De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Woerden, 30 juni 2010 Schilderskwartier Woerden Grondwateronderlast Schilderskwartier Woerden.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Woerden, 30 juni 2010 Schilderskwartier Woerden Grondwateronderlast Schilderskwartier Woerden."— Transcript van de presentatie:

1 Woerden, 30 juni 2010 Schilderskwartier Woerden Grondwateronderlast Schilderskwartier Woerden

2 Woerden, 30 juni 2010 Schilderskwartier, Woerden Onderzoeksgebied

3 Woerden, 30 juni 2010 Schilderskwartier, Woerden Doel onderzoek: -Bepalen risico-gebied ivm lage grondwaterstanden -Bepalen mogelijkheden voor aanpak Welke zaken zijn van belang? –Welke funderingen zijn toegepast –Waar is de grondwaterstand laag –Is dat een probleem Wat is er aan te doen? –Wat betreft de funderingen –Wat betreft de grondwaterstand

4 Woerden, 30 juni 2010 Schilderskwartier, Woerden Onderzoek heeft bestaan uit: Funderingsonderzoek –Archiefonderzoek op staal op houten palen met betonopzetters –Ontgravingen en inmeten lengte betonopzetters (19 locaties) –Ontgraving en funderingsinspecties (4 locaties)

5 Woerden, 30 juni 2010 Schilderskwartier, Woerden Grondwaterwateronderzoek –Archiefonderzoek –Extra grondboringen en peilbuizen –Metingen grondwaterstand. Risico-gebied -Lage grondwaterstand -Gevoelige fundering

6 Woerden, 30 juni 2010 Schilderskwartier, Woerden Begrenzing risico-gebied Droogstand risicogebied klei/veen zand Grondwater - stand Bodem, grondwater en funderingen in westelijke deel Schilderskwartier

7 Woerden, 30 juni 2010 Schilderskwartier, Woerden Zand Grondwaterstand Houten paal Betonopzetter Betonbalk Deklaag klei Zand Capillaire opstijging grondwater Betonopzetter

8 Woerden, 30 juni 2010 Schilderskwartier, Woerden Grondwatermodel Wat is dat? Computermodel waarmee grondwaterstromingen worden berekend op basis van alle grondwater- en bodemgegevens Wat kun je er mee doen? Berekenen van effect op de grondwaterstand als gevolg van verandering in de geohydrologische omgeving. –Bijvoorbeeld variatie in : Onttrekking Kamerik Waterpeil omliggende polders -Infiltratie vanuit oppervlaktewater in de wijk -Toevoer van regenwater aan de bodem / mate van verharding -Infiltratie in de wijk

9 Woerden, 30 juni 2010 Schilderskwartier, Woerden Grondwaterstand omhoog? Scenarioberekening voor voldoende verhoging: winning Kamerik met 50% verminderd én polderpeilen alle omliggende polders met 0,5 m omhoog én verbeteren infiltratie vanuit oppervlaktewater én aanleg van infiltratiesysteem in het wegcunet (en mogelijk op particulier terrein) Is de grondwaterstand ooit hoog genoeg geweest?

10 Woerden, 30 juni 2010 Schilderskwartier, Woerden Oude situatie 1832 tot start aanleg wijk Voor bouw van de woningen zijn sloten gedempt en in 1969

11 Woerden, 30 juni 2010 Schilderskwartier, Woerden Conclusie: –Door dempen sloten is de grondwaterstand in de wijk gedaald. –Mogelijk is dit niet voldoende onderkend en zijn daardoor te korte betonopzetters toegepast –Door toename van de onttrekking en verlaging polderpeil is het grondwaterpeil in de wijk nog verder gedaald –Maatregelen noodzakelijk om op termijn funderingsschade te voorkomen

12 Woerden, 30 juni 2010 Schilderskwartier, Woerden Maatregelen Nog niet volledig geïnventariseerd en afgewogen. Principiële mogelijkheden voor aanpak: –Meer water bij de funderingen –Funderingsherstel

13 Woerden, 30 juni 2010 Schilderskwartier, Woerden Vragen (over het onderzoek) Martin Mees Wareco ingenieurs


Download ppt "Woerden, 30 juni 2010 Schilderskwartier Woerden Grondwateronderlast Schilderskwartier Woerden."

Verwante presentaties


Ads door Google