De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

24 juni 2014 RO en duurzame energieopwekking Gerrie Fenten Programmacoördinator Energie en Ruimte DGRW – Water en Bodem.

Verwante presentaties


Presentatie over: "24 juni 2014 RO en duurzame energieopwekking Gerrie Fenten Programmacoördinator Energie en Ruimte DGRW – Water en Bodem."— Transcript van de presentatie:

1 24 juni 2014 RO en duurzame energieopwekking Gerrie Fenten Programmacoördinator Energie en Ruimte DGRW – Water en Bodem

2 Opzet presentatie •Energieakkoord •Ruimtelijke impact: hoezo? •Rijksstructuurvisies; wind op land, wind op zee, ondergrond •Overige vormen DE •Hoe verder? 224 juni 2014 Ministerie van Infrastructuur en Milieu

3 10 pijlers uit Energieakkoord 1.Energiebesparing 2.Opschalen hernieuwbare energie 3.Stimuleren decentrale opwekking 4.Energietransportnetwerk gereed 5.ETS versterken 6.Kolen en CCS 7.Mobiliteit 8.Werkgelegenheid en scholing 9.Commercialisering voor groei en export 10.financiering 36/24/2014 Ministerie van Infrastructuur en Milieu

4 Waar staan we: 4% 4

5 Ramingen voor 2020 5

6 OptieBijdrage in 2012 (CBS) Bijdrage 2020 (PJ) Aandeel in 14% in 2020 Wind op land 16 54 (6000MW) 2,6 Wind op zee 3 27 (3450MW) 1,9 Bij- en meestook 12 25 1,2 Zon PV 1 12 0,6 Geothermie 0,5 11 0,5 Overig64163 7,8 Totaal9729214 6 (Mogelijke) energiemix Energieakkoord

7 Ruimtelijke impact Stakeholders…… Directe effecten…… Indirecte effecten…... Structuur-effecten…… NetwerkAfnemerBron

8 824 June 2014 Ministry of Infrastructure and the Environment Ruimtelijke impact bron

9 924 June 2014 Ministry of Infrastructure and the Environment Ruimtelijk impact nog groter ……………… m2 energiesoort + > vervoersstromen > onder- en bovengronds netwerk > ruimtebeslag stank, geluid, gevaar > opslag > …

10 10 Keten wind PBL - Ministerie IenM •Nu: •2000 masten land •96 masten zee •+ landschapsbeleving •+ radarverstoring •+ hinder (slagschaduw en geluid) •+ interferentie andere gebruiksfuncties •2050: •< 8.000 masten land •< 20.000 masten zee

11 11 Keten biomassa PBL - Ministerie IenM •Nu : •Ca. 467 installaties •+ infrastructuur •+ hinder •2050: •Veel installaties op verschillende schaalniveaus

12 12 Keten bebouwde omgeving PBL - Ministerie IenM •Nu : •panelen op daken en gevels, beperkte zichthinder •4 locaties geothermie, 42.000 WKO en buitenluchtwarmte •2050: •evt. zonneakkers •10-100 tallen geothermie •100.000-en WKO ….

13 13 Netwerk (opslag) PBL - Ministerie IenM

14 SV Windenergie op land +bestuurlijke afspraken •Grootschalige locaties in SV wind op land •Provincies leggen uiterlijk 30 juni 6000 MW ruimtelijk vast •Provincies zullen RO+vergunningen procedures afronden voor 1 januari 2018 •Rijk en provincies zorgen voor randvoorwaarden (bv. aanpassing regelgeving) 14

15 Wind op zee Ontwerp structuurvisie windenergie op zee •20 december 2013: kabinetsbesluit ontwerp- Rijksstructuurvisie •Streven medio 2014: vaststelling Rijksstructuurvisie Haalbaarheidstudie binnen 12-mijlzone •Fase 1: Quick scan => 5 gebieden •Mei 2014: Kabinetsbesluit Haalbaarheidsstudie •Daarna eventuele Structuurvisie. 15

16 Structuurvisie Ondergrond (STRONG) •Drukte in de ondergrond vraagt om beleid  Afwegingskader mijnbouwvergunningen •Ondiepe ondergrond: –‘zoek kansen’ –voorbeelden / gebieden die nader uitgewerkt kunnen worden 1624 juni 2014 Ministerie van Infrastructuur en Milieu

17 Warmte: 140 PJ •Zonne-warmte •Bodemenergie: geothermie en WKO •Buitenluchtwarmte •Biomassa –Afvalverbrandingsinstallaties –Houtkachels: bedrijven en huishoudens –Biomassaverbranding –Biogas uit stortplaatsen –Biogas uit rioolzuiveringsinstallaties –Biogas uit co-vergisting en mest •Randvoorwaarden: –Aanbod en vraag dicht bij elkaar –warmtenet 1724 juni 2014 Ministerie van Infrastructuur en Milieu

18 Zon PV 1824 juni 2014 Ministerie van Infrastructuur en Milieu

19 Realisatie doelen DE •Initiatief bij de markt; burgers en bedrijven •Overheid: randvoorwaardelijk kader •Ruimtelijke impact is groot •RO is gedecentraliseerd Gemeenten (en provincies) ga nu aan de slag met ruimtelijke inpassing DE Visievorming, structuurvisie, bestemmingsplannen 1924 juni 2014 Ministerie van Infrastructuur en Milieu


Download ppt "24 juni 2014 RO en duurzame energieopwekking Gerrie Fenten Programmacoördinator Energie en Ruimte DGRW – Water en Bodem."

Verwante presentaties


Ads door Google