De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Modellering ruimtelijke gevolgen van infrastructuur op GrondGebruik met de LandUseScanner.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Modellering ruimtelijke gevolgen van infrastructuur op GrondGebruik met de LandUseScanner."— Transcript van de presentatie:

1 Modellering ruimtelijke gevolgen van infrastructuur op GrondGebruik met de LandUseScanner

2 Wat is GrondGebruiks modellering? Landbouw Natuur/Bos Wonen Infrastructuur Landbouw Water GrondGebruiksmodellen proberen inzicht te geven in veranderingen van de functies van grond.

3  GrondGebruiksmodellen zijn geen substituut voor demografische of sociaal-economische prognoses.  GrondGebruiksmodellen vertalen deze prognoses naar een ruimtelijk beeld.  GrondGebruiksmodellen beantwoorden de waar vraag. Wat is GrondGebruiks modellering?

4 Waarom GrondGebruiksmodellen?  GrondGebruiksmodellen geven inzicht of ontwikkelingen plaats vinden waar ze ook ‘gewenst’ zijn.  Omdat het modelleren vooraf kan gaan aan de planning, kan zij helpen deze bij te sturen.  De resultaten zijn goed bruikbaar voor Impact Assessment Studies.

5 GrondGebruiksmodellen en Scenario’s  GrondGebruiksmodellen zijn geen waarzeggers.  In de toekomst kijken gaat gepaard met vele onzekerheden.  Uitgaande van een set van aannames berekent een GrondGebruiksmodel het hiermee overeenstemmend ruimtelijk toekomstbeeld.  Zo’n set van samenhangende aannames noemen we een scenario.  Het werken met scenario’s is een bekende techniek om een inzicht te krijgen in de bandbreedte van uitkomsten.

6 Regionale Vraag Allocatie Toekomst Componenten van een GrondGebruiks Model Lokale Geschiktheid Huidig GrondGebruik FysiekBeleidNabijheid Evaluatie

7 Huidig GrondGebruik

8 Fysiek: BodemType

9 Beleid: Protected Areas

10 Nabijheid Kleinschalige Landbouw

11 Afstandsrelaties: nabijheid weg

12 Allocatie Toekomstig GrondGebruik  In deze toepassing wordt een discreet model gebruikt, die aan iedere cel 1 functie toekent.  Deze functie wordt bepaald door de geschiktheid van de cel voor iedere functie,  Rekening houdend met de randtotalen, de claims waaraan voldaan moet worden.

13 Land Use Scanner  Land Use Scanner is een GrondGebruiks model. De Land Use Scanner wordt toegepast in (meerdere landen in) Europa, Honduras, BanglaDesh en Suriname.  Open Source Software, te downloaden via www.objectvision.nl.  Gebruikte data is verzameld op basis van Surinaamse bronnen en open data.

14 Land Use Scanner voor Suriname  Land Use Scanner werkt met gridcellen, Suriname is opgedeeld in 1990 * 2025 cellen van 250 bij 250 meter.  Dit resulteert in ruim 4.000.000 cellen.  Voor iedere grid cel wordt het toekomstig GrondGebruik berekend.

15 Land Use Scanner voor Suriname  Suriname is getypeerd naar 11 GrondGebruikstypen.  De typen overig, water en buitenland worden niet mee gemodelleerd, dit noemen we exogene klassen.  De overige klassen zijn veranderlijk, deze klassen noemen we endogeen.

16 Toepassing Land Use Scanner voor nieuwe infrastructuur  Uitgangspunt: Er wordt nieuwe infrastructuur aangelegd die Paramaribo gaat verbinden met Brazilie.  Tracé keuze is nog onbekend.  Uitgaande van een mogelijk tracé, willen we inzicht krijgen in de directe en indirecte ruimtelijke gevolgen van deze ontwikkeling.

17 Gekozen Tracé Keuze Deze keuze is gemodelleerd door rekening te houden met: Hoogte en Steilheid van het landschap Rivieren Bekende vindplaatsen van mineralen Expert Knowledge

18 Resultaten

19 Wat zien we in de animatie?  De weg wordt in verschillende fases aangelegd.  Rondom de weg ontstaan nieuwe functies:  Bebouwing  Landbouw  Open Gebied  De grootte van de corridor is vooral afhankelijk van andere factoren (fysiek, nabijheid mineralen, nabijheid infrastructuur)  Ook andere ontwikkelingen zijn goed zichtbaar, integraal model.

20 Evaluatie Toekomstbeeld  Het resultaat beeld kan geëvalueerd worden door gebruik te maken van indicatoren.  In de training hebben we gekeken naar indicatoren die aangeven waar een bepaalde functie verschijnt of verdwijnt.  Indicatoren kunnen ook iets zeggen over thema’s als:  Duurzaamheid en Biodiversiteit;  Bereikbaarheid van Bebouwde gebieden.


Download ppt "Modellering ruimtelijke gevolgen van infrastructuur op GrondGebruik met de LandUseScanner."

Verwante presentaties


Ads door Google