De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Deelvragen: Wat zijn de hoofdpunten in het tegenwoordige nationale rivierbeleid? Wat is het effect van het huidige rivierbeleid op het beperken van wateroverlast.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Deelvragen: Wat zijn de hoofdpunten in het tegenwoordige nationale rivierbeleid? Wat is het effect van het huidige rivierbeleid op het beperken van wateroverlast."— Transcript van de presentatie:

1 Deelvragen: Wat zijn de hoofdpunten in het tegenwoordige nationale rivierbeleid? Wat is het effect van het huidige rivierbeleid op het beperken van wateroverlast en het vermijden van overstromingen?

2 1. Bestaat uit de drietrapsstrategie 2. Door bouwactiviteiten worden waterproblemen niet afgewenteld op andere (naburige) gebieden. 3. (Kosten watersysteem voor rekening opdrachtgever).

3 ► Commissie Waterbeheer 21 e eeuw verplicht de 3-trapsstrategie. ● 1 e = opvangen van water bij de bron voorkomt afwenteling = verdrogingsmaatregel ■ 1. vasthouden = opslaan van water. scheiding rioolafvoer en regenwater scheiding rioolafvoer en regenwater Voorbeeld Wadi’s Leidsche Rijn Voorbeeld Wadi’s Leidsche Rijn Vledder A: herstel oude meanders Vledder A: herstel oude meanders

4 2.Bergen = tijdelijk opslaan in open water 2.Bergen = tijdelijk opslaan in open water ■ Extra bergingsmogelijkheden zoeken. ■ Combineren van veiligheid met wonen en recreatie.  zoals bouwen in uiterwaarden: experimenten toegestaan.

5 3. afvoeren = wegbrengen naar ander gebied 3. afvoeren = wegbrengen naar ander gebied  pas als laatste mogelijkheid en in uiterste noodzaak

6 ► Verdroging belangrijke oorzaak van afname biodiversiteit. Vooral gevolg van aanpassing watersysteem aan de eisen van grondgebruik: Vooral gevolg van aanpassing watersysteem aan de eisen van grondgebruik: –landbouw –waterwinning –overige Tot gevolg  verlaging grondwaterstand Tot gevolg  afname kweldruk Tot gevolg  aanvoer gebiedsvreemd water

7 verzilting = hoog chloridegehalte verzilting = hoog chloridegehalte  nadelig voor land- en tuinbouw en natuurlijke ecosystemen. –Oorzaak is indringing vanuit zee in riviermondingen.  vooral in zomerseizoen ■ verband droogteschade en zoutschade  doorspoelen beperkt verzilting –In droge tijden levert dit watertekorten op voor beregening elders.

8 ► Fluviaal schaalniveau is van belang bij de waterproblematiek. Grensoverschrijding van waterlopen geeft belang aan van internationale samenwerking. Grensoverschrijding van waterlopen geeft belang aan van internationale samenwerking.  intergouvernementele samenwerking nodig voor goede aanpak  Gezamenlijk opstellen van actieprogramma’s met betrekking tot waterproblemen.

9 ingrepen in de natuurlijke loop van de rivieren in Duitsland ingrepen in de natuurlijke loop van de rivieren in Duitsland  tot verkleining van de vertragingstijd  hoogwatergolf sneller in Nederland –opstuwing tussen Ruhrgebied en Nederlandse grens ■ Actieplan Hoogwater leidt tot zoeken naar meer ruimte voor water. –o.a. aanleg retentiebekkens langs de Duitse Niederrhein ■ voorbeeld: Bislicher Insel –samenwerking met Nederland in planning en kosten http://projecten.nederlandleeftmetw ater.nl/html/chapter_20_0_6.htm

10 Deelvragen: Wat zijn de hoofdpunten in het tegenwoordige nationale rivierbeleid? Wat is het effect van het huidige rivierbeleid op het beperken van wateroverlast en het vermijden van overstromingen?

11 Voor nu: Voor nu: 3 opdrachten maken paragraaf 1.4 3 opdrachten maken paragraaf 1.4


Download ppt "Deelvragen: Wat zijn de hoofdpunten in het tegenwoordige nationale rivierbeleid? Wat is het effect van het huidige rivierbeleid op het beperken van wateroverlast."

Verwante presentaties


Ads door Google