De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

KRW-ervaringen met Niedersachsen en NordrheinWestfalen 3 e praktijkdag MEP/GEP 1 februari 2007 Wim Oosterloo Waterschap Velt en Vecht.

Verwante presentaties


Presentatie over: "KRW-ervaringen met Niedersachsen en NordrheinWestfalen 3 e praktijkdag MEP/GEP 1 februari 2007 Wim Oosterloo Waterschap Velt en Vecht."— Transcript van de presentatie:

1 KRW-ervaringen met Niedersachsen en NordrheinWestfalen 3 e praktijkdag MEP/GEP 1 februari 2007 Wim Oosterloo Waterschap Velt en Vecht

2 Regio-indeling

3 Thema’s beïnvloedende factoren waterlichamen status pilots ontwikkelingen in Duitsland overlegstructuren publieke participatie planning wat kunnen we van elkaar leren?

4 Beïnvloedende factoren Duitsland topdown werken; lastig afstemmen D. gründlich; Rijn-Oost pra(a)gmatisch verkiezingen en reorganisatie in NWF cultuurverschillen wie is bestuurlijke/ambtelijke evenknie?

5 Waterlichamen Redelijke aansluiting Nederlands-Duitse grens; nog puntjes op i In Duitsland waterlichaam tot bron NI geen natuurlijke waterlichamen In NWF veel natuurlijke waterlichamen Beperkt aantal typen; D. 6 typen waarvan twee dominant In NI waterlichaamgroepen In D alleen stromende wateren; geen stilstaande wateren (>50 ha.), behoudens enkele kanalen

6 Watertypen NordrheinWestfalen

7 Dichtheden waterlichamen Aantallen waterlichamen per 100 km 2 : NI4,0 NWF6,1 Rijn-Oost (Ned.)2,1

8 Bepalen status NI; in grote lijnen redelijk overeen met Nederland NWF; was heel gründlich Een groot verschil; in Duitsland speelt Gewässerstrukturgütekartierung bepalende rol Werkwijze in D. iets anders en verschillend resultaat

9 Pilots NI; 9-tal pilots doelen-maatregelen-kosten –incl. grondige inventarisaties In NWF een enkele (Stever) Extrapoleren naar andere waterlichamen Berkel-pilot –aanleiding hoge aantal natuurlijke wateren en detaillering

10 Opbouw pilots beschrijving gebruik bestandsopname referentietoestand beoordeling huidige situatie maatregelen voor MEP en GEP effecten op gebruik en milieu conclusie (status)

11 Doel pilots verdergaande beschrijving bepalen belangrijke watervraagstukken (art. 14) bouwstenen economische analyse, kostendekking, publieke participatie voorbereiding definitieve status doelverlaging (art. 4) ontwikkelen innovatieve maatregelen maatregelen MEP en GEP

12 Ontwikkelingen Duitsland geen duidelijke prioriteit bij inrichting (vanwege hogere effectiviteit) NI voelt voor de Nederlandse/Rijn-Oost aanpak; NWF ook pragmatischer aanpak afronden pilots belangrijke wateropgaven wat komt er uit Dortmund/Hannover?

13

14 Overlegstructuren Grenswateroverleg (formeel) Steurungsgruppe (Rijndelta) Arbeitsebenetreffen (informeel) Regionaal internationaal overleg –bilateraal –workshops –deelname aan elkaars gebiedsprocessen

15 Publieke participatie Gebietsforum –breed, lage frequentie, ministerie Gebietskorporation –3 tot 4 keer/jaar, –NLWKN en StUA –lijken op onze gebiedsprocessen –versnippert waterbeheer speelt rol

16 Planning werkwijzen verschillen; lastig vergelijken (Ned. sterke interactie en regio’s zelf aan de slag) nu: afrondende fase pilots in Duitsland D. uitwerken belangrijke waterproblemen (art. 14b) wij lopen (nu) voor; door gestructureerd en topdown werken is ‘achterstand’ D. snel in te lopen

17 Wat kunnen we van elkaar leren? KRW opent deuren! bij elkaar ‘in de keuken kijken’ (uitwisseling personeel) bij elkaar meedoen in gebiedsprocessen D. gründlich/gestructureerd en wij pragmatisch Duitse pilots leveren waardevolle informatie maar nog intensiever samenwerken (tijd!)

18 Stappenplan voor GrenzAa 1. Keuze maatregelen op basis belasting (grove indeling) 2a. Keuze werkzame maatregelen 2b. Schatting effecten op biologie  classificering 3a. Combinatie van maatregelen (matrix) en effect 3b. instrumentele maatregelen en werkzaamheid 4. wisselwerking tussen instrumenten en maatregelencombinaties  prioritering op basis effecten 5. schatting kosten maatregelcombinaties (incl. significante kosten) 6. bepaling kostenefficiënste maatregelencombinaties (ranglijst) 7. Afstemming maatregelen in andere gebieden

19 Werkwijze Berkelpilot 1. vaststellen waterlichaam 2. betreft het een kunstmatig waterlichaam? 3. screening 4. beschrijving duidelijke veranderingen hydromorfologie 5. doelbereik GET waarschijnlijk? (ondanks ingrepen hydrom.) 6. voorlopige status 7.1. maatregelen voor GET 7.2. significante negatieve effecten op gebruik en milieu? 8. beschrijving andere mogelijkheden 9. definitieve status


Download ppt "KRW-ervaringen met Niedersachsen en NordrheinWestfalen 3 e praktijkdag MEP/GEP 1 februari 2007 Wim Oosterloo Waterschap Velt en Vecht."

Verwante presentaties


Ads door Google