De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verkenning Dronterringweg Swifterbant Arnoud Turkstra.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verkenning Dronterringweg Swifterbant Arnoud Turkstra."— Transcript van de presentatie:

1 Verkenning Dronterringweg Swifterbant Arnoud Turkstra

2 2 Programma Algemene inleidende presentatie Inhoudelijke presentatie –Inventarisatie problematiek –Ontwikkelingen –Maatregelen/varianten Informatiemarkt (ruimte voor vragen en discussie)

3 3 Dronterringweg Swifterbant

4 4 Aanleiding verkenning Groot onderhoud Dronterringweg Logisch moment voor eventuele aanvullende maatregelen Diverse vraagstukken

5 5 Doel verkenning Gedragen beeld problematiek en gekozen voorkeursvariant

6 6 Stappenplan verkenning Inventarisatie problematiek Inzicht toekomstige ontwikkelingen Onderzoeken kansrijke varianten Onderbouwing voorkeursvariant Besluitvorming GS Provincie Flevoland

7 7 Vervolg Besluitvorming GS eind 2012 Na verkenning –Planuitwerking (2 jaar) –Uitvoering (gepland uitvoeringsjaar 2015)

8 8 Meedenken/inspraak 5 juni -> inventarisatie problematiek en kansrijke oplossingen September 2012 -> beoordeling maatregelen/varianten en argumentatie voorkeursvariant

9 9 Wat vragen wij vandaag van u In hoeverre ervaart u problemen op of om de Dronterringweg? Mist u belangrijke ontwikkelingen? Welke oplossingen vindt u noodzakelijk en waarom? Is de lijst met onderzoekscriteria compleet?

10 10 Reageren? Informatiemarkt Graag reactieformulier invullen Via e-mail ………..(tot …) Per brief ………..

11 Verkenning Dronterringweg Swifterbant Inventarisatie Henk Talsma

12 12 Inleiding Overijsselseweg

13 13 Ruimtelijke ontwikkelingen 1. 2. 3. Ontwikkelingen 1.Mogelijke uitbreiding woningbouw 2.Uitbreidingsplannen centrum van Jehova’s 3.Ontwikkeling die tractoren- en vrachtbewegingen genereert 4.Ontwikkeling woonservicegebied 4.

14 14 Gebruik Gebruik in motorvoertuigen per etmaal Legenda 100 : Gebruik 2010 (voor opening Overijssel- seweg) 100 : Toekomstig gebruik (model) (10%) : Aandeel vrachtverkeer Ook landbouwverkeer: < 1% 8.000 (18%) 14.000 (15%) 7.500 12.500 (17,3%) 9.500 3.000 (16%)

15 15 Gecumuleerde geluidbelasting Swifterringweg Dronterringweg Swifterringweg Dronterringweg Huidige situatie (pijljaar 2011) Verwachting toekomstige situatie (2020)

16 16 Geregistreerde ongevallen 2003 - 2009

17 17 Huidig profiel Tarpanweg Biddingweg De Kolk De Poort Beverweg Swifterringweg Legenda : 1x2 rijstroken : 2x1 rijstroken : 2x2 rijstroken : Voorrangskruispunt : Verplicht (brom)fietspad : Fietsoversteek en rijrichting : Bushalte (in haven) : Tankstation Lengte wegvak: ca. 2 kilometer

18 18 Fietsroutes Route Dronten v.v. Veel scholieren Route NOP v.v. Doorgaand fietsverkeer, recreanten Inschatting, aantallen fietsers onbekend

19 19 Inventarisatie Samenvattend knelpunten: –Kruispunt Biddingweg –Kruispunt De Poort/De Kolk Samenvattend aandachtspunten –Toekomstig gebruik fors lager –Toekomstige ontwikkelingen –Oversteken fietsers en voetgangers –Geluid

20 20 Oplossingsrichtingen

21 21 Oplossingsrichtingen

22 22

23 23 Afwegingskader Verkeersveiligheid Doorstroming Ruimtelijke inpasbaarheid Draagvlak voor de oplossingen Investeringskosten Onderhoudskosten Geluid

24 24 Wat vragen wij vandaag van u In hoeverre ervaart u problemen op of om de Dronterringweg? Mist u belangrijke ontwikkelingen? Welke oplossingen vindt u noodzakelijk en waarom? Is de lijst met onderzoekscriteria compleet?

25 25 Reageren? Informatiemarkt Graag reactieformulier invullen Via e-mail ………..(tot …) Per brief ………..


Download ppt "Verkenning Dronterringweg Swifterbant Arnoud Turkstra."

Verwante presentaties


Ads door Google