bevoegdheden; (structurele) samenwerking ?! Samenwerking moet tijdig beginnen om integratie mee te nemen en vertraagde uitvoering te vermijden Adaptatie kan/moet meesurfen op ander beleid


Download ppt "Inventarisatie mogelijke onderwerpen:"

Verwante presentaties


Ads door Google