De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Samen naar goed water in Rozenburg! Waterplan Rozenburg.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Samen naar goed water in Rozenburg! Waterplan Rozenburg."— Transcript van de presentatie:

1 1 Samen naar goed water in Rozenburg! Waterplan Rozenburg

2 2  Inhoud  Wat is een waterplan?  Waarom een waterplan?  Werkwijze  Gezamenlijke visie op water  Huidige situatie en knelpunten  Maatregelen

3 3 Wat is een waterplan?  Gezamenlijk plan van gemeente Rozenburg en waterschap Hollandse Delta  Waar willen we naar toe: visie op water met streefbeelden  Hoe de streefbeelden te realiseren  maatregelenplan

4 4 Waarom een waterplan?  Voorbereiden op klimaatsverandering  Onvoldoende goed water  Oplossingen combineren met kansen voor ruimtelijke kwaliteit  Goede basis voor afspraken gemeente en waterschap

5 5 Hoe is het plan tot stand gekomen?  Een project organisatie ondersteund door een adviesbureau  Participatie van burgers  Aansturing door bestuurders  Vaststelling vindt nog plaats door gemeenteraad en bestuur waterschap Hollandse Delta

6 6 22 nov.’0-7 VaststellingVaststelling 9 jan ‘07feb.’08

7 7 Visie  Integraal:  oppervlaktewater en grondwater  waterkwantiteit- en kwaliteit  recreatieve en stedebouwkundige aspecten  Doelstellingen:  kwalitatief goed watersysteem  kwantitatief goed watersysteem  bijdrage van water aan belevingswaarde gebied

8 8 Uitwerking doelstellingen  Waterkwaliteit  biologisch gezond (dus ook goede ecologie)  variatie in ecosystemen (en ook viswatertypen)  Waterkwantiteit  bestand tegen intensieve regenval  bestand tegen langdurige droogte  Waterbeleving  water bruikbaar voor ontspanning (hengelsport, spelevaren, fraai om langs te wandelen, etc)  Duurzaam waterbeheer  Zoveel mogelijk maatregelen aan de bron  Robuuste inrichting voor een veerkrachtig systeem

9 9 Parkzone Woonwijken Dorpshart

10 10 Dorpshart  Uitstralen dorpsgevoel  strakke oevers met licht glooiing; gras (geen steen); incidenteel bomen  geen riet (zwerfvuil)  fontein / waterkunstwerk

11 11 Parkzone  Variatie in uitstraling:  afwisseling van riet, bomen, 'jungle', toegankelijke locaties  Recreatie:  vissen / hengelen  op grens met wonen/ dorpshart speelvoorzieningen  let op vandalisme!

12 12 Woongebieden  Natuurlijke uitstraling, wonen aan het water:  toegankelijk: vlonders  plaatselijk groot / breed  variatie in uitstraling  Speelvoorzieningen

13 13 Huidige situatie waterhuishouding In Uit Slechte doorspoeling Verzakte duiker Moeilijk te onderhouden Ondiepe vijver Doodlopende singel Voldoende capaciteit? Algemeen: -incidenteel hoge grondwaterstanden -oeverbeschoeiing slecht

14 14 Waterkwaliteit

15 15Waterkwaliteit Algemeen: -zwerfvuil in wtg -Geringe waterdiepte -Belasting door bladval -ontbreken meldingregistratie

16 16 Te nemen maatregelen  Doorstroming & debiet  baggeren - wordt al uitgevoerd  verbeteren stuwen / duikers  verdiepen van de wateren  onderzoek naar benodigde debiet (360 m3/uur of meer?) en/of andere maatregelen

17 17 Te nemen maatregelen  Wateroverlast  drainage in wegen  afkoppelen verharding  extra waterberging  onderzoek grondwatersituatie  bij nieuwbouw rekening houden met water

18 18 Te nemen maatregelen  Communicatie  voorlichting / informeren  inbreng bewoners op uitvoering  participatie bewoners  Waterloket gemeente en WS  Bij nieuwbouw kansen voor water grijpen  Beleid  zwerfvuil / bouwafval  bestrijdingsmiddelen / (kunst)mest

19 19 Keuze van maatregelen  1 Groslijst van mogelijke maatregelen opstellen  2 Prioritering van maatregelen op basis van:  effect op doelstellingen  samenloop met andere plannen en werken  maatschappelijke aandacht  3 De voorgestelde maatregelen staan op de maatregelenkaart

20 20 Nog te doen  kosten ramen  afspraken maken over kostenverdeling  maatregelen plannen in de tijd  waterplan afronden  waterplan vaststellen

21 21 Bedankt voor uw aandacht Namens de partners in het waterplan


Download ppt "1 Samen naar goed water in Rozenburg! Waterplan Rozenburg."

Verwante presentaties


Ads door Google