De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Grondwateronderlast Schilderskwartier Woerden

Verwante presentaties


Presentatie over: "Grondwateronderlast Schilderskwartier Woerden"— Transcript van de presentatie:

1 Grondwateronderlast Schilderskwartier Woerden

2 Onderzoeksgebied

3 Welke zaken zijn van belang?
Doel onderzoek: Bepalen risico-gebied ivm lage grondwaterstanden Bepalen mogelijkheden voor aanpak Welke zaken zijn van belang? Welke funderingen zijn toegepast Waar is de grondwaterstand laag Is dat een probleem Wat is er aan te doen? Wat betreft de funderingen Wat betreft de grondwaterstand

4 Onderzoek heeft bestaan uit:
Funderingsonderzoek Archiefonderzoek op staal op houten palen met betonopzetters Ontgravingen en inmeten lengte betonopzetters (19 locaties) Ontgraving en funderingsinspecties (4 locaties)

5 Grondwaterwateronderzoek
Archiefonderzoek Extra grondboringen en peilbuizen Metingen grondwaterstand . Risico-gebied Lage grondwaterstand Gevoelige fundering

6 Begrenzing risico-gebied
Droogstand risicogebied klei/veen zand Grondwater- stand Bodem, grondwater en funderingen in westelijke deel Schilderskwartier

7 Betonopzetter Deklaag klei Zand Zand Betonbalk Betonopzetter
Grondwaterstand Houten paal Betonopzetter Betonbalk Deklaag klei Zand Capillaire opstijging grondwater

8 Grondwatermodel Wat is dat?
Computermodel waarmee grondwaterstromingen worden berekend op basis van alle grondwater- en bodemgegevens Wat kun je er mee doen? Berekenen van effect op de grondwaterstand als gevolg van verandering in de geohydrologische omgeving. Bijvoorbeeld variatie in : Onttrekking Kamerik Waterpeil omliggende polders Infiltratie vanuit oppervlaktewater in de wijk Toevoer van regenwater aan de bodem / mate van verharding Infiltratie in de wijk

9 Grondwaterstand omhoog?
Scenarioberekening voor voldoende verhoging: winning Kamerik met 50% verminderd én polderpeilen alle omliggende polders met 0,5 m omhoog én verbeteren infiltratie vanuit oppervlaktewater aanleg van infiltratiesysteem in het wegcunet (en mogelijk op particulier terrein) Is de grondwaterstand ooit hoog genoeg geweest?

10 Oude situatie 1832 tot start aanleg wijk
en in 1969 Voor bouw van de woningen zijn sloten gedempt

11 Conclusie: Door dempen sloten is de grondwaterstand in de wijk gedaald. Mogelijk is dit niet voldoende onderkend en zijn daardoor te korte betonopzetters toegepast Door toename van de onttrekking en verlaging polderpeil is het grondwaterpeil in de wijk nog verder gedaald Maatregelen noodzakelijk om op termijn funderingsschade te voorkomen

12 Maatregelen Nog niet volledig geïnventariseerd en afgewogen.
Principiële mogelijkheden voor aanpak: Meer water bij de funderingen Funderingsherstel

13 Vragen (over het onderzoek)
Martin Mees Wareco ingenieurs


Download ppt "Grondwateronderlast Schilderskwartier Woerden"

Verwante presentaties


Ads door Google