De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

§ 1.4 Een omgangsregeling met water

Verwante presentaties


Presentatie over: "§ 1.4 Een omgangsregeling met water"— Transcript van de presentatie:

1 § 1.4 Een omgangsregeling met water
Deelvragen: Wat zijn de hoofdpunten in het tegenwoordige nationale rivierbeleid? Wat is het effect van het huidige rivierbeleid op het beperken van wateroverlast en het vermijden van overstromingen? 1

2 De watertoets Bestaat uit de drietrapsstrategie
Door bouwactiviteiten worden waterproblemen niet afgewenteld op andere (naburige) gebieden. (Kosten watersysteem voor rekening opdrachtgever). 2

3 Een drietrapsstrategie
►Commissie Waterbeheer 21e eeuw verplicht de 3-trapsstrategie. ●1e = opvangen van water bij de bron voorkomt afwenteling = verdrogingsmaatregel ■ 1.vasthouden = opslaan van water. scheiding rioolafvoer en regenwater Voorbeeld Wadi’s Leidsche Rijn Vledder A: herstel oude meanders 3

4  2.Bergen = tijdelijk opslaan in open water
■ Extra bergingsmogelijkheden zoeken. ■ Combineren van veiligheid met wonen en recreatie.  zoals bouwen in uiterwaarden: experimenten toegestaan. 4

5  3. afvoeren = wegbrengen naar ander gebied
 pas als laatste mogelijkheid en in uiterste noodzaak 5

6 Verdroging en verzilting aangepakt
► Verdroging belangrijke oorzaak van afname biodiversiteit.  Vooral gevolg van aanpassing watersysteem aan de eisen van grondgebruik: – landbouw – waterwinning – overige Tot gevolg  verlaging grondwaterstand Tot gevolg  afname kweldruk Tot gevolg  aanvoer gebiedsvreemd water 6

7  verzilting = hoog chloridegehalte  nadelig voor land- en tuinbouw en natuurlijke ecosystemen. – Oorzaak is indringing vanuit zee in riviermondingen.  vooral in zomerseizoen ■ verband droogteschade en zoutschade  doorspoelen beperkt verzilting – In droge tijden levert dit watertekorten op voor beregening elders. 7

8 Internationale afspraken
►Fluviaal schaalniveau is van belang bij de waterproblematiek.  Grensoverschrijding van waterlopen geeft belang aan van internationale samenwerking.  intergouvernementele samenwerking nodig voor goede aanpak  Gezamenlijk opstellen van actieprogramma’s met betrekking tot waterproblemen. 8

9  ingrepen in de natuurlijke loop van de rivieren in Duitsland
 tot verkleining van de vertragingstijd  hoogwatergolf sneller in Nederland – opstuwing tussen Ruhrgebied en Nederlandse grens ■ Actieplan Hoogwater leidt tot zoeken naar meer ruimte voor water. – o.a. aanleg retentiebekkens langs de Duitse Niederrhein ■ voorbeeld: Bislicher Insel – samenwerking met Nederland in planning en kosten 9

10 § 1.4 Een omgangsregeling met water
Deelvragen: Wat zijn de hoofdpunten in het tegenwoordige nationale rivierbeleid? Wat is het effect van het huidige rivierbeleid op het beperken van wateroverlast en het vermijden van overstromingen? 10

11 Voor nu: 3 opdrachten maken paragraaf 1.4


Download ppt "§ 1.4 Een omgangsregeling met water"

Verwante presentaties


Ads door Google