De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stationsomgeving - 29 juni 2009 - Maatregelen en doorkijk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stationsomgeving - 29 juni 2009 - Maatregelen en doorkijk."— Transcript van de presentatie:

1 Stationsomgeving - 29 juni 2009 - Maatregelen en doorkijk

2 Agenda en voorstellen Inleiding door Wethouder Anne van Miltenburg-van der Boon Even voorstellen Vragen vooraf Toelichting Léon Lurvink en George Doelare --- pauze ---- Vragen en antwoorden Afsluiting om 21.00u

3 Aanleiding bijeenkomst Problematiek woonbuurten Uitwerking parkeerbeleidsplan Verkeersstructuurplan

4 Inzet tot nu toe Een jaar geleden deze avond toegezegd Parkeerbeleidsplan vastgesteld door gemeenteraad in december 2008 Beleidsplan nodig voor budgetten (inhuur) Start verkeersstructuurplan April tot nu: inventarisatie problematiek Vertaling beleid in actie (aanzet)

5 Doel van de avond Samenvatting van de problematiek bij het station Benoemen mogelijke maatregelen Reactie en draagvlak peilen

6

7 Problematiek Parkeerdruk bij het station

8

9 Problematiek (vervolg) Parkeerdruk bij het station Ongewenst verkeer in de woonstraten

10

11 Problematiek (vervolg) Parkeerdruk bij het station Ongewenst verkeer in de woonstraten Rijsnelheid auto’s

12

13 Problematiek (vervolg) Parkeerdruk bij het station Ongewenst verkeer in de woonstraten Rijsnelheid auto’s Te kort aan fietsparkeerplaatsen

14

15 Problematiek (vervolg) Parkeerdruk bij het station Ongewenst verkeer in de woonstraten Rijsnelheid auto’s Te kort aan fietsparkeerplaatsen Groei verkeer in de toekomst

16

17 Oplossingen algemeen Doelmatigheid Maatwerk Proportionaliteit - ingrijpendheid Kosten (extern-intern)

18 Oplossing korte termijn 1.Parkeercapaciteit 2.Parkeerregulering 3.Fietsenstalling Station 4.Reguleren spits(sluip)verkeer

19 1. Parkeercapaciteit Vergroting parkeercapaciteit station –Voorkeur maar Lange Termijn i.o.m. NS Poort

20

21 Vergroting parkeercapaciteit station –Voorkeur voor de lange termijn i.o.m. NS Poort Onderzoek locaties tijdelijke parkeren –Ontwikkellocatie Vogelenzang i.o.m. Rabovastgoed –Aanleg Zwarteweg i.o.m. Provincie Utrecht 1.Parkeercapaciteit (vervolg)

22 ± 50 parkeerplaatsen ± 40 parkeerplaatsen

23 2. Parkeerregulering Doel: Mogelijkheden parkeerregulering: a. parkeerverboden b. parkeerschijfzone (blauwe zone) c. vergunningparkeren Het tegengaan van ongewenst parkeergedrag in de woonwijken door de inzet van parkeer- regulerende maatregelen

24 a. parkeerverboden Voordelen Langparkeren treinreizigers voorkomen Snel in te voeren Beperkte investeringskosten

25 a.Parkeerverboden (vervolg) Nadelen Beperking voor bewoners en bezoekers Handhaving politie

26 b. parkeerschijfzone Voordelen Langparkeren treinreizigers voorkomen Iedereen kan er parkeren Beperkte investeringskosten

27 b. Parkeerschijfzone (vervolg) Nadelen Beperking voor langparkeerders, ook bewoners (bijv. 9-16u, weekdagen) Handhaving politie Kosten handhaving maar geen opbrengsten

28 c. vergunningparkeren Voordelen Langparkeren treinreizigers voorkomen Vergunning voor bewoners om in de zone te parkeren Reguleren beschikbaarheid van parkeerplaatsen voor belanghebbenden

29 Nadelen Niet iedereen kan er parkeren (bv. bezoekers) Uitwerken parkeerverordening in combinatie met uitgiftebeleid voor vergunningen Handhaving politie Kosten handhaving maar geen opbrengsten c. vergunningparkeren (vervolg)

30 Voorstel parkeerregulering

31 3. Fietsenstalling station Vergroting fietsparkeercapaciteit station –Voorkeur voor de korte termijn i.o.m. ProRail

32

33 4. Reguleren spits(sluip)verkeer Huidige situatie en knelpunten

34

35 4. Reguleren spits(sluip)verkeer (vervolg) Huidige situatie en knelpunten Stand van zaken studies

36

37 4. Reguleren spits(sluip)verkeer (vervolg) Huidige situatie en knelpunten Stand van zaken studies Maatregel korte termijn –Eenrichtingsverkeer Boslandweg (rijrichting naar Achterberg)

38 Voorstel eenrichtingsverkeer

39 Oplossing (middel)lang termijn Parkeren op e/o bij Vogelenzang Parkeerterrein (auto) station Maatregelen Verkeerstructuurplan

40 --- pauze ----

41 Vragen

42 En hoe nu verder Terugkoppeling van de avond –Verslag incl. presentatie –Reacties Keuze maatregelen parkeren –Besluitvorming eind augustus (week 34/35) Uitvoeringstermijn –Afhankelijk keuze –Besluitvorming college/gemeenteraad

43 Uitvoering maatregelen Parkeerverbod en eenrichtingsverkeer –Medio oktober (week 42/43) Parkeerschijfzone –Minimaal medio oktober (week 42/43) Vergunningparkeren –Besluitvorming najaar 2009 –Opvoeren bij begroting 2010

44 Uitvoering maatregelen (vervolg) Tijdelijk parkeren Vogelenzang –Overleg ingezet, subsidiemogelijkheid onderzocht Fietsenstalling station –Opvoeren bij begroting 2010 Eenrichtingsverkeer –Week 43 (medio oktober 2009 ) Verkeersstructuurplan –Raadsbespreking 24 november 2009

45


Download ppt "Stationsomgeving - 29 juni 2009 - Maatregelen en doorkijk."

Verwante presentaties


Ads door Google