De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Universiteit van Amsterdam Dr. Johan Woltjer Nieuwe wateropgaven in Nederland Grondgebruik en water Stroomgebiedsbenadering EU Ruimtelijke opties Ruimtelijke.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Universiteit van Amsterdam Dr. Johan Woltjer Nieuwe wateropgaven in Nederland Grondgebruik en water Stroomgebiedsbenadering EU Ruimtelijke opties Ruimtelijke."— Transcript van de presentatie:

1 1 Universiteit van Amsterdam Dr. Johan Woltjer Nieuwe wateropgaven in Nederland Grondgebruik en water Stroomgebiedsbenadering EU Ruimtelijke opties Ruimtelijke ordening en de verwachte waterproblematiek in Nederland

2 Nieuwe wateropgaven in Nederland a.g.v.: Klimaatverandering Zeespiegelstijging Toename rivierafvoer Toename regenval Bodemdaling/-stijging Ontwatering veen-/kleingronden Gaswinning Grondwateronttrekking Tectonische bewegingen Relatieve bodemdaling: zeespiegelstijging

3 Klimaatverandering hogere temperaturen en meer neerslag, vooral in de winter hogere waterstand in rivieren stijging van de zeespiegel

4 Bodemdaling en -stijging

5 Grondgebruik en water 18901996 Stedelijke functies Infrastructuur Agrarisch Bos/natuur Water

6 Ruimteclaims water Afvoer water naar zee moeilijker  ruimte voor de rivier Wateroverlast regionale systemen  ruimte voor water Verdroging in laag Nederland  ruimte voor water

7 Nieuwe opgaven voor ruimte en water Meer ruimte voor water Tot 2030: stedelijk/infra+ 106.000 tot 199.000 ha landbouw– 170.000 tot – 475.000 ha natuur+ 333.000 ha recreatie+ 144.000 ha water+ 490.000 ha Intensief en meervoudig ruimtegebruik

8 Nederland in Noordwest Europa

9 EU Kaderrichtlijn Water: Stroom- gebieden

10 Stroomgebiedsbenadering Stroomgebied: op hydrologische gronden afgebakend gebied, waarvan al het water, via een stelsel van waterlopen, via één monding uitkomt in de zee, een meer of een andere rivier Verbanden: bovenstrooms – onderstrooms landgebruik – waterproblemen afwenteling

11 Ruimtelijke ordening in stroomgebieden

12

13

14 Deelstroomgebieden (WB-21) en stroomgebieds- districten (EU)

15 Waterproblematiek in Nederland, ruimtelijke opties 1. ‘Hydrometropole’ 2. Verhuizen 3. Afdammen 4. Int. stroomgebiedsaanpak 5. Vasthouden, bergen

16 Een cultuuromslag…

17 Onderzoeksthematiek Huidige nadruk in Nederlandse verbanden tussen ‘water’ en ‘ruimte’ met name regulerend Noodzaak voor nadrukkelijker strategische en cultureel gewortelde verbanden tussen waterbeheer en ruimtelijke ordening, binnen stroomgebieden Internationaal vergelijkende benadering m.b.t. integratie van water en ruimte en herschaling naar stroomgebieden vruchtbaar


Download ppt "1 Universiteit van Amsterdam Dr. Johan Woltjer Nieuwe wateropgaven in Nederland Grondgebruik en water Stroomgebiedsbenadering EU Ruimtelijke opties Ruimtelijke."

Verwante presentaties


Ads door Google