De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

15 juli 2014 KRW toestandsoordeel grondwaterkwantiteit: Waterbalanstest met NHI Remco van Ek Reinder Brolsma Toine Vergroesen Cheryl van Kempen 21 februari.

Verwante presentaties


Presentatie over: "15 juli 2014 KRW toestandsoordeel grondwaterkwantiteit: Waterbalanstest met NHI Remco van Ek Reinder Brolsma Toine Vergroesen Cheryl van Kempen 21 februari."— Transcript van de presentatie:

1 15 juli 2014 KRW toestandsoordeel grondwaterkwantiteit: Waterbalanstest met NHI Remco van Ek Reinder Brolsma Toine Vergroesen Cheryl van Kempen 21 februari 2013

2 15 juli 2014 Inhoud 1.Aanleiding 2.Achtergronden 3.Aanpak Waterbalanstest Automatisering 4.Resultaten 5.Conclusies

3 15 juli 2014 1. Aanleiding Eerste toestandsoordeel: Incomplete waterbalans: Geen Environmental Flow Need (EFN) Geen beschikbare grondwatervoorraad (= KRW vereiste) Beter inzicht in lange termijn zoetwatervoorziening ook eigen belang voor NL! Meer transparantie en reproduceerbaarheid gewenst bij toestandsoordeel: data ► analyse ► criterium ► oordeel documentatie op internet Efficiency (automatisering, uniformering, gebruik NHI)

4 15 juli 2014 2. Achtergronden KRW (art 2, lid 27), beschikbare grondwatervoorraad: het jaargemiddelde op lange termijn van de totale aanvulling van het grondwaterlichaam, verminderd met het jaargemiddelde op lange termijn van het debiet dat nodig is om voor bijbehorende oppervlaktewateren de doelstellingen van ecologische kwaliteit van artikel 4 te bereiken, teneinde een significante verslechtering van de ecologische toestand van die wateren alsmede significante schade aan de bijbehorende terrestrische ecosystemen te voorkomen; LTAAR - EFN

5 15 juli 2014 2. Achtergronden Test op GWL niveau! CIS Status & trends no. 18 Indien stijghoogte OK, dan waterbalans test NL protocol (5 jun) -Verwijzing naar beschikbare grondwatervoorraad -Gebruik van model

6 15 juli 2014 3. Aanpak - waterbalans updaten = overig ofwel geen NHI waterbalans Welke grondwaterlichamen? NHI: Wadden, Krijt en onder Boomse klei niet in NHI Zoute GWL niet relevant (weinig gw onttrekkingen

7 15 juli 2014 3. Aanpak - waterbalans Conceptueel model Aanvankelijke werkwijze Nieuwe werkwijze Relevant voor waterbalanstest

8 15 juli 2014 3. Aanpak - waterbalans 7 modellagen in NHI 2.2

9 15 juli 2014 3. Aanpak - waterbalans

10 15 juli 2014 3. Aanpak - waterbalans Ligging OWL + GWDTE + NBP2011Ligging OWL + GWDTE

11 3. Aanpak - Aannames Aannames Er vindt lateraal netto geen uitwisseling van grondwater plaats tussen grondwaterlichamen De EFN is gelijk aan de som van de opwaartse flux tussen Laag 1 en 2 in cellen die GWDTE of OWL bevatten De LTAAR is gelijk aan de som van de neerwaartse flux tussen Laag 1 en 2 binnen het grondwaterlichaam Beperkingen Landbouw onttrekkingen zijn (om pragmatische redenen) niet meegenomen Voor onttrekkingen is in deze fase gebruik gemaakt van constante onttrekkingen (2000) Nu NHI versie 2.2 en jaarreeks 2001-2006 beschikbaar 15 juli 2014

12 3. Aanpak - Automatisering Algemene eisen aan de automatisering: Moet reproduceerbare resultaten opleveren (transparantie) Moet efficiëntie verhogen Continuïteit zodat een basis is gelegd voor systematische verbetering 15 juli 2014

13 3. Aanpak – Automatisering – Databewerking Nabewerking van NHI resultaten tot grondwater balansen: Aggregatie naar jaarsommen Aggregatie naar grondwaterlichamen De nabewerkingstools zijn: direct toepasbaar op NHI uitvoer gratis beschikbaar Nabewerking en verdere interpretatie kan plaatsvinden op basis van de tabellen uit de data bewerking met behulp van een spreadsheet programma; tabellen met jaarsommen naar IHW; provincie eindoordeel 15 juli 2014

14 4. Resultaten – waterbalans GWDTE en OWL 15 juli 2014 Periode 2001-2006 NaamID LTAAR [Mm3/j] EFN [Mm3/j] AGR [Mm3/j] LTAAQ [Mm3/j] AGR > LTAAQ AGR / LTAAQ Neerslag [Mm3/j] ET [Mm3/j] Oppervlakte km3 Zand MaasNLGW00061 119331788261OK0.335 0323 5896 148 Deklaag Rijn-WestNLGW001233360273139OK0.513 2302 2623 743 Zand Rijn-WestNLGW00051164.411139OK0.35341229388 Zand Rijn-NoordNLGW00022093517318OK0.101 2998591 434 Deklaag Rijn-NoordNLGW00097696736OK0.54730496833 Zand Rijn-MiddenNLGW0004582296286114OK0.403 3742 2443 822 Deklaag Rijn-OostNLGW00101299.41195.8OK0.05512350595 Zand Rijn-OostNLGW00031 035213822137OK0.175 1473 5736 116 Duin Rijn-WestNLGW00161571714117OK0.12480300528 Duin MaasNLGW001750.05.3-3.2OK-0.60191224 Zand EemsNLGW00013187324544OK0.181 6821 0861 963 Zoet grondwater in kreekgebiedenNLGWSC00344113318OK0.54454313524 Zoet grondwater in duingebiedenNLGWSC001130.3140.1OK0.01412749 Overig3488326595OK0.366 0254 1156 834 4 4831 1423 342921OK3.0528 36619 45633 001

15 4. Resultaten - waterbalans NBP2011 en OWL 15 juli 2014 Periode 2001-2006 NaamID LTAAR [Mm3/j] EFN [Mm3/j] AGR [Mm3/j] LTAAQ [Mm3/j] AGR > LTAAQ AGR / LTAAQ Neerslag [Mm3/j] ET [Mm3/j] Oppervlakte km3 Zand MaasNLGW00061 119483636261OK0.415 0323 5896 148 Deklaag Rijn-WestNLGW001233396237139OK0.593 2302 2623 743 Zand Rijn-WestNLGW00051161210339OK0.38341229388 Zand Rijn-NoordNLGW00022098712218OK0.141 2998591 434 Deklaag Rijn-NoordNLGW000976205636OK0.64730496833 Zand Rijn-MiddenNLGW0004582453129114OK0.883 3742 2443 822 Deklaag Rijn-OostNLGW001012974556OK0.11512350595 Zand Rijn-OostNLGW00031 035495540137OK0.255 1473 5736 116 Duin Rijn-WestNLGW00161572613117OK0.13480300528 Duin MaasNLGW001752.7 -3.2OK-1.20191224 Zand EemsNLGW000131812319544OK0.231 6821 0861 963 Zoet grondwater in kreekgebiedenNLGWSC003442518 OK0.96454313524 Zoet grondwater in duingebiedenNLGWSC001131.3150.1OK0.01412749 Overig34819715195OK0.636 0254 1156 834 Totaal 4 4832 0942 391921OK4.1628 36619 45633 001

16 5. Conclusies - Waterbalanstest Huidige aanpak nu conform KRW en beter reproduceerbaar (herkomst invoer, rekenwijze) Geen van de grondwaterlichamen falen op basis van waterbalans Er is nu een schatter voor EFN (= eerste benadering) op basis van NHI, maar methodiek staat open voor discussie/verbetering. Voor kleine GWL en GWL Schelde is het huidige NHI nog niet geschikt irt deze test Geautomatiseerde verwerking van modelresultaten uit het NHI is goed mogelijk. Dataverwerking met behulp van HydroConnect is reproduceerbaar en flexibel 15 juli 2014

17 6. Aanbevelingen ter verbetering Sommen zijn uitgevoerd met NHI2.2. Voorstel: in 2014 uitvoeren met verbeterd NHI-3.0, met aangescherpte EFN methode. EFN: Meer kijken naar ondiepe flux (contact wortelzone). Grondwateronttrekkingen nu stationair in NHI. Gewenst: update LGR waardoor nieuwe jaarsommen (check of dat kan?) Beregening is buiten beschouwing gebleven. Meenemen in vervolg. Alternatieven voor EFN testen? Basisafvoer uit toeleverende waterlopen. Gebieden met Gt V, VI, VII eruit? Niet uitgaan van een EFN ref uit 2000 maar steeds tijdsafhankelijk? 15 juli 2014

18 Dank voor uw aandacht Vragen? 15 juli 2014


Download ppt "15 juli 2014 KRW toestandsoordeel grondwaterkwantiteit: Waterbalanstest met NHI Remco van Ek Reinder Brolsma Toine Vergroesen Cheryl van Kempen 21 februari."

Verwante presentaties


Ads door Google