De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bemonsteren, beoordelen en beheren om KRW doelen te halen Marcel Klinge.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bemonsteren, beoordelen en beheren om KRW doelen te halen Marcel Klinge."— Transcript van de presentatie:

1 Bemonsteren, beoordelen en beheren om KRW doelen te halen Marcel Klinge

2 Witteveen+Bos 2 Onderdelen van de bijdrage  Welke instrumenten zijn beschikbaar voor bemonsteren en beoordelen van de visstand?  Welke instrumenten zijn er om de KRW doelen te gaan bereiken?  Is actief ingrijpen in de visstand noodzakelijk om aan de KRW verplichtingen te kunnen voldoen?

3 Witteveen+Bos 3 1. Instrumenten voor bemonsteren en beoordelen Cruciaal 1: standaardisatie (iedereen doet hetzelfde) Cruciaal 2: koppeling van bemonsteringsmethode aan de beoordelingsmethode Visstand moet beoordeeld worden op basis van: soorten, abundantie, leeftijdsopbouw --> kwantitatieve bemonstering nodig!

4 Witteveen+Bos 4 1. Instrumenten voor bemonsteren en beoordelen Bemonsteringsmethode: Regionale wateren: STOWA Handboek Rijkswateren: aparte (eigen) methode

5 Witteveen+Bos 5 1. Instrumenten voor bemonsteren en beoordelen

6 Witteveen+Bos 6 1. Instrumenten voor bemonsteren en beoordelen Bemonsteringsrichtlijnen:  vangtuigen  seizoen en tijdstip (dag/nacht)  bemonsteringsinspanning  verwerken vangsten en gegevens Aan handboek gekoppelde visdatabase: PISCARIA

7 Witteveen+Bos 7 1. Instrumenten voor bemonsteren en beoordelen Beoordelingsmethode: handboek-methode niet KRW-proof! KRW-methode thans volop in ontwikkeling ecologische kwaliteitsindex (getal tussen 0 en 1 dat de afstand tot de ZGET of MEP aanduidt) maatlat opgebouwd uit deel-maatlatten

8 Witteveen+Bos 8 1. Instrumenten voor bemonsteren en beoordelen Voorbeeld: maatlat natuurlijke ondiepe plas (M14/M27): 1. Bepaal referentietoestand 2. Bepaal afstand tot referentie adhv 5 indicatoren:  % roofvis  % benthivore vis  % baars en blankvoorn  % plantenminnende vis  % ‘black fish’ (zuurstoftolerante vissoorten)

9 Witteveen+Bos 9 1. Instrumenten voor bemonsteren en beoordelen Voorbeelden M14/M27 (50-10.000 ha) met referentie ‘mesotroof, helder en plantenrijk water’: Botshol: goed Veluwemeer: ontoereikend! Gooi-Eemmeer: slecht Tjeukemeer: zeer slecht Geen ´zeer goede´ meren in Nederland. Wel in buitenland (o.a. Donaudelta, Polen)

10 Witteveen+Bos 10 2. Instrumenten om KRW doelen te bereiken Systeemgerichte benadering nodig (kennis van sturende abiotische en biotische processen) Systeemkennis nodig! Nog veel te doen:  wetenschappelijke kennis (ingreep-effect relaties)  gebiedskennis  zet het beschikbare geld systeemgericht in!

11 Witteveen+Bos 11 2. Instrumenten om KRW doelen te bereiken Vooral habitatherstel nodig!  Stilstaand water: natuurlijke oevers moeraszones, waterplantenvelden  Stromend water: nevengeulen, meanders, riffles en pools Dus (op systeemschaal!): hermeandering, oeverherstel, vloedvlakteherstel, natuurlijk peilbeheer……. ……………..en visstandbeheer!

12 Witteveen+Bos 12 3. Is actief ingrijpen in de visstand nodig? Ja, soms is het echt nodig:  met name in ondiep stilstaand water met helder en plantenrijk water als GET of GEP  als onderdeel van een systeemgericht maatregelenpakket  omdat de aanwezige visstand het herstel effectief belemmert  omdat het herstel anders zeer kostbaar, onbetaalbaar of technisch onhaalbaar is

13 Witteveen+Bos 13 Fosfor belasting [g m -2 jr -1 ] chlorofyl-a, zomer [mg m -3 ] start vanuit een heldere situatie 50 01 0 ‘helder’ ‘nog helder’ Model simulatie van een ondiep meer Evenwichtsituatie na 10 jaar bij een bepaalde P-belasting ‘troebel ’

14 Witteveen+Bos 14 chlorofyl-a, zomer [mg m -3 ] start vanuit heldere situatie start vanuit een troebele situatie ‘helder’’ ‘nog steeds troebel Fosfor belasting [g m -2 jr -1 ] ‘troebel’ Model simulatie van een ondiep meer Evenwichtsituatie na 10 jaar bij een bepaalde P-belasting

15 Witteveen+Bos 15 chlorophyl-a, zomer [mg m -3 ] Aanvullende maatregel; voorbeeld biomanipulatie Pbelasting [g m -2 jr -1 ] Gecombineerd met biomanipulatie Janse, Gulati & van Donk, 1995. Modelling nutrient cycles in relation to food-web structure in a biomanipulated shallow lake. Neth. J. Aquat. Ecol.

16 Witteveen+Bos 16 3. Is actief ingrijpen in de visstand nodig? Belasting: aandacht voor externe én interne belasting! Vissen kunnen grote interne belasting in stand houden Brasems zijn zwemmende riooloverstorten Actief ingrijpen in de visstand = interne belastingreductie = waterkwaliteitsbeheer!

17 Witteveen+Bos 17 3. Is actief ingrijpen in de visstand nodig? Ingrijpen in de visstand is geen drama:  alleen in wateren met de potentie om duurzaam helder en plantenrijk te worden

18 Witteveen+Bos 18 3. Is actief ingrijpen in de visstand nodig? Ingrijpen in de visstand is geen drama:  alleen in wateren met de potentie om duurzaam helder en plantenrijk te worden  aantrekkelijke(r) visstand komt in de plaats  in natuurlijke wateren zijn periodieke calamiteiten in de visstand heel gewoon Dus: visstandbeheerder, stel het instrument visstandbeheer ruimhartig ten dienste van het waterbeheer!


Download ppt "Bemonsteren, beoordelen en beheren om KRW doelen te halen Marcel Klinge."

Verwante presentaties


Ads door Google