De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

KRW – doelafleiding voor meren; kunst of roulette?

Verwante presentaties


Presentatie over: "KRW – doelafleiding voor meren; kunst of roulette?"— Transcript van de presentatie:

1 KRW – doelafleiding voor meren; kunst of roulette?
Geen kunst, geen roulette! Met een ecologische systeemanalyse gewoon een ambacht Gerard ter Heerdt Waternet voor AGV

2 ? ? ? planten en dieren omgeving Heden: Toekomst: doelen (Meten)
over doelen en sturing, samenhang tussen biotiek en abiotiek Analyse: Waarom is het zoals het is? planten en dieren waterkwaliteit (N/P-belasting, Cl, sulfaat etc.) habitatdiversiteit/structuur verbinding omgeving ? Heden: Toekomst: doelen fytoplankton vegetatie macrofauna vis (Meten) ? maatregelen Diagnose Wat is er mis? ? (Voorspellen)

3

4 Twee reeksen stappen: A) Koninklijk: Default GEP B) Praagmatisch: GEP 2027
Keuze tussen GEP A) en GEP B): De hoogste waarde = GEP GEP ≤ GET GEP ≥ Huidig 2006/7

5

6 A) Koninklijke Default GEP’s
Vanuit GET, niet Referentie, geen MEP’s Op basis van onomkeerbare hydromorfologische veranderingen Nutriëntenbelasting is niet onomkeerbaar en niet hydromorfologisch

7 A) Default GEP’s Fytoplankton: Nutriënten gestuurd dus GEP = GET
Overige waterflora: Submerse vegetatie: Nutriënten gestuurd dus GEP = GET Oevervegetatie: door landgebruik afwezig; geen GEP Emerse vegetatie: Nutriënten gestuurd; GEP = GET Drijfbladvegetatie: niet stuurbaar: geen GEP

8 A) Default GEP’s Macrofauna: Literatuur: GEP=0,50 Metingen: GEP=0,50

9 A) Default GEP’s Vis: Schep (2006) naar GEP

10 Twee reeksen stappen: A) Koninklijk: Default GEP hebben we
Twee reeksen stappen: A) Koninklijk: Default GEP hebben we! B) Praagmatisch: GEP 2027 hoe doen we dat? GEP’s realistisch? Welke maatregelen gaan er toe doen? Kennis van effect maatregelen nodig!

11 GEP’s realistisch? Welke maatregelen gaan er toe doen? Kennis van effect maatregelen nodig! Het antwoord op alle vragen: SYSTEEMANALYSE!

12 Informatiebron:

13 Systeemanalyse; de samenhang der dingen

14 Het is ingewikkeld…

15 Maar een forse vereenvoudiging werkt ook..

16 Orde in de chaos, prioriteren: Ecologische sleutelfactoren
Daar waar we een analyse nodig achten hebben we aan de hand van een diagnostisch kader: Kader om helder te maken waar we onze pijlen op moeten richten bij het sturen op waterkwaliteit.  de kleur van stoplicht geeft aan of dit een knelpunt vormt voor goede ecologische toestand. Per stoplicht is een methodiek ontwikkeld voor het bepalen van de kleur van een stoplicht. Obv deze methodiek worden per afwateringsgebied sturende factoren gedefineerd die vertaald kunnen worden naar de praktijk. In de vorm van toestandsindicatoren en stuurknoppen.

17

18 Stichts Ankeveense Plassen
Toestandsindicatoren ESF-1; bedekking submerse planten Submerse bedekking 2006 (rood) vs (groen) Afname bedekking submerse planten ten noorden van Bergse pad.

19 Doelen stellen = Kwantificeren uitgangssituatie + effecten van maatregelen
Uitgang + maatregel = doel

20 Effect maatregelen kwantitatief
We kunnen de volgende belangrijke relaties grofweg kwantificeren: P-belasting – Chlorofyl Chlorofyl – Doorzicht Doorzicht – Bedekking en Soortsamenstelling Submerse vegetatie Oppervlakte structuur – Vegetatie Vegetatie – Macrofauna Vegetatie + Doorzicht – Visstand

21 Kwantificeren effect maatregelen:. Regressie = richting
Kwantificeren effect maatregelen: Regressie = richting Variatie tussen waterlichamen gehandhaafd

22

23

24

25

26 KRW-doelen AGV Gebaseerd op uitgangssituatie, hydromorfologie en effect maatregelen

27 Situatie 2015 en prognose 2021

28 Doelen en prognoses bij AGV;
Gebaseerd op systeemkennis en systeemanalyse Transparant Navolgbaar Herhaalbaar Bij te stellen Stelling: Zowel kunstenaars als gokkers krijgen onnavolgbare resultaten, ambachtslieden niet


Download ppt "KRW – doelafleiding voor meren; kunst of roulette?"

Verwante presentaties


Ads door Google