De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Analyse van veranderend landgebruik

Verwante presentaties


Presentatie over: "Analyse van veranderend landgebruik"— Transcript van de presentatie:

1 Analyse van veranderend landgebruik
Mathilde Molendijk earth sciences and economics partners: RE, Object Vision, CEDLA

2 Dynamiek in Landgebruik
ruimtelijke implicaties > natuurlijke processen > menselijke ingrijpen Foto’s van dhr Naipal: kust erosie, zeedijk coronie Bullet 1: voorbeelden: urban sprawl, ontbossing, zeespiegelstijging, klimaatverandering MOP:SurinameMenselijk ingrijpen: MOP: ontwikkelen landbouw, veeteelt, bosbouw; en mijnbouw (goud, aardolie, bauxiet) Natuurlijke processen: afkalving aan de kust, rivierbeddingen, zeespiegelstijging en effect voor kustzone

3 Dynamiek in Landgebruik
ruimtelijke implicaties > natuurlijke processen > menselijke ingrijpen Foto’s van dhr Naipal: kust erosie, zeedijk coronie Bullet 1: voorbeelden: urban sprawl, ontbossing, zeespiegelstijging, klimaatverandering MOP:SurinameMenselijk ingrijpen: MOP: ontwikkelen landbouw, veeteelt, bosbouw; en mijnbouw (goud, aardolie, bauxiet) Natuurlijke processen: afkalving aan de kust, rivierbeddingen, zeespiegelstijging en effect voor kustzone

4 Dynamiek in Landgebruik
 MOP, “ruimtelijke voorwaarden voor duurzame..” Ontwikkeling landbouw Ontwikkeling veeteelt Ontwikkeling bosbouw Ontwikkeling mijnbouw (goud, olie, bauxiet) Al die ontwikkelingen moeten ruimtelijk wel “passen”. Grootschalige landbouw bv. gaat ten koste van bos; goudwinning gaat eveneens ten koste van bos. MOP Menselijk ingrijpen: ontwikkelen landbouw, veeteelt, bosbouw; en mijnbouw (goud, aardolie, bauxiet) Natuurlijke processen: afkalving aan de kust, rivierbeddingen, zeespiegelstijging en effect voor kustzone

5

6 Geist & Lambin, Proximate causes and underlying driving forces of tropical deforestation, Bioscience February 2002, vol 52 no 2 Proximate causes are human activities or immediate actions at the local level, such as agricultural expansion, that originate from intended land use and directly impact forest cover. Underlying driving forces are fundamental social processes, such as human population dynamics or agricultural policies, that underpin the proximate causes and either operate at the local level or have an indirect impact from the national or global level. Geist & Lambin, Proximate causes and underlying driving forces of tropical deforestation, Bioscience, Febr. 2002, vol 52 no 2

7 Analyse dynamiek in Landgebruik
Waarom ruimtelijk modelleren? Simuleren van mogelijke toekomstige ontwikkelingen: wat zou waar veranderen? Ruimtelijke planning voor bereiken beleidsdoelen Modelleren: sommige ontwikkelingen beperken Modelleren: sommige ontwikkelingen stimuleren Op basis van scenario's Onzekerheden en aannames Uiteenlopende alternatieven MOP: meetbare indicatoren om nauwkeuriger te kunnen plannen Waar: geen optelling van x hectare grootschalig en x hectare bos per administrative eenheid (district bv), maar per grid cel, per “pixel op de kaart. Hangt samen: bv sommige grond niet geschikt voor bep gebruik. Dat analyses van impacts in het algemeen zijn gebaseerd op tevoren bepaalde geografische ruimten langs/naast de infrastructuur. Dat dit veelal ex ante/a priori wordt bepaald op basis van de ligging van gemeentegrenzen, of van bergen en rivieren. Er wordt dus impliciet aangenomen dat dergelijke ' grenzen' van invloed zijn op de geografische/ruimtelijke spreiding van de  socio-economische impacts van zo'n weg. Veranderend landgebruik > gevolgen voor leefomstandigheden > bodem degradatie > biodiversiteit , etc. GrondGebruiksmodellen geven inzicht of ontwikkelingen plaats vinden waar ze ook ‘gewenst’ zijn. Seminar maart 2013 grootschalige infrastructuur

8 Modellering grootschalige ruimtelijke plannen
Voorbereiding (SEA, EIA) Ontwikkeling Evaluatie MOP: meetbare indicatoren om nauwkeuriger te kunnen plannen Waar: geen optelling van x hectare grootschalig en x hectare bos per administrative eenheid (district bv), maar per grid cel, per “pixel op de kaart. Hangt samen: bv sommige grond niet geschikt voor bep gebruik. Veranderend landgebruik > gevolgen voor leefomstandigheden > bodem degradatie > biodiversiteit , etc. GrondGebruiksmodellen geven inzicht of ontwikkelingen plaats vinden waar ze ook ‘gewenst’ zijn. Seminar maart 2013 grootschalige infrastructuur

9 IS een geheel van gekoppelde modellen: DINAMICA software, en modellen zoals road constrcution model en cellular automata. Ook met scenario’s zoals “business as usual”, trend, governance met asfalteren en governance zonder asfalteren. Soares Filho e.a. supplement Modelling Conservation in the Amazone Basin

10 Aanleg wegen in gebieden met grond die niet geschikt is voor landbouw en gekenmerkt wordt door een lage bevolking, leidt tot een verlies – verlies situatie: habitat fragmentatie en weinig economische baten. Chomitz & Gray, 1996, Roads, Land Use and Deforestation: a Spatial Model Applied to Belize, WB Economic Review vol 10, no.., 487 – 512.

11

12 - ervaringen en uitleg model Ronnie Lassche:
OPbouw Martin van de Beek: - ervaringen en uitleg model Ronnie Lassche: - model resultaten van training en delen resultaten Model: belang data MOP: “Beschikbare en toegankelijke data van het allergrootste belang “ (p. 20). Delstoffen kaart wordt geupdate.

13 data Verzameling data IDB project Ontwikkeling Binnenland 2009
Internet: (FAO …) districtgrenzen, landgrenzen, relief, hoogte, slope Celos / Narena (ADEK universiteit) : Vegetatiekaart, Agro land use kaart, Beschermde gebieden, Dorpen, rivieren, wegen SBB : Bosbouw concessies (2009) ABS: Bevolkingsprognoses en dorpen WUR: Bodem (ISRIC) Planatlas 1988: delfstoffen WWF: ontbossing 2012 Maps have been collected in August 2009 of Suriname timber concessions, mining concessions and protected areas. The map of the protected areas is provided by Narena and consists of various sub categories, which are not further specified in the analysis. The timber concession map consists of various subcategories as well, such as old concessions (before 1992), new concessions (1992 and later), exploration licenses, incidental cutting licenses, communal forests and concession applications. This map is provided by the Foundation for Forest Management and Production Control and dates from August The map of the mining concessions is based on the official map of the Department of Geology and Mining of the Ministry of Natural Resources, and dates from 2007 (provided by Narena). It consists of several subcategories, the most important one for the research area being gold concessions. Other subcategories are bauxite, oil, porknockers (small gold miners), sand, stone and other concessions. In the analysis no differentiation is made between these subcategories. The maps have been digitized and georeferenced using ArcGIS. The Biodiversiteitskaart (measured in Fisher’s Alpha) is based on Van Andel et al. (2009), made by Sara Olga Ramírez Gómez, courtesy of Pitou van Dijck (CEDLA, UvA, Cordaid project on The Strategic Analysis and Participatory Plan of Action for South East Suriname).

14 Data bewerking Georefereren Digitaliseren (GIS formaat) Herklassificaties Aanpassingen (bebouwd gebied, rivieren) Data “sub optimaal” & veel aannames > toch aan de slag!

15


Download ppt "Analyse van veranderend landgebruik"

Verwante presentaties


Ads door Google