De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Agenda - Delftse methode - Achtergrondinfo casus - Aan de slag! 11 december 2013 LCOR Maartje Scholten Workshop Delftse case.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Agenda - Delftse methode - Achtergrondinfo casus - Aan de slag! 11 december 2013 LCOR Maartje Scholten Workshop Delftse case."— Transcript van de presentatie:

1 Agenda - Delftse methode - Achtergrondinfo casus - Aan de slag! 11 december 2013 LCOR Maartje Scholten Workshop Delftse case

2 Delft Zuidoost • Tegen de binnenstad • TU Campus • Woonwijken • Bedrijventerreinen In 2009 leidden plannen voor de nieuwbouw van meer dan 400 woningen tot een MER-procedure. Begin 2011 is de MER klaar en blijkt dat de groenstructuur onder druk komt te staan en de waterstructuur niet voldoet.

3 Project Groenblauw Delft Zuidoost • Gemeente Delft (initiatief) • Hoogheemraadschap van Delfland • FMVG: Vastgoed TU Delft • DUWO • AM • Belangenvereniging TU Noord Kansenkaart met 180 maatregelen om de water- en groenstructuur in het gebied te verbeteren: keuzemenu. Methode: • Onderdeel van proces • Samenwerking • Niet TOP-down • Ambitie is vast, uitvoering is vrij • Kansen “meekoppelen” • verleiden van de stakeholders tot investeren is nodig > TEEB-stad

4 TEEB-stad in Delft Zuidoost • TEEB berekening van de kosten en baten van de 180 Groenblauw maatregelen • Voorbeeld van de werkwijze Herinrichting Julianalaan

5 STAP 1. Redeneren Welke baten treden er op wanneer een wegdeel heringericht wordt als groenblauwe openbare ruimte?

6 STAP 1. Redeneren Woongenot • meer woongenot door uitzicht op groenlijn • meer woongenot door uitzicht op blauwlijn Wateroverlast • vermeden schade wateroverlast door meer waterberging • vermeden kosten RWZI (hardware) gemengd > gescheiden stelsel Luchtkwaliteit • verbetering luchtkwaliteit > meer gezondheid: • fijnstofafvang door bomen • fijnstofafvang door gras • fijnstofafvang door riet

7 STAP 1. Redeneren STAP 2. Rekenen Om te kunnen rekenen is een (technische) uitwerking nodig

8 STAP 2. Rekenen 3 verschillende uitwerkingen: • Waterberging in kratten onder de weg en onder het groen • Een gracht in het wegdeel voor de particuliere woningen • Een singel in het midden van de weg waarbij het tweezijdige verkeer behouden blijft. kratten gracht singel

9 STAP 2. Rekenen 50 woningen x 5% stijging woningprijs x 270.000,- (WOZ-waarde) x 16,1 (discontovoet 40 jr.) = 675.000,- 50 bomen x 0,1 (kg stof per boom per jaar) x € 377,- (€/kg) x 16,1 (discontovoet 40 jr.) = 30.345,- kratten Plaatsafhankelijke gegevens (zelf rekenen, meten en opvragen) Kengetallen (TEEB-stad tool)

10 kratten gracht singel

11 STAP 3. Verdienen 1.Wie zijn de baathouders ? 2.Hoe kunnen zij bijdragen? singel

12 Casus: Kanaalhof en Kanaalweg Ingrediënten: • Spelers / belangen • Eisen / wensen functies Vragen : • Welke baten? • Welke baathouders? • aanbevelingen

13 Spelers / belangen: • Bewoners Botaniestraat en Kanaalweg • Provincie: waterwegbeheerder • DUWO – studentenhuisvester en grondeigenaar • TU Botanische tuin: onderzoek en onderwijs biotechnologie • Gemeente: groen- waterbeleid en verkeersbeleid, RO. • Hoogheemraadschap: waterberging • TU Science center: educatief museum en bedrijfsverzamelgebouw. • TU vastgoed: eigenaar gebouwen

14 Wensen / eisen: • Provincie: doorgaande vaarroute • Provincie: aanleg sebastiaansbrug • Bewoners: bomen, parkeren, verkeersveiligheid • DUWO – studentenhuisvesting. Geld! • TU Botanische tuin: onderzoek en onderwijs biotechnologie • Hoogheemraadschap: waterberging • Gemeente: groen- en waterbeleid • Gemeente: Kanaalweg afgesloten voor doorgaand verkeer • TU Science center: educatief museum en bedrijfsverzamelgebouw. • TU Science center: aanlegsteiger met toegang • TU vastgoed: eigenaar gebouwen. Kostenreductie. 30% vastgoed afstoten, waaronder biotechnologie Gebruik ook de informatie uit het groen-blauw boekje, pagina 34-35


Download ppt "Agenda - Delftse methode - Achtergrondinfo casus - Aan de slag! 11 december 2013 LCOR Maartje Scholten Workshop Delftse case."

Verwante presentaties


Ads door Google