De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gemeentelijk RioleringsPlan 2006-2010 Afdeling Weg en Water P.J. Lievense 22 augustus 2006.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gemeentelijk RioleringsPlan 2006-2010 Afdeling Weg en Water P.J. Lievense 22 augustus 2006."— Transcript van de presentatie:

1 Gemeentelijk RioleringsPlan 2006-2010 Afdeling Weg en Water P.J. Lievense 22 augustus 2006

2 Inhoud GRP 2006-2010

3 Evaluatie GRP 2001-2005

4 Benchmark 2005 Conclusie: Goed riool, goed onderhoud en goed inzicht in het stelsel vs. gemiddelde lasten

5 Doelen 1 inzameling van afvalwater 2 inzameling van (overtollig) regenwater 3 transport van het ingezamelde water waarbij 4 ongewenste emissie wordt voorkomen 5 geen overlast voor de omgeving wordt veroorzaakt

6 Doel 1 1 inzameling van afvalwater alle percelen op de riolering moeten zijn aangesloten tenzij individueel behandelen doelmatiger is geen ongewenste stoffen lozen riolen moeten waterdicht zijn

7 Doel 2 2 inzameling van (overtollig) regenwater Alle panden moeten op de riolering aangesloten zijn tenzij lozen op open water mogelijk is Het water moet vrij naar de kolken kunnen stromen

8 Doel 3 3 transport van het ingezamelde water Voldoende capaciteit om bij droogweer het afvalwater af te voeren De afstroming moet voldoende zijn om aanrotting te voorkomen Afvoer capaciteit moet voldoende zijn om aanbod van regenwater te verwerken uitgezonderd bepaalde extreme situaties. Water op straat wordt eens per twee jaar en in de Benedenstad eens per vijf jaar geaccepteerd.

9 Doel 4 4 ongewenste emissie wordt voorkomen De vervuilingstoestand moet acceptabel zijn De vuiluitworp door overstorting en regenwaterlozing dient beperkt te zijn (WVO) Overstortingen mogen niet leiden tot water op straat uit het oppervlakte water Riolen dien waterdicht te zijn zodat het grondwater niet vervuild raakt

10 Doel 5 5 geen overlast voor de omgeving wordt veroorzaakt De bedrijfszekerheid van de gemalen ed. dient gewaarborgd te zijn. De stevigheid van de riolering dient voldoende te zijn Er mag geen stank overlast voorkomen Overlast tijdens werkzaamheden dient beperkt te zijn De burgers dienen als klantgericht te worden behandeld

11 Huidige situatie 150km vrijverval riolering 52 overstorten in het gemengde stelsel 51 hoofdgemalen 114 pompunits 35km persriolering 6 bergbezinkkelders

12 Huidige situatie Staat van de riolering is redelijk. Delen van met name de oudere wijken zijn aan vervanging toe. Staat van de gemalen is redelijk tot goed. Uit de in 2004 uitgevoerde inspectie blijkt dat door goed onderhoud veel gemalen nog langer mee kunnen dan aanvankelijk verwacht. Staat van de overige rioleringsonderdelen is goed. Goed beeld van de toestand van de riolering.

13 Strategie Komende planperiode investeren in vervanging Afkoppel werkzaamheden uitvoeren (basisinspanning) Gevolgen van de Europese Kaderrichtlijnwater in beeld brengen Gevolgen van de waterwet “verbreed rioolrecht” WVO en aansluitvergunning actualiseren Onderzoek wateroverlast benedenstad. (gevolgen?) Maatregel treffen tegen de wateroverlast in de overige wijken

14 Investeringen Voor verbetering/vervanging van de vrijvervalriolering Jaarlijks € 665.000,- Voor verbetering/vervanging van de gemalen Totaal € 524.000,- Voor verbetering/vervanging van de drukriolering Totaal € 180.000,- Milieu maatregelen Totaal € 142.000,- Onderzoek Totaal € 176.000,--

15 Tarieven / Dekking Volgens GRP vooralsnog geen stijging door het huidige beleid van het BTW compensatie fonds (ondanks eigenbijdrage borstelen e.d) In de Programmabegroting 2007 – 2010 integraal informeren over de verwachte gevolgen voor de tarieven rioolrecht (waterwet / krw / enz)

16 GRP 2006-2010


Download ppt "Gemeentelijk RioleringsPlan 2006-2010 Afdeling Weg en Water P.J. Lievense 22 augustus 2006."

Verwante presentaties


Ads door Google