De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vroonermeer1 Presentatie Vroonermeerbos A.P.C. Duinmeijer Hogeschooldocent opleiding Civiele Techniek aan de Hogeschool Alkmaar, instituut Techniek en.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vroonermeer1 Presentatie Vroonermeerbos A.P.C. Duinmeijer Hogeschooldocent opleiding Civiele Techniek aan de Hogeschool Alkmaar, instituut Techniek en."— Transcript van de presentatie:

1 Vroonermeer1 Presentatie Vroonermeerbos A.P.C. Duinmeijer Hogeschooldocent opleiding Civiele Techniek aan de Hogeschool Alkmaar, instituut Techniek en management - waterbouw - integraal waterbeheer - bodemsaneringen - bodem en watermanagement - bouwmanagement

2 Vroonermeer2 Presentatie Vroonermeerbos Visitatiecommissie: Opleiding Civiele Techniek aan de Hogeschool Alkmaar, meer aspecten in opleiding opnemen over: - duurzaam bouwen - communicatieve vaardigheden - informatie (kennisoverdracht) en overleg voorbeeld Provincie Noord-Holland en Beneluxtunnel

3 Vroonermeer3 Duurzame stedebouw Duurzame stedebouw is een vorm van stedebouw die in alle stadia van het planproces kansen en mogelijkheden benut om een hoge ruimtelijke kwaliteit in combinatie met een lage milieubelasting tot stand te brengen. En die beide in de tijd weet te handhaven, zodat ook toekomstige generaties daar in delen.

4 Vroonermeer4 Duurzame stedebouw Natuur en ecologie zijn thema’s die van toepassing zijn op duurzame stedebouw. Beoogde doelen zijn: creëren van mogelijkheden voor natuur in stedelijke situaties, ook op basis van specifieke omstandigheden in het stedelijk milieu realiseren van netwerk met natuurwaarden en recreatieve waarden het vergroten van de belevingswaarde van de groene openbare ruimte Bron: Nationaal pakket duurzame stedebouw, VROM

5 Vroonermeer5 Duurzame stedebouw Bestemmingsplan Vroonermeer-Zuid datum juni 1998 Een ecologische wijk, hierin wordt genoemd ecologische oevers hergebruik regenwater voor o.a. toiletspoeling zonneenergie centraal stadsverwarming regen infiltratieunits verbeterd gescheiden rioolsysteem En wordt dit ook gerealiseerd.

6 Vroonermeer6 Duurzame stedebouw Bestemmingsplan Vroonermeer-Zuid datum juni 1998 blz. 37 “Een van de duurzaamheidprincipes is het handhaven van bestaande landschapselementen. Het parkje aan de zuidzijde en de bomenrand langs de Schagerweg zijn in het plangebied elementen die het behouden waard zijn. Waarom bomenkap !!!! Huidig plan geeft nieuw aan te leggen groen aan op locatie van huidig bos (dit is niet duurzaam) Waarom bomenkap !!!!

7 Vroonermeer7 Huidig plan hoogbouw in “vogelvlucht” te verwijderen groen geplande hoogbouw

8 Vroonermeer8 Huidig plan laagbouw in “vogelvlucht” te verwijderen groen geplande laagbouw

9 Vroonermeer9 Duurzame stedebouw Voorstel aanpassing ontwerp huidige situatie (reeds uitgevoerd werk) blijft gehandhaafd (zie luchtfoto). hoogbouw nr. 100 verplaatsen en combineren met hoogbouw 118 (totaal 58 +75 = 133 woningen) verdeeld over 12 lagen. verplaatsen van hoogbouw nr. 101 naar het noorden ten koste van parkeerplaatsen (deze realiseren onder hoogbouw). verplaatsen van hoogbouw nr. 102 naar het noorden ten koste van parkeerplaatsen (deze realiseren onder hoogbouw). verplaatsen van 33 woningen nabij Ida Gerhardtstraat naar tweede fase.

10 Vroonermeer10 Voorstel hoogbouw 101 en 102 in “vogelvlucht” te handhaven groen geplande hoogbouw

11 Vroonermeer11 Voorstel hoogbouw 100 in “vogelvlucht” te handhaven groen geplande hoogbouw

12 Vroonermeer12 Voorstel laagbouw in “vogelvlucht” te handhaven groen geplande laagbouw

13 Vroonermeer13 Duurzame stedebouw Voorstel voor aanpassing plan uitgangspunt: reeds uitgevoerde werkzaamheden zo min mogelijk aanpassen (zie overzicht) Voordeel: Geen bomenkap, geen afvoerkosten geen verdere kosten bouwrijpmaken minder aanleg van parkeerplaatsen behoud natuurwaarde = meerwaarde wijk Nadeel: ontwerpkosten hoogbouw nemen toe toevoegen parkeergarage onder hoogbouw minder woningen te realiseren (ca. 33 op ca. 1320)

14 Vroonermeer14 Duurzame stedebouw Het is NU nog mogelijk mits de wil aanwezig is. De toekomst wordt : COB [centrum voor ondergronds bouwen] Dus waarom geen of grotere parkeerruimte onder hoogbouw

15 Vroonermeer15 Aktiegroep vraagt : Gemeente neem ons voorstel in overweging, het is NU nog mogelijk mits de wil aanwezig is.


Download ppt "Vroonermeer1 Presentatie Vroonermeerbos A.P.C. Duinmeijer Hogeschooldocent opleiding Civiele Techniek aan de Hogeschool Alkmaar, instituut Techniek en."

Verwante presentaties


Ads door Google