De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ernstige geurhinder in Nederland; ruimtelijke impact en beleid Piet Lagas (PBL), Frank van Rijn (PBL) 28 oktober 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ernstige geurhinder in Nederland; ruimtelijke impact en beleid Piet Lagas (PBL), Frank van Rijn (PBL) 28 oktober 2008."— Transcript van de presentatie:

1 Ernstige geurhinder in Nederland; ruimtelijke impact en beleid Piet Lagas (PBL), Frank van Rijn (PBL) 28 oktober 2008

2 2 17% 11% 16% 10% Geurhinder percentages 1990/1995

3 3 Rijksbeleid  1993 NMP2 geurdoel gesteld  bevestigd in brief “rijksbeleid geur” 30 juni 1995.  Geurdoelen:  Nieuwe hinder moet worden voorkomen.  In 2000 max. 12 % (21% in 1993) gehinderden (NIET gehaald in 2000 15%  geen actie ? )  In 2010 geen ernstige hinder meer  Decentralisatie Geurbeleid taak lager overheden

4 4 Geurhinder bedrijven in het nieuws

5 5 Beleid geurhinder Industrie en bedrijven  ‘Acceptabel niveau van geurhinder’  Verantwoordelijkheid provincie en gemeente  Toetsing bij vergunning aanvraag  Beoordeling van verschillende factoren  Belangrijke factoren:  Kosten maatregelen (BAT)  Belangen van inwoners of eigenaren  sociale effecten, economische effecten

6 6 Geurhinder agrarische bedrijven in het nieuws

7 7 Geurbeleid Agrarische bedrijven grenswaarde in OU/m3 Concentratie gebieden Buiten Concentratie- gebieden Bebouwde kom3 (0,1-14)2 (0,1-8) Buiten bebouwde kom14 (3,0-35)8 (2-20)  2007 Wet geur en veehouderij  Grenswaarden  Gemeente bevoegdheid af te wijken binnen grenzen

8 8 Andere bronnen voor geurhinder  Wegverkeer  Profiteert van luchtbeleid  Riolering  Geen specifiek beleid  Zeer onaangename geur  Buren  Weinig specifiek beleid  Verbod openhaard in nieuwbouw

9 9 Resultaat van geurbeleid (enquête) Geen trend omlaag

10 10 Beleidsvragen mbt geurhinder  Waar komt geurhinder het meest voor?  Welke provincies? Welke regio’s?  Hoeveel ruimte is hoog belast door geur?  Hoe is de geurbelasting in NKN gebieden  NKN-gebieden ruimte die zal worden gebruikt voor nieuwbouw van woningen e.d.

11 11 Methode Geurkaart van Nederland Hoge geurbelasting (+/- > 5 OU/m3) Lage geurbelasting (+/- 0.5 OU/m3) Matige geurbelasting (+/- 1,5 OU/m3) C A B Geen geurbelasting

12 12 Uitwerking  Industrie  uitwerking door Opdenkamp adviesgroep (van Belois et al.)  Klachtenregistraties  Vergunningen  milieuzonering VNG  Agrarische bedrijven  uitgewerkt door Alterra (Gies et al.)  inclusief cumulatie problematiek  Wegverkeer  uitwerking op basis van GES gegevens (van Belois, van Rijn)

13 13 Geurkaart Industrie, wegverkeer en agrarische bedrijven INDICATIEF Geen cumulatie industrie meegenomen Alleen grote bedrijven Validatie methode is nog niet uitgevoerd

14 14

15 15 Geurhinder in Prov Zuid-Holland

16 16

17 17

18 18

19 19 Agrarische bedrijven in Noord brabant - Limburg Eindhoven Tilburg Den Bosch

20 20

21 21 Agrarische bedrijven in Noord Brabant - Limburg Eindhoven Tilburg Den Bosch

22 22 Conclusies  Beleidsdoelen worden niet gehaald  Trend is (nog) niet positief  Toegepaste methode geeft eerste indicatie van geurkaart Nederland  Geurhinder beperkt ruimtelijke mogelijkheden met name voor:  Randstad door geur van industrie  Noord Brabant door geur agrarische bedrijven


Download ppt "Ernstige geurhinder in Nederland; ruimtelijke impact en beleid Piet Lagas (PBL), Frank van Rijn (PBL) 28 oktober 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google