De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

KRW – doelafleiding voor meren; kunst of roulette? Geen kunst, geen roulette! Met een ecologische systeemanalyse gewoon een ambacht Gerard ter Heerdt Waternet.

Verwante presentaties


Presentatie over: "KRW – doelafleiding voor meren; kunst of roulette? Geen kunst, geen roulette! Met een ecologische systeemanalyse gewoon een ambacht Gerard ter Heerdt Waternet."— Transcript van de presentatie:

1 KRW – doelafleiding voor meren; kunst of roulette? Geen kunst, geen roulette! Met een ecologische systeemanalyse gewoon een ambacht Gerard ter Heerdt Waternet voor AGV

2 planten en dieren •fytoplankton •vegetatie •macrofauna •vis Heden: Toekomst: doelen Analyse: Waarom is het zoals het is? • waterkwaliteit (N/P-belasting, Cl, sulfaat etc.) • habitatdiversiteit/structuur • verbinding omgeving over doelen en sturing, samenhang tussen biotiek en abiotiek maatregelen Diagnose Wat is er mis? (Meten) (Voorspellen) ? ? ?

3

4 Twee reeksen stappen: A) Koninklijk: Default GEP B) Praagmatisch: GEP 2027 Keuze tussen GEP A) en GEP B): •De hoogste waarde = GEP •GEP ≤ GET •GEP ≥ Huidig 2006/7

5

6 A) Koninklijke Default GEP’s •Vanuit GET, niet Referentie, geen MEP’s •Op basis van onomkeerbare hydromorfologische veranderingen •Nutriëntenbelasting is niet onomkeerbaar en niet hydromorfologisch

7 A) Default GEP’s •Fytoplankton: Nutriënten gestuurd dus GEP = GET •Overige waterflora: –Submerse vegetatie: Nutriënten gestuurd dus GEP = GET –Oevervegetatie: door landgebruik afwezig; geen GEP –Emerse vegetatie: Nutriënten gestuurd; GEP = GET –Drijfbladvegetatie: niet stuurbaar: geen GEP

8 A) Default GEP’s •Macrofauna: –Literatuur: GEP=0,50 –Metingen: GEP=0,50

9 A) Default GEP’s •Vis: Schep (2006) naar GEP

10 Twee reeksen stappen: A) Koninklijk: Default GEP hebben we! B) Praagmatisch: GEP 2027 hoe doen we dat? GEP’s realistisch? 1.Welke maatregelen gaan er toe doen? 2.Kennis van effect maatregelen nodig!

11 GEP’s realistisch? 1.Welke maatregelen gaan er toe doen? 2.Kennis van effect maatregelen nodig! Het antwoord op alle vragen: SYSTEEMANALYSE!

12 Informatiebron:

13 Systeemanalyse; de samenhang der dingen

14 Het is ingewikkeld…

15 Maar een forse vereenvoudiging werkt ook..

16 Orde in de chaos, prioriteren: Ecologische sleutelfactoren

17

18 •Toestandsindicatoren ESF-1; bedekking submerse planten •Submerse bedekking 2006 (rood) vs. 2012 (groen) •Afname bedekking submerse planten ten noorden van Bergse pad. Stichts Ankeveense Plassen

19 Doelen stellen = Kwantificeren uitgangssituatie + effecten van maatregelen Uitgang + maatregel = doel

20 We kunnen de volgende belangrijke relaties grofweg kwantificeren: •P-belasting – Chlorofyl •Chlorofyl – Doorzicht •Doorzicht – Bedekking en Soortsamenstelling Submerse vegetatie •Oppervlakte structuur – Vegetatie •Vegetatie – Macrofauna •Vegetatie + Doorzicht – Visstand Effect maatregelen kwantitatief

21 Kwantificeren effect maatregelen: Regressie = richting Variatie tussen waterlichamen gehandhaafd

22

23

24

25

26 KRW-doelen AGV Gebaseerd op uitgangssituatie, hydromorfologie en effect maatregelen

27 Situatie 2015 en prognose 2021

28 Doelen en prognoses bij AGV; •Gebaseerd op systeemkennis en systeemanalyse •Transparant •Navolgbaar •Herhaalbaar •Bij te stellen Stelling: Zowel kunstenaars als gokkers krijgen onnavolgbare resultaten, ambachtslieden niet


Download ppt "KRW – doelafleiding voor meren; kunst of roulette? Geen kunst, geen roulette! Met een ecologische systeemanalyse gewoon een ambacht Gerard ter Heerdt Waternet."

Verwante presentaties


Ads door Google