De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Funderingsproblematiek in Nederland

Verwante presentaties


Presentatie over: "Funderingsproblematiek in Nederland"— Transcript van de presentatie:

1 Funderingsproblematiek in Nederland
Funderingsproblematiek in Nederland Het voorkomen van wateroverlast is onze nationale trots! Waarom zo weinig aandacht voor wateronderlast? Wateronderlast wordt veroorzaakt in het openbaar gebied eigenaren van woningen hebben hier geen enkele invloed op, maar worden wel geconfronteerd met de gevolgen. Ing. Ad van Wensen Voorzitter :Stichting Platform Fundering Nederland Voorzitter: Belangen Vereniging Funderings Problematiek Dordrecht en Rotterdam Cursusleider funderingsproblematiek PAO TU-Delft samen met ing. Andre Opstal (adviseur Prof. Ir. F v Tol)

2 Oorzaken funderingsproblemen
HOOFDOORZAKEN: Schimmelaantasting (paalrot) )* Bacteriële aantasting (palenpest) deels)* Negatieve kleef )* Bodemdaling (door delfstofwinning en peilverlagingen) )* Trillingen Schade door bouwwerkzaamheden en verkeer Schade door ondergrondse parkeergarages tunnels etc )* Constructiefouten en overbelasting )* grondwatergerelateerd EN ALE MOGELIJKE COMBINATIES

3 Funderingshout hoort onder water te staan
Bij de verlening van de bouwvergunning heeft de desbetreffende gemeente het hoogste funderingshout vastgesteld. Rekening houdend met natuurlijke fluctuaties van het grondwater Minimale grondwaterdekking 10 cm zo mogelijk 20- >30 cm Ook in de zomer

4 huizen onbewoonbaar

5 Schimmelaantasting (paalrot)
Schimmelaantasting houten palen wordt veroorzaakt door droogstand welke kan ontstaan door: Lekke drainerende riolen Te laag afgestelde drainages Grondwateronttrekkingen Bouwputbemalingen Verlaging oppervlaktewater (vaak in belang van de landbouw) Afhankelijk van de dikte van de paal verliest deze in jaar zijn draagvermogen. Schimmelaantasting stopt als de houten paal weer onder water staat.

6 Riolen grootste oorzaak droogstand Na vervanging regelmatig de drainage

7 Verlaging beheerst waterpeil

8 Woningen met houten funderingen en funderingen op staal
Maatregelen tegen wateroverlast mogen niet leiden tot wateronderlast

9 Omvang funderingsschade en relatie met ondergrond

10 Sociale gevolgen Woning wordt minder waard en moeilijk verkoopbaar
Herstel is onmogelijk te financieren omdat herstel met de bouwkundige eenheid uitgevoerd moet worden. Waarde woning wordt minder dan hypotheek, verkoop kan alleen met restschuld. Woning daalt onder executiewaarde en bank veilt de woning, bewoners staan op straat. Men koopt een woning welke later funderingsproblemen blijkt te hebben (informatie door verkoper en/of makelaar achtergehouden) (gemeente geeft geen of onjuiste informatie) Huisjesmelkers en weigeraars die herstel onmogelijk maken. Woningen worden niet meer onderhouden, straat verpaupert. Mensen komen in een negatieve spiraal, worden ziek en komen in de financiële problemen

11 Wat willen we? Erkenning van de problematiek
Verplichte opname funderingsparagraaf in koopcontracten. Landelijk kenniscentrum voor gedupeerden, overheden, bedrijfsleven en (ver)kopers van woningen Laag btw tarief voor funderingsherstel zowel arbeid als materiaal voor langere termijn. Wordt ondersteund door Bouwend Nederland Funderingsfonds Aanpassen wet en regelgeving om funderingsproblemen te voorkomen. Wet en regelgeving is gebaseerd op wateroverlast en veel te weinig op wateronderlast. Einde presentatie, meer info op


Download ppt "Funderingsproblematiek in Nederland"

Verwante presentaties


Ads door Google