De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdstuk 4 Nederland: wateroverlast Paragraaf 5 t/m 7

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdstuk 4 Nederland: wateroverlast Paragraaf 5 t/m 7"— Transcript van de presentatie:

1

2 Hoofdstuk 4 Nederland: wateroverlast Paragraaf 5 t/m 7

3 inhoud Grootschalige maatregelen (par. 5)
Nationaal en internationaal waterbeleid (par. 6) Grensmaas en Duursche Waarden (par. 7)

4 De boerderij van Johan moet verplaatst worden. Waarom?
Oeverwal Bandijk Uiterwaard

5 Nationaal: maatregelen tot 1995
Stuw Dijken op Deltahoogte brengen Verdeling water Kanaliseren

6 Na 1995: nieuwe inzichten

7 Aanpak na 1995: ruimte voor de rivier op nationaal niveau
A. Ga na welke maatregelen bijdragen aan ‘ruimte voor de rivier’. B. Wat hoort bij ’vasthouden’, wat bij ‘bergen’ en wat bij ‘lozen’?

8 Waterbeheer op lokaal niveau
Mag dat? Wonen aan het water Watertoets als eis!

9 “We moeten het water meer ruimte geven. Bijvoorbeeld…”
“Zo vergroot je: De afvoercapaciteit van de rivier -De bergingscapaciteit van de rivier” “Dat past prima in de drietrapsstrategie” Hoezo?

10 Aanleg nevengeulen Hoe verminderen nevengeulen het overstromingsgevaar?

11 Nevengeulen in de Duursche Waarden
Welk ander positief gevolg heeft de aanleg van nevengeulen?

12 Retentiegebied Retentiegebied Kleiput Nederrijn

13 “Wat gebeurt er op het fluviale schaalniveau, Peter?”
Stelling A: Nederland is een deel van een groter geheel. Licht dat toe Stelling B: Is de strip meer van toepassing op de Rijn of op de Maas? Licht je keuze toe

14 Ruimte voor de rivier: fluviale schaalniveau
Regiem Waterscheiding Nu Toekomst? Vaker piekafvoer in Nederland! Regel: klimaatverandering beïnvloedt regiem!

15 Versterkte broeikaseffect bedreigt de bevaarbaarheid van onze rivieren
Versterkte broeikaseffect bedreigt de bevaarbaarheid van onze rivieren. Hoezo? Door zware neerslag en lange droge periodes zal waterstand sterk variëren

16 Internationale afspraken
Rijnconferentie Actieplan Hoogwater - drietrapsstrategie - meer ruimte voor rivier - waarschuwingssysteem hoogwater

17 ‘Goeie actie, Peter’

18


Download ppt "Hoofdstuk 4 Nederland: wateroverlast Paragraaf 5 t/m 7"

Verwante presentaties


Ads door Google