De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werkconferentie 7 april 2006 'Wat gaat de Kaderrichtlijn Water voor onze gemeente betekenen’ Carolien van de Bles Beleidsmedewerker groen en water Gemeente.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werkconferentie 7 april 2006 'Wat gaat de Kaderrichtlijn Water voor onze gemeente betekenen’ Carolien van de Bles Beleidsmedewerker groen en water Gemeente."— Transcript van de presentatie:

1 Werkconferentie 7 april 'Wat gaat de Kaderrichtlijn Water voor onze gemeente betekenen’ Carolien van de Bles Beleidsmedewerker groen en water Gemeente Meppel

2 Zoektocht naar de KRW. in je eigen gemeente:. - De KRW. - Intern
Zoektocht naar de KRW in je eigen gemeente: De KRW Intern Vervolg Communicatie

3 DE KRW: doel ‘Je ontkomt niet aan de KRW’ Benadruk de kansen:
verbetering waterkwaliteit, behoud drinkwater samenwerking Europa: ‘iedereen’ draagt bij resultaatverplichting Wat kan de KRW jouw gemeente opleveren?

4 DE KRW: inhoud Breng de KRW systematiek naar je gemeente:
welke waterlichamen liggen er in of rond je gemeente? wat voor type waterlichamen zijn dit? welke functies liggen er rondom (stad, industrie, natuur) Tip: je waterschap kan je hierbij helpen!

5 DE KRW: organisatie Je (gemeente) staat niet alleen:
overleg per stroomgebied: Rijn-Noord, Nedereems en Rijn-Oost deelnemende gemeenten in het Regionaal ambtelijk en bestuurlijk overleg waterschap: direct contact gemeentelijke waterambassadeur Hoe kunnen ze je helpen, raak betrokken!

6 INTERN: samenwerken De KRW heeft vele raakvlakken:
betrokken collega’s: ruimtelijke ordening, riolering, civiel, recreatie, milieu / bodem… Vorm een intern waterteam: Werk gezamenlijk aan de notitie Werk samen in het vervolgproces

7 INTERN: tijdsinzet Implementatie KRW kost tijd en inzet:
maak jezelf (of collega) dé waterambtenaar vraag om 1 portefeuillehouder water inzet waterteam Welke tijdinspanning kost dit / wat moet je laten? Vraag het bestuur om die tijd!

8 VERVOLG: doelen Waarom meedenken over doelen:
van grof naar fijn -> bandbreedtes, ‘voorlopig’ belang leefomgevingskwaliteit hoogte doelen bepaalt investeringen invloed op RO Resultaatsverplichting: haalbaar en betaalbaar!

9 VERVOLG: maatregelen versus
Kosteneffectiviteit: lage kosten - veel effect Verplichting alleen voor waterlichamen Effect maatregelen stedelijk gebied? Bestuurlijke afweging tussen sectoren Regionale maatregelkeuze: gebiedsgroepen! versus

10 VERVOLG: huidig beleid
Raakvlak KRW maatregelen Wat doen we al? Ruimtelijke ingrepen WB21 bij nieuwbouw, herinrichting en revitalisering Rioleringsmaatregelen Afkoppelen, saneren overstorten Milieu-eisen Convenant Duurzaam Bouwen Beheer openbare ruimte Beperken chemische middelen (Water)bodemsaneringen Baggeren / saneren Bodemsanering bij ruimtelijke projecten

11 VERVOLG: plannen Resultaatsverplichting maatregelen! Beleidsplannen:
Baggerplan: baggeren, saneren Waterplan: ruimtelijk, procesmatig Wettelijke plannen GRP: rioleringsmaatregelen bestemmingsplan: ruimtelijke inpassing let op financierings- en bezwarentermijn!

12 VERVOLG: instrumenten
Integrale Waterwet: wettelijke vertaling KRW gemeentelijke zorgtaken: grond-, regen- en afvalwater Wet gemeentelijke watertaken bekostiging zorgtaken door verbreed rioolrecht Ontwerpbesluit lozingen afvalwater huishoudens Regionaal Bestuursakkoord Waterbodems

13 VERVOLG: besluiten Planning Wat wordt de raad voorgelegd ter…
juni-sept ’06 voorlopige doelen en bandbreedtes maatregelen - kosten (reg. Nota 2006) Besluit juni-sept ’07 voorkeur doelen - maatregelen - kosten (reg. Nota 2007) okt-dec ’07 concept notitie varianten doelen - maatregelen - kosten in deelstroomgebied jan-mei ’08: uitwerking doelen-maatregelen-kosten per waterlichaam Vaststelling jan-sept ’08 concept – GRP, aangepast aan KRW maatregelen! Reactie 2009 ontwerp - regionale waterplannen (incl. GRP)

14 VERVOLG: besluiten Wees betrokken bij de totstandkoming van producten, zodat je het bestuur goed en tijdig kunt informeren en adviseren! Informeer en adviseer het bestuur nu over het aanpassen van het GRP in 2008: tijdsinzet en financiën combineer met verbreed rioolrecht en stedelijke wateropgave

15 COMMUNICATIE Aankondigen KRW (positief) bij de burger: krant, informatiebulletin, kabelkrant… Gevolgen voor burgers en bedrijven: verbreed rioolrecht geeft hogere tarieven fysieke beperkingen vanuit bestemmingsplannen extra milieu-eisen, verordeningen scherpere vergunningverlening en handhaving Overleg met belangengroepen

16

17 Nis 2 MEP/GEP Doelen - maatregelen en kosten
Nis 1 Rekening houden met water bij locatieontwikkeling - riolering en afkoppelen. Nis 2 MEP/GEP Doelen - maatregelen en kosten Nis 3 De Stedelijkwateropgave - Een integrale en praktische benadering Nis 4 Waterketen: WB21-NBW-wateropgave Nis 5 KRW: waterkwaliteit, ecologie en afvalwater Nis 6 KRW- en NBW-proof maken van ruimtelijke ontwikkelingen, beleid en beheer, KRW, NBW en wateropgave in waterplannen. 1C Nis 7 Stappenplan KRW voor gemeenten Nis 8 "Is uw riolering KRW-proof?" Nis 9 "Wat betekent de KRW voor uw stedelijke inrichting?"

18 1D

19 Lodewijk Schiltkamp Hunze en Aa’s
Forum: Lodewijk Schiltkamp Hunze en Aa’s Dirk vd Woerdt Waterbedrijf Groningen Geert Jan Smits Milieufederatie Groningen Peter Prins LTO Carolien vd Bles Gemeente Meppel Derk Jan de Boer Gemeente Tynaarlo 1E

20 Relief map Relief map Groningen

21 1F


Download ppt "Werkconferentie 7 april 2006 'Wat gaat de Kaderrichtlijn Water voor onze gemeente betekenen’ Carolien van de Bles Beleidsmedewerker groen en water Gemeente."

Verwante presentaties


Ads door Google