De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorkeursrichting Planstudie Ring Utrecht RIA 19 november 2009

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorkeursrichting Planstudie Ring Utrecht RIA 19 november 2009"— Transcript van de presentatie:

1 Voorkeursrichting Planstudie Ring Utrecht RIA 19 november 2009
Dienst Stadsontwikkeling Powerpoint Presentatie Voorkeursrichting Planstudie Ring Utrecht RIA 19 november 2009 Notities Gemeente Utrecht

2 Opzet presentatie Opzet planstudie Ring Utrecht - aanleiding - aanpak VERDER/planstudie Ring - opzet planstudie: beoordelingscriteria Wat staan we nu in planstudie? - proces - inhoudelijk: varianten en resultaten - 1e fase: Verkennen van het speelveld - Tussenfase Voorkeursrichting Vervolg

3 Aanleiding planstudie Knelpunten huidige situatie
Zwaar belast netwerk Ingewikkelde verkeersstromen Kwetsbaar gebied Draaischijf van Nederland Doelstellingen Nota Mobiliteit (Economische) groei van de regio Utrecht Verbetering bereikbaarheid nodig

4 Aanpak VERDER/planstudie Ring Utrecht
September 2006 MIT verkenning en Netwerkanalyse 13 november 2006 Bestuursovereenkomst 26 september 2007: samenwerking December 2008: startnotitie Ring Utrecht (1e fase MER) Mei 2009 : vaststellen richtlijnen 1e fase MER Consultatie Tweede fase MER Tracébesluit Beroep, vergunningen, uitvoering

5 Opzet planstudie Ring Utrecht
Vijf beoordelingscriteria voor alternatieven: - verkeer - techniek - milieu en gezondheid - ruimtelijke ordening en inpassing - kosten en baten

6 Dienst Stadsontwikkeling
Waar staan we? Juni 2009 : resultaten onderzoek 5 alternatieven 1e fase MER 6 juli 2009: BO MIRT besluit Tussenfase (verlenging 1e fase MER) Augustus 2009: vaststellen onderzoeksopzet Tussenfase 3 november 2009: BO MIRT voorgenomen voorkeursrichting Voorjaar 2010: 1e fase MER met voorkeursalternatief gereed Zomer 2010: consultatie Najaar 2010: besluitvorming in de raad 6

7 Eerste fase Planstudie: Alternatieven Ring Utrecht
Nulalternatief Niet Verbreden (VERDER) Verbreden: volle Ring Verbreden: halve Ring Sorteren Spreiden

8 Resultaten verkennen van het speelveld
Geen van de alternatieven voldoende probleemoplossend Grootste knelpunt flessenhals tussen Lunetten en Rijnsweerd Verbreden en Sorteren kansrijk in stap 2 Tussenfase/Nadere Analyse OV+++ en Kracht van Utrecht meenemen in stap 2 Tussenfase/Nadere Analyse

9 Stap 2 Tussenfase/ Nadere analyse

10 OV +++ Resultaten: OV gebruik gestimuleerd 1% afname autogebruik
Knelpunten niet opgelost

11 KRACHT VAN UTRECHT Resultaten: OV gebruik gestimuleerd
13% afname autogebruik Knelpunt A27 niet opgelost Ver boven budget

12 WEST ALTERNATIEF Resultaten: Lost verkeersprobleem op A27 niet op
Technisch complex bij knopen A2 en A12 Kosten 2,45 miljard maaiveld oplossing Tunnel niet mogelijk onder kwetsbare gebieden

13 SORTEREN IN KNOPEN Optimalisatie bestaande bak
Resultaten: Lost verkeersprobleem op A27 niet geheel op Technisch complex ‘ontweven’ knopen Kosten 1,0 miljard Voldoet niet aan de veiligheidseisen

14 SORTEREN IN KNOPEN Verbreden bak
Resultaten: Lost verkeersprobleem op Technisch complex bij knopen A28 en A12 en verbreden bak Kosten 1,4 miljard Kansen door natuurdak

15 SORTEREN VOOR KNOPEN verbreden bak
Resultaten: Lost verkeersprobleem op Verbreden bak technisch complex Kosten 1,4 miljard Kansen door natuurdak Aantasting landschap voor knoop bij A12

16 SORTEREN VOOR KNOPEN Bak naast Bak
Resultaten: Lost verkeersprobleem op Onderlinge afstand van m nodig tussen bakken Kosten 1,6 miljard Grote aantasting natuur en landschap Tunnel mogelijk, kosten 1,9 miljard

17 COMBINATIE ALTERNATIEF
Resultaten: Lost verkeersprobleem op Technisch complex, combinatie West en Oost Kosten 3,6 miljard Grote aantasting natuur en landschap

18 Voorkeursrichting Uitbreiden capaciteit A27 tussen knopen Lunetten en Rijnsweerd. Aanpassen knooppunten Lunetten en Rijnsweerd (ontweven). Verbreden bak met ca. 15 m. aan weerszijden, 2x6 of 2x7 rijstroken. Overkluizing van de A27 (250 m.). Uitbreiden A12 (extra rijstrook beide rijrichtingen op parallelbaan). Opwaardering NRU: kruisingen ongelijkvloers en streven 100 km/u. Randvoorwaarden: Beschikbare budget is 1,2 miljard, geraamde kosten 1,4 miljard Wettelijke normen voor luchtkwaliteit en geluidshinder.

19 Waarom deze Voorkeursrichting?
Vergroting wegcapaciteit van de Ring Utrecht is echt nodig (niet of-of maar en-en) Deze combinatie van maatregelen lost de verkeerskundige problematiek toekomstvast en robuust op De oplossing heeft een minimaal ruimtebeslag in de Ecologische Hoofdstructuur, De Nieuwe Hollandse Waterlinie en Amelisweerd Een gedeeltelijke overkluizing van de bak Amelisweerd vermindert de barrière werking van de A27

20 Vervolgproces 14 januari 2010 RIA met meepraters over Voorkeursrichting 19 januari 2010 Cie. Stad en Ruimte over Voorkeursrichting Voorjaar 2010 afronden Strategische MER (1e fase) Vervolgens consultatie 1e fase MER Najaar 2010 vaststellen voorkeursalternatief door bevoegd gezagen Najaar 2010 start 2e fase MER en OTB (ontwerp-Tracébesluit) 2012 OTB incl. MER vrij voor inspraak 2013 vaststellen Tracébesluiten door betreffende bevoegde gezagen 2014 Beroep 2015 Start voorbereiding van de uitvoering 2016 Uitvoering


Download ppt "Voorkeursrichting Planstudie Ring Utrecht RIA 19 november 2009"

Verwante presentaties


Ads door Google